Védikus asztrológia – sorsunk alakításának művészete

Admin Hírek, Kiemelt

A tradicionális indiai védikus asztrológia nemcsak abban különbözik nyugati társától, hogy sziderikus zodiákust használ – legalábbis általában – a tropikus helyett, vagyis a Nap éves mozgásán alapuló állatöv helyett az állócsillagokhoz viszonyítja a bolygók helyzetét, hanem abban is, hogy számos apró, érdekes és mégis hihetetlenül pontos kiegészítő módszert használ, amelyek numerológiai, matematikai alapokon nyugszanak. Ezek a kiegészítő módszerek teszik igazán különlegessé az indiai védikus asztrológiát. Ilyenek például, hogy a bolygók erejét nagyon részletes számítások alapján határozzák meg, hogy különféle alképleteket számítanak ki az alap születési képletből vagyis a valós égbolt-térképből, s ezek az alképletek életterületenként, pl. párkapcsolat, család, gyerekek, vagyon, egészség, stb. tökéletesen megállják helyüket a gyakorlatban. Különféle kárakákat, jelző bolygókat használnak és az előrejelzéseknél a bolygóátvonulások, a tranzitok mellett bolygó-korszak rendszereket is bevetnek, valamint a legendás muhúrtát, ami az időpont asztrológia ősi, indiai-védikus tudománya.

Radhavallabha das

A védikus asztrológia legnagyobb áldása a hagyományos módszerekkel szemben azonban a korrekciók, a különféle erősítések és engesztelések technikái, amik nem jellemzőek a nyugati asztrológiára.

Az indiai asztrológiában a bolygók erejét nemcsak az alap radix képletben, hanem az alképletekben is meghatározzák, s ha egy kedvező bolygó nagyon gyenge, egy káros bolygó nagyon labilis vagy túl domináns, akkor korrigálják ezek hatását. Mi történik ilyenkor? Nagyon egyszerű. Születési képletünk személyes sorsunk, karmánk tükörképe. Nem véletlenül születünk meg egy adott időpillanatban, korábbi életeink összes csomagja, eredménye benne van a bőröndünkben, amellyel együtt egy testben megjelenünk az anyagi világban. Vagyis mint lélek, mint egy utazó elfogadunk egy testet és egy bizonyos korban és kultúrában, a Föld egy adott pontján születünk meg. Az égi térkép pedig nagyon szépen megmutatja, hogy ez a születés miben előnyös és miben nem. De ez csak a hozott karma, az előző életek csomagja, s nekünk szabad akaratunknál fogva jogunk és lehetőségünk van változtatni ezen. Okos, helyes életmóddal, bizonyos dolgok elkerülésével, míg mások megerősítésével. 

A védikus asztrológia ezért a bolygók korrekciójára használ különféle színeket, mantrákat, imákat, Istennek felajánlott ételeket, valamint a szokások, az életmód alakítását. Még a szentírásokban található történetekről is tudható, melyik milyen pozitív hatással van a személyiségünkre, ezért melyiket kinek kell olvasni, ha személyes képletében és így életében problémái akadnak.

A védikus asztrológia ezért több, mint egy önismereti és előrejelző módszer, egy korrekciós módszer is, amellyel abba az irányba alakíthatjuk életünket, amelybe valóban szeretnénk. Ez így már jóval több, mint jósolgatás, ez így már a siker egyik kulcsa lehet életünkben.

Krisna-völgy – egy indiai szent hely Magyarországon
A somogyvámosi Krisna-völgy kapuja 25 évvel ezelőtt nyílt meg a látogatók előtt, bár akkor még nagyon szerény körülmények uralkodtak az elhagyott birkalegelőn. Az akkori polgármesteren és az ökofalu megálmodóján kívül talán senki sem gondolta volna, hogy nem sokkal később az évi több tízezer látogatónak köszönhetően turistaközponttá változik a zsákfalu.

A hívők negyed évszázad alatt, sok lemondással és szorgalommal, hazánk talán legszebb és legvirágzóbb kistelepülését alkották meg a somogyi dombok közötti fekvő alig 1000 fős lélekszámú faluban. Bebizonyították, hogy a gazdasági nehézségek ellenére, sok tenni akarással még egy elnéptelenedő kistérségben is meg lehet változtatni az események menetét, és elérhető a fejlődés.

A Krisna-hívők ugyanakkor nem törekszenek a robbanásszerű fejlődésre, sokkal inkább a fenntarthatóságra. Jól látszik ez a természet érintetlenségén, az Istentől kapott természeti kincsek megőrzésén. A 280 hektáron elterülő farm mára Európa egyik legnagyobb ökofaluja. Közösségének összetartó ereje a közös vallási hagyományokon és az erős szociális kapcsolatokon alapul, amely elengedhetetlen egy biofalu tartós fennmaradásához.

Krisna-völgy a 25 esztendő alatt fogalommá vált Magyarországon: az egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás szimbólumává. A völgy léte elvek bástyája lett, működése mintaprogrammá vált, és az értékek, amelyeket ez a kis falu néhány száz lakosával képvisel, nemcsak az itt élők, hanem minden magyar polgár számára is örök, követendő értékekké váltak.

A 25 éves Krisna-völgy abban is különleges, hogy a védikus kultúra iránti végtelen vonzalmával – és a természetközeli életmóddal, amelyet az itt élőknek nyújt – az indiai védikus asztrológia egyik fellegvára is. Az égbolt titkai szinte zsigeri szinten hatják át az itt élők életét. A különféle Krisna-tudatos, vaisnava ünnepek ugyanis pl. a holdnaptár szerint kerülnek megrendezésre. A gabonamentes böjtnapok is a telő és fogyó hold heteiben egyaránt, a 11. holdfáziskor következnek be. Az esküvőket, ceremóniákat kedvező asztrológiai időpontban tartják, a bráhmanák, vagyis a papok a Nap járását, fázisait a szent gájatrí mantra éneklésével tisztelik meg. Amikor ugyanis azt mondjuk, hogy élet a természettel összhangban, az nem csupán a zöld, természeti környezet megóvását jelenti, hanem azt is, hogy nem veszítjük el kapcsolatunkat az égbolttal, a csillagképek mitológiájával és tanításaival. Nem keverjük az évszakokat, nem cseréljük fel a nappalokat az éjszakákkal, hanem követjük az örök idő folyását és az élet békés rendjét a planéták és a csillagok járása szerint.

A 25 éves Krisna-völgyben, amely egyébként az indiai Vrindávana szent falu, Krisna születési helyének tökéletes mása, a szentírások szerint a kozmosz középpontjába jutunk. Középpont, mert meditációnk, odaadásunk által egy olyan szent hely valósul meg általa Európában, amely kedves a Legfelsőbbnek. Krisna-völgy érintetlen környezete egy természetes planetárium a csillagászat és az égbolt szépségei iránt érdeklődőknek. A Krisna-völgyi Búcsúban – július 20-22. között – többek között védikus asztrológusokkal is találkozhatunk.

A Krisna-hívők 2 hetente ingyenes védikus asztrológiai előrejelzéseket tesznek közzé a www.krisna.hu weboldalon.

Fodor Kata

(Megjelent a Horoszkóp magazin júniusi számában.)