Könyvajánló: Rūpa Gosvāmī küldetése

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Aki figyelmen kívül hagyja Rūpa Gosvāmī lótuszlábát, s arról ábrándozik,

hogy elérheti Rādhārāṇī szolgálatát, az akár azzal is próbálkozhat,

hogy felhőkarcolót emel egy homokos tengerparton.

Megpróbálhatja elérni a mennyeket karjával a magasba nyújtózva,

elfedni a Napot markával homokot dobálva felé,

vagy járásra bírhat egy béna embert.

Miért is ne? Éppen ugyanannyi az esélye, hogy sikerrel jár.

 

Ki lenne képes megérteni a Śrīmad-Bhāgavatam tiszta lényegét?

Ki lenne képes felfogni Vṛndāvana édes hangulatát,

vagy bárkit arra ösztönözni, hogy szavakba öntse azt?

Ki lenne képes az elméjét Nanda fiának bámulatos szépségébe meríteni?

A legkegyesebb és legerényesebb Rūpa Gosvāmī áldásai nélkül,

s az ő társainak áldásai nélkül senki a világon.

 

Esedezve kérlek, mondd meg barátom, ki tudna bármit is a lemondásról;

az odaadás vidhi és rāga ösvényéről; a tizenkét szent rasáról;

Vraja lakóinak szeretetéről, amit Śuka és más látnokok dicsőítenek;

a gopīkat betöltő mahābhāva legfelsőbb szelleméről, a rájuk jellemző samarthā-ratiról

vagy Rādhārāṇī mādanākhya-mahābhāvájáról – Śrī Rūpa nélkül?

(Śrīla Govardhana Bhaṭṭa Gosvāmī: Madhu-keli-valli)

Caitanya Mahāprabhu a 16. század elején indította útjára bhakti-mozgalmát, mellyel tömegek szívét és hitét változtatta meg. Indiát járva a szent név közös éneklésére biztatott mindenkit. Hinduk, buddhisták, dzsainisták, ateisták és muszlimok lettek elkötelezett követői, s még a személyes Istent elutasító māyāvādīk is az istenszeretet útjára léptek nyomdokaiban.

Rūpa Gosvāmī is az Ő hatására hagyta maga mögött előkelő világi életét, a megkövesedett hindu és muszlim vallási dogmákkal együtt, hogy Caitanya Mahāprabhu szolgálatában a bhakti, a tiszta istenszeretet apostolává legyen. Életét 1516-tól lemondott szerzetesként élte Vṛndāvanában; s minden, amit ettől kezdve tett, az Caitanya Mahāprabhu missziójának beteljesítését szolgálta.

 

Rūpa Gosvāmī gauḍīya vaiṣṇavizmusban betöltött jelentős szerepét Caitanya Mahāprabhu jelenkori hívei – köztük a Hare Krisna-mozgalom tagjai – is fenntartás nélkül elismerik, olyannyira, hogy magukra sokszor rūpānugákként, Rūpa követőiként utalnak. Śrīla Prabhupāda szavai szerint: „A Kṛṣṇa-tudat mozgalmának vezetése Śrīla Rūpa Gosvāmī felügyelete alatt történik.”

 

A Rūpa Gosvāmī küldetése című könyv feltárja előttünk, hogy milyen megbízatást kapott Rūpa Gosvāmī mesterétől – akit a Legfelsőbb Úrnak, a jelenlegi „sötét kor”-ban megváltó küldetéssel megjelenő inkarnációnak tartottak –, s ő hogyan teljesítette a Caitanya által számára kijelölt feladatokat. A tanulmánykötet emellett feltárja Rūpa Gosvāmī lelki világban betöltött szerepét, ami nagyon lényeges annak megértéséhez, miért mögötte sorakoznak fel a gauḍīya vaiṣṇavák abban a reményben, hogy elnyerjék Rādhā és Kṛṣṇa örök társaságát.

 

A szentek csodákkal teli életéhez méltón, a legegyszerűbb körülmények között, olyan terjedelmű ősi szent szöveget tanulmányozott, s olyan költői tehetséggel és tudományos felkészültséggel megáldva állította össze a gauḍīya vaiṣṇava irodalom legemelkedettebb alkotásait, hogy az józan ésszel felfoghatatlan. Mindeközben isteni útmutatás segítette a letűnt szent helyek feltárásában is.

Rūpa Gosvāmī és kortársai nevéhez fűződik a gauḍīya vaiṣṇava filozófia és vallásgyakorlat alapjainak lefektetése, Rādhā és Kṛṣṇa kedvteléseinek és a lelki világ földi másának újjáélesztése.

 

„Śrīla Rūpa Gosvāmīt és Śrīla Sanātana Gosvāmīt imádom, akiknek szívéből Rādhā és Kṛṣṇa, Vṛndāvana királya és királynője kilépett ebbe a világba. A védikus szentírások alapján feltárták az isteni pár kedvteléseit, s nyomdokaikat Kṛṣṇa minden szerető, odaadó híve követi.” (Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura: Śrī Kṛṣṇa-bhāvanāmṛta-mahākāvya, Invokáció)

 

A könyv megvásárolható a Budapesti Templom recepcióján és Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola könyvtárában. Információ: [email protected]