Október 24-november 21.: A lámpásajánlás hónapja

Admin Filozófia, Hírek, Programajánló

Október 24-én kezdődik a Dāmodara-vrata, amikor Kṛṣṇa egy gyermekkori formáját dicsőítjük és ajánlunk Neki lámpást minden este. A templomainkban esténként 19:30-tól, (Krisna-völgyben 18:30) tartjuk meg ezt a szertartást. Mellé pedig egy gyönyörű és meghitt dalt énekelnek a hívek, a Dāmodara-aṣṭakát, amelyet minden nap más énekes énekel elő, a közönség pedig, a tradíciónak megfelelően visszaénekli ezt. Érdemes csatlakozni, mert nem csak, hogy nagyon szép és bensőséges hangulatú esemény, hanem igen áldásos hatású is, valóban az ember lelkét táplálja az év legsötétebb hónapjában.

Kārtika hónap
A Kārtika hónap nevét arról kapta, hogy a telihold ebben az időszakban a Krittika csillagképben áll be. Ennél fogva az egész hónap természetére jellemző a csillag erős átalakító hatása. Krittika tisztítótűzhöz hasonló, transzformáló hatású, átalakító csillagkép a védikus asztrológiában, amely, ha elég alázatosak és kitartóak vagyunk lelki gyakorlatainkban, elégeti korábbi rossz cselekedeteink káros eredményét, szimbóluma ugyanakkor egy penge is, amellyel egyetlen suhintással elvághatjuk rossz szokásaink és karmánk csomóját, ez persze a legtöbbször nem könnyű feladat. Dāmodara-vrata egy lemondásokkal és fogadalmakkal teli időszak, a hónaphoz kapcsolódóan.

Dāmodara-vrata
A Dāmodara elnevezés Kṛṣṇa kisgyermekkori formájára utal. Nevét onnan kapta, hogy amikor egy alkalommal csintalanságon kapta Őt az édesanyja, amíg munkáját végezte, a gyermek érdekében egy őrlőmozsárhoz kötözte Őt. Bár Yaśoda anyának korábban már volt alkalma megtapasztalni a csodás, isteni jeleket gyermekén, anyai szeretetének hatása alatt megfeledkezett arról, hogy Kṛṣṇa milyen hatalommal is bír. Mikor szerette volna megkötözni a gyermeket, a kötél újra és újra rövidnek bizonyult, a gyermek Kṛṣṇa pedig jókat nevetett ezen. Aztán látva édesanyja elszánt törekvését, Kṛṣṇa végül hagyta, hogy anyja megkötözze. Ez a történet a szentírásokból szépen példázza, hogy az Úr hatalma végtelen és felfoghatatlan, s emberi tudás vagy fortély nem képes igába hajtani Őt, de az emberek tiszta szeretete, odaadása, őszinte szándéka, hogy az Úr kedvében járjanak, meggyőzi Istent arról, hogy önként együttműködjön az élőlényekkel. Vagyis a szeretet kötelei azok, amelyek elérik Istent. Ez az időszak egy kiváló alkalom arra, hogy mély, őszinte és bensőséges kapcsolatba kerüljünk Vele.

Személyes fogadalmak
A négy hónapos monszun időszaknak a vége Kārtika hónap, amely alatt a legtöbben tartózkodnak az urad dhāl nevű hüvelyes étel fogyasztásától és sokan egyéni, speciális fogadalmakat is tesznek vagy pl. még a tél beállta előtt böjtölésbe kezdenek. Ez a böjt általában a finom, élvezetes ételek elhagyását jelenti vagy valamilyen mindennapi megszokott ételünk elhagyását, vagyis olyasmit, ami lemondást, elszántságot igényel az embertől. Az eredménye pedig nagyon kedvező, nem csak önmagunk legyőzésében lehet segítség, hanem a védikus szentírások szerint mindenféle áldást kaphatunk ekkor az úrtól, akinek nagyon kedves, ha ebben az időszakban törekvéseket teszünk.

Esténként a templomokban és szent helyeken tisztított vajból (ghíből) készült lámpásokat, lángot ajánlanak a hívek az Úr Dāmodara formájának. Hazánkban Krisna-völgyben este fél 7-kor, Budapesten fél 8-kor történik ez, amihez bárki csatlakozhat. Mindenkit sok szeretettel várnak!

További lelki áldások a vaiṣṇavák számára
“Az Úr Dāmodarához szóló jól ismert ima, a Śrī Dāmodarāṣṭaka, a Padma-purāṇában hangzik el – Satyavrata Muni szavalja el Nārada Muni és a többi megjelent bölcs színe előtt. Dig-darśinī című magyarázatában Sanātana Gosvāmī azt írja a Śrī Dāmodarāṣṭakáról, hogy ez egy örök és tökéletes ima. Irodalmi műfaját tekintve a Śrī Dāmodarāṣṭaka egy isteni kinyilatkoztatás, mely Satyavrata Muni szívében tárult fel, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛta tárult fel Sanātana Gosvāmī szívében. Az olvasók ebből megérthetik, hogy Goloka lakói, többek közt Yaśodā anya és Nanda Mahārāja, ugyanezzel a transzcendentális hangvibrációval dicsőítik Kṛṣṇát. Ez a hibátlanul szerkesztett és a szerető odaadás hangulataival tökéletesen átitatott ima, a Śrī Dāmodarāṣṭaka, örömmel tölti el az Úr Dāmodarát, aki ezért hamar megjelenik a lelkes imádó előtt. Ez az oka, hogy amikor a Hari-bhakti-vilāsa ismerteti az odaadó szolgálat Kārttika (más néven Dāmodara vagy Ūrja) havában elvégzendő gyakorlatait, akkor úgy rendelkezik, hogy ebben a hónapban a Śrī Dāmodarāṣṭaka mindennapi éneklésével kell imádni az Urat, miközben mūrti-formájának mécsest ajánlunk fel. A nagy tudású vaiṣṇavák ezenfelül kijelentik, hogy mivel ez az ima különösen is vonzza Kṛṣṇát, a bhakták jól teszik, ha nemcsak Kārttika havában, hanem egész éven át éneklik a Śrī Dāmodarāṣṭakát.”

A Dāmodara aṣṭaka Moldvai Kiss Andrea előadásában