Hogyan küzdenek a vallások a fanatizmus és az erőszak ellen?

Admin Filozófia, Hírek

Sok erőszakos cselekményt követtek és követnek el a vallásokra hivatkozva. Nemrégiben egy olyan, a Közel-Keleten készült és ott terjedő videóról adtunk hírt, amelyben a terror és a vallásra való helytelen hivatkozás ellen emelnek szót és hívják fel az emberek figyelmét a békére és arra, hogy a vallásos élet nem egyeztethető össze az erőszakkal. Kíváncsiak voltunk mit tanítanak a különböző vallások tanítói a vallási fanatizmusról, a vallás nevében elkövetett bármilyen jellegű erőszakról, vagy úgy önmagában az erőszakról?

A konkrét kérdésünk így hangzott:

Milyen eszközökkel próbálja megszüntetni a vallása az erőszakot, a vallási fanatizmust? Ki, illetve kik voltak vallásának meghatározó erőszakellenes szószólói? – kérdezi tőlünk Rába Géza rovatszerkesztő a 24.hu Isten tudja rovatában.

 

Krisna őszinte és Vele önátadásban élő hívei a meghatározó és követendő példái az erőszak-ellenességnek és a vallási fanatizmus megszüntetésének. Aki összhangban él Istennel és békében önmagával, az a személy jót cselekszik minden körülmények között és ezen tetteit a környezete is észre veszi. Gyógyítóan hat mindenkire Isten odaadó híveinek a társasága. Az egyetlen eszköze a vallási erőszak megszüntetésének az önátadás gyakorlása Krisna felé – legyen úgy minden, ahogy Isten akarja velünk. Ez a teljes Istenre hagyatkozás megolvasztja a hívő szívét, aki megtapasztalja Isten nagyságát, jóságát és könyörületét. Az ilyen hívő megbocsájt minden őt ért kellemetlenséget. A Srímad-Bhágavatam egyik verse így szól: “Az Úr bhaktái (hívei) olyan türelmesek, hogy még ha rágalmazzák, becsapják, megátkozzák, megzavarják, semmibe veszik vagy megölik őket, akkor sem vágynak elégtételre” (SB. 1.18.48.). A Srímad-Bhágavatamban jó példa erre Ardzsúna személye, aki megkímélte saját gyermeke gyilkosának életét, jóllehet törvény szerint megölhette volna ezt a személyt. Ardzsúna Krisna társa és kedves barátja volt, aki teljesen átadta magát Neki. A valódi szeretetben nincs kettősség és megosztottság, hanem csak a szeretet mindenek felett.

Tornóczky Gusztáv József
hindu/vaisnava (Krisna-hívő) oktató, jógaoktató

Más vallási képviselők válaszai a témában >>