Bhagavad-gītā hangoskönyv

Admin Hírek, Kiemelt

Kövesd velünk a Gítá fejezeteit.

Fejezetek

 

 

Mi a Bhagavad-gītā?

A Bhagavad-gītā Magának Istennek a szavait tartalmazza. Isteni beszélgetés egy Arjuna nevű ember és Maga az emberi alakban megjelent Isten, Kṛṣṇa között. A beszélgetés az India-beli Kurukṣetrán hangzott el több mint 5000 évvel ezelőtt.

A Bhagavad-gītā választ ad olyan alapvető fontosságú kérdésekre, mint hogy: kik vagyunk, ki Isten, miért szenvedünk, van-e élet a halál után, van-e élet más bolygókon, hogyan lehetünk és maradhatunk boldogok ebben és a következő életünkben, vagy hogy hogyan juthatunk el Isten országába.

Felmerülhet a kérdés: mi vezetett a kurukṣetrai nagy csatához, amely előtt a Bhagavad-gītā elhangzott?

Bhagavad-gita

Több mint 5000 évvel ezelőtt elhunyt a nagy király, Vicitravīrya. Mivel idősebbik fia, Dhṛtarāṣṭra vakon született és emiatt nem volt alkalmas az uralkodásra, a királyságot a fiatalabb fiú, Pāṇḍu örökölte. Amikor Pāṇḍu meghalt, öt fia vált a királyság jogos örökösévé. De mivel a Pāṇḍavák még csak fiatal fiúk voltak, Dhṛtarāṣṭra maga ült a trónra.

Dhṛtarāṣṭrának száz fia volt, őket Kauraváknak hívták.

Amikor a Pāṇḍavák felnőttek és készen álltak az uralkodásra ­– annak ellenére, hogy az jogos jussuk volt – nem igényelték maguknak a teljes királyságot. Hajlandóak voltak megosztani azt unokatestvéreikkel. Így hát elfelezték a királyságot a Kauravákkal. A legidősebb Kaurava, Duryodhana azonban nem volt elégedett a neki jutott résszel. Egyes egyedül akarta élvezni a teljes birodalom fölötti hatalmat.

Többször is kísérletet tett arra, hogy megölje a Pāṇḍavákat, ám cselszövései nem jártak sikerrel. Végül erőnek erejével magához vette a teljes birodalmat, a Pāṇḍavákat pedig száműzetésbe kényszerítette. A Pāṇḍavák egyezkedni kezdtek, mindössze öt falut kértek – minden fivérnek egyet -, ám Duryodhana kijelentette: még annyi földet sem ad nekik, amennyi egy tű hegye alatt elfér.

Az Úr Kṛṣṇa megpróbált közvetíteni a felek között, hogy békés, erőszakmentes egyezségre kerülhessen sor, ám Duryodhana elutasította azt, sőt hadat üzent a Pándaváknak. A harc így elkerülhetetlenné vált.

A csatára való felkészülés során mind Arjuna, mind pedig Duryodhana felkereste Kṛṣṇát, hogy a segítségét kérje. Kṛṣṇa Maga Isten, aki senkit sem utasít el, ha Hozzá fordul segítségért, legyen az illető szándéka jó vagy gonosz.

Kṛṣṇa felajánlotta, hogy az egyik oldalt teljes seregével, a másik oldalt személyes jelenlétével és tanácsaival támogatja. Az elhamarkodott és kapzsi Duryodhana Kṛṣṇa seregét, ám Arjuna Magát az Úr Kṛṣṇát választotta, aki így tanácsadója és kocsihajtója lett a csatában.

Azonban a sorsdöntő ütközet előtt Arjuna nagy dilemmával szembesült: győzelme csak rokonai elpusztítása árán lehetséges.

Harcoljon-e erőszakkal jogos örökségéért a testvérháborúban, vagy inkább kímélje meg rokonai életét, és hagyja, hogy a gonosz szívű Duryodhana és Dhṛtarāṛṭra uralkodjék a birodalom felett?

A harci szekéren állva Arjuna a gyeplőt tartó Kṛṣṇához fordult tanácsért, aki a felsorakozott két sereg között ott helyben, a csata kezdete előtt részesítette tanításaiban barátját.

Halljuk hát a párbeszédet, a Bhagavad-gītāt teljes egészében, úgy, ahogy van!

Az itt felolvasott szöveg a Bhaktivedanta Book Trust International által kiadott Bhagavad-gītā úgy, ahogy van című kötet magyar fordítása. A szanszkrit szöveg angol fordítását Ő Isteni Kegyelme A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, a Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közösségének alapító ācāryāja készítette.

Készült a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége megbízásából.

  • Rendező: Moldvai Kiss Andrea
  • Felolvasó: Vasvári Csaba
  • Szanszkrit nyelvi szakértő: Amṛtānanda Devī Dāsī (Dr. Jeney Rita)
  • Hangmérnök: Bohács Tamás, Gadabhṛt Dāsa
  • Felelős szerkesztő: Gāndharvikā prema Devī Dāsī (Szilaj Péterné)

A hanganyag ingyenesen letölthető és hallgatható, ám hozzájárulásodat szívesen vesszük az alábbi bankszámlaszámra:

Számlatulajdonos: Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

MKB 1030 0002 – 1053 4404 – 4902 0028

 

Fejezetek