Bűn, ha valaki áttér egy másik vallásra?

Admin Filozófia, Hírek

Hitehagyottnak lenni, vallást elhagyni, áttérni másik hitre nehéz döntés, következményekkel jár. Lássuk milyenekkel.

Az Isten tudja aktuális kérdése: Milyen következményekkel jár az ön vallásának nézetei szerint, ha valaki áttér egy másik vallásra, vagy egyszerűen csak elhagyja a vallását? – kérdezi Rába Géza rovatszerkesztő a 24.hu hasábjain.

Áttérni egy másik vallásra és otthagyni a vallást, vagyis a dharma elveit és a lelki élet útját, két nagyon különböző dolog. Vaisnava teológusként, korábban más vallási irányzatokat is mélyen tanulmányozva, úgy gondolom, Krisna-hívőként élni – ami azt jelenti, hogy Isten, a Mindenkit Vonzó híveként élni és tisztelettel szolgálni a világban – a legjobb út, melyet ember választhat magának.

Természetesen előfordulhat, hogy valaki megismerkedik egy másik vallási irányzattal és úgy dönt, hogy inkább azt szeretné őszintén gyakorolni. Ez nem jelent problémát, hiszen, ha megértjük a vallások valódi mondanivalóját, vagy elolvassuk a Bhagavad-gítá vonatkozó fejezetét, láthatjuk, hogy minden, a Földön létező hiteles vallási irányzat ugyanannak az Abszolút Igazságnak a keresésére törekszik. Így minden hiteles vallás a Legfelsőbb valamely aspektusát kutatja, más és más mélységig érti meg Isten természetét.

Ha valaki egy másik vallásban eltökélt gyakorló lesz, nem jelent hibát. Ha ő a megértésnek ezen a fokán áll, és így teljes hittel és odaadással tud haladni, önmaga és persze a világ hasznára lenni, akkor jó döntést hozott.

Ha valaki letér az útról, például újra elfogadhatónak tartja az alkohol fogyasztását vagy a dohányzást, ha nincs jelen az életében a napi imádság, az már kényesebb ügy, az sokkal inkább amiatt lehetséges, mert például túl nehéznek ítéli a vallás gyakorlását, vagy a lelki gyakorlatok mögött valójában nem Istent, hanem egy közösséget, valami profánabb dolgot keresett. A Krisna-tudat gyakorlása nem steril dolog, ha valakinek túl nehéz a folyamat, lehet egyszerűbben, kevesebb terhet vállalva is gyakorolni.

Itt is vannak határok, mert ha valaki, mondjuk, újra húsevésre adja a fejét, az durvább, más élőlények ellen való erőszakos cselekedet. Minden esetben szívesen látjuk az illetőt közösségünkben, programjainkon, de bizonyos tevékenységekben – például szolgálat az oltáron, főzés a templomban -, amelyhez a szabályozó elvek betartása szükséges, sajnos nem tud részt venni.

Fodor Kata
vaisnava (Krisna-hívő) teológus