Hogyan hagyta el Krisna az anyagi világot?

Admin Filozófia, Hírek

Az Úr Krisna időről időre megjelenik a Föld történetében. „A jámborok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, valamint a vallás elveinek visszaállítása végett korszakról korszakra megjelenek Én.” (Bg.4.8) 

Hogyan halt meg a vallásának alapítója/első prófétája? Milyen tanítást, jelentést hordoz a halálának története? – kérdezte tőlünk Rába Géza rovatszerkesztő.

Az Úr Krisna időről időre megjelenik a Föld történetében. „A jámborok felszabadítása, a gonoszok megsemmisítése, valamint a vallás elveinek visszaállítása végett korszakról korszakra megjelenek Én.” (Bg.4.8) Eredeti formájában, mint Krisna utoljára 5300 évvel ezelőtt jelent meg az Úr. Ekkor zajlott a történelem legnagyobb csatája, a kuruksetrai háború. Nehéz megérteni, hogy Krisna, aki az erőszakmentesség elvének őrzője, hogyan vehetett részt ebben a háborúban. A vallás elvei régóta hanyatlóban voltak, „… ezért Isten elrendezéséből ezek a démonok, akik hatalmas haderőkkel rendelkeznek, harcba szállnak egymással, s ezzel csökken a Föld terhe, melyet e démonok jelentenek. Mindannyian a Legfelsőbb akaratából növelik a haderejüket, hogy számuk csökkenjen, s a bhakták (hívők) lehetőséget kapjanak arra, hogy fejlődjenek a Krisna-tudatban.”(SB 9.24.59)

Ezt követően

Krisna dinasztiájában egy látszólag értelmetlennek tűnő viszály és vérengzés tört ki, így előbb saját nemzetsége tért vissza lelki lakhelyére, majd később egy vadász nyila eltalálta a talpát, így maga Krisna is követte őket, és elhagyta ezt az anyagi világot. Ekkor köszöntött be az úgynevezett vaskor, amelyben most is élünk.

Krisna itthagyta maga után személyes tanítását, a Bhagavad-gítát, illetve távozása előtt újabb tanításokat adott át követőjének, és ezzel előkészítette következő visszatérését, mint Csaitanja Maháprabhu. Ő a 15. században jelent meg és az Isten iránti odaadó szeretetet hirdette, melynek elérésére a mantrameditációt javasolta. Bár ez a félreértések vaskora, mégis most a legkönnyebb a vallás gyakorlása, hisz csupán a Haré Krisna mantra éneklése és az Úrra való emlékezés által könnyen elérhető az istenszeretet.

A reproduction of "Krishna" by Nicholas Roerich, 1933, cardboard, tempera.
“Krishna” Nicholas Roerich festményén 
Fotó: Bushkin Alexey / Sputnik / AFP

Mi a tanulság?

Az igazságtalanság sohasem marad megtorlatlan. Hogyha a Földet a vallástalanság és az embertelenség túlságosan kiszipolyozza, ha eltérünk az emberi élet alapvető elveitől, akkor háború pattan ki és felégeti a megtermelt rossz karmánkat. Az Úr akaratából így vagy úgy, de a vallás elvei és az egyensúly mindig helyre áll.

Fodor Kata – vaisnava (Krisna-hívő) teológus

Más vallási képviselők válaszai: » link