Tényleg történelmi jelentőségű Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozója?

Admin Filozófia, Hírek, Vallásközi - Egyházközi találkozók, Vallásközi - Hírek

Más vallásokon belül is vannak eltérő irányzatok? Fontos lehet a vallási párbeszéd más vallásokon belül, esetleg vallások között is? Hogyan látják ezt a különböző vallások tantói?

A történelem során hitek, hitrendszerek, vallások, egyházak jöttek létre. Aztán voltak másként gondolkodók, vagy egyéb más okok és egy-egy adott vallásban, vagy esetleg már intézményesült egyházban szakadás jött létre. Nem csak a kereszténységben történt ilyen, de minden vallásnak vannak különböző vonulatai, irányzatai. Ferenc pápa és Kirill pátriárka személyében hosszú idő után ült ismét egy asztalhoz egy vallási irányzat két vezetője. Kíváncsiak voltunk, hogy mi erről a véleménye az érintett vallások tanítóinak, illetve az egyéb vallások képviselőinek. Arra is rákérdeztünk, hogy vajon más vallásokban van-e hasonló jelenség.

Ferenc pápa Kirill pátriárka

A konkrét kérdésünk így hangzott: Mi a véleménye Ferenc pápa és Kirill pátriárka találkozójáról, van esetleg bármilyen hasonló helyzet az ön vallásában is? – írja Rába Géza rovatszerkesztő a 24.hu Isten tudja rovatában.

Mi úgy látjuk, hogy ez a találkozó példaértékű lehet a jövőre nézve és nem csodálkozunk azon sem, hogy ezt a lépést épp Ferenc pápa tette meg. Sok esetben láttuk már, hogy munkássága során olyan kérdésekkel foglalkozik, amiket régóta bizonytalanság vagy ellentmondás övez. Mindazonáltal nem ő az első pápa, aki nagy hangsúlyt helyez a párbeszédre, már II. János Pál pápa is nyilatkozott hasonló nézetéről: “Amikor megnyitjuk magunkat a párbeszéd felé, egyúttal Isten felé is megnyílunk.”
Mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk a vallások közötti párbeszédet, melyet egyenesen a béke zálogának tekintünk. A vallás az ember legbensőbb hitét, éltető bizalmát jelenti, éppen ezért mindig nagy jelentőséggel bír, hogy egy-egy befolyásos, karizmatikus vallási vezető milyen irányt szab meg, tetteivel milyen értékeket közvetít, hiszen az emberek nagy tömege követni fogja őt. Erről a jelenségről maga Krisna is beszél a Bhagavad-gítában: “Bármit tegyen egy nagy egyéniség, a közönséges emberek a nyomdokába lépnek, és bármilyen irányadó mértéket szabjon meg saját példájával, az egész világ követi őt.” (Bg.3.21)
A Krisna-tudatú hívők világszerte igyekeznek vallásközi kapcsolatokat építeni és ápolni, hiszen ezáltal meghallgathatunk másokat és megérthetjük, ők miben hisznek. A dialógus lehetőséget ad arra, hogy kölcsönös megértést és bizalmat fejlesszünk ki egymás iránt úgy, hogy közben tiszteletben tartjuk egymás elkötelezettségét, hitét. Úgy gondoljuk, a társadalom egészére nézve is nagy jelentősége van annak, hogy felismerjük a vallásközi együttműködés szükségességét. Ezt példázza az évente megrendezett vallásközi ételosztásunk, ahol egymással karöltve nyújtunk kézzelfogható segítséget nehéz sorsú embertársainknak.

Gandharviká Préma déví dászí (Szilaj Péterné)
vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Más vallási képviselők válaszai a témában >>