Egy különleges hely New Yorkban

Admin Hírek

Premaniketana Dāsa, Krisna-hívő lelkész nem régiben Amerikában járt és végiglátogatta azokat a helyszíneket, ahol Śrīla Prabhupāda, a Kṛṣṇa-tudatos mozgalom alapító tanítómestere elkezdte a Kṛṣṇa-tudat filozófiájának terjesztését, megismertetését a nyugaton. A helyszínek, akkor még boltok és családok privát lakásai, ma templomok és zarándokhelyek a gyakorló hívők számára. Az egyszerű és takaros kis helyiségek mindig arra emlékeztetik a mozgalom Indián kívül élő tagjait, hogy Prabhupāda mennyire lemondottan élt, és milyen erőfeszítéseket vállalt azért, hogy a materializmus béklyói alatt szenvedő emberekkel megismertesse az örök lelki tudást. Sokan itt, Amerikában kaptak lehetőséget arra, hogy megismerjék India ősi kultúráját.
Egy kedves fiatal szerzetes egy történetet is megosztott a Matchless Gifts nevű boltban – ma már múzeum és templom – ahonnan Śrīla Prabhupāda elindította világkörüli mozgalmát.
„Ez az egyik legszentebb hely, ahol most vagyunk. A 26. sugárút második utcája.
Ahol Śrīla Prabhupāda először központot, templomot alapított. Ez az a hely, ahonnan az egész Hare Kṛṣṇa mozgalom kivirágzott. Ahol a könyvosztó misszió létrejött. Az első Kṛṣṇa-hívők itt éltek és itt kaptak lelkészi avatást Śrīla Prabhupādától.
 
Prabhupāda nagyon szerette volna publikálni a Bhagavad-gītāt. Már eleve úgy érkezett Amerikába, hogy nála volt a Śrīmad Bhāgavatam Első Éneke, három részben. Ám itt kapott lehetőséget MacMillen Kiadótól. Brahmānanda Prabhu, Prabhupāda egyik első tanítványa egy találkozót szervezett a Kiadó egyik ügyintézőjével. Prabhupāda azt kérte, vigye magával a Bhagavad-gītā kéziratát is. Az ügyintéző mellett egyszer csak megjelent a vállalat egyik vezető irodistája és látva a szerzetes öltözékét azonnal felkérte egy fordításra. A csodálatos elrendezés hatására a Bhagavad-gītāt szinte azonnal kiadták. Amikor a kötet megjelent, Prabhupāda itt tartott leckéket és kīrtanokat. A hátsó épület második emeletén volt a szállása és ott is főzött.
Śrīla Prabhupāda megjelenésére emlékezünk ma, kérlek, fogadjátok szeretettel ez a kis videót!