Ki lehet az Intelligens Tervező?

Admin Filozófia, Hírek

Az intelligens tervezettség az a tudományos elmélet, amely szerint az univerzum és az élőlények sok jellegzetességét egy értelemmel rendelkező okra lehet visszavezetni. Felvetődik a kérdés, hogy az „értelmes ok” kifejezés egy természetfeletti létezőre utal-e. A válasz az, hogy nem feltétlenül. A tervezéselmélet támogatói a tudományos gondolkodás logikáját követve mindössze annyit állapítanak meg, hogy egyes természeti objektumok egy értelem előzetes tevékenységéről árulkodnak. Ez nem feltétlenül jelent egy, az anyagi világon túli lényt.A tudomány határait tiszteletben tartva a tervező kilétéről nem lehet megállapítani semmit. Például a DNS molekula és az általa kódolt, bonyolult molekuláris gépezetek tulajdonságai azt sugallják, hogy intelligens tervezés eredményei. De a megfigyelésük alapján nem lehet rájönni, hogy Isten gondolta ki őket, vagy esetleg egy másik bolygón élő idegen lények, vagy bármilyen más, intelligens létező. Annyit tehát ki lehet következtetni tudományos alapon, hogy az élő szervezetek egy olyan lény elképzelései alapján készültek – és ez az intelligens cselekvők definíciója -, aki képes arra, hogy az elméjében előrelátóan terveket alkosson, és céltudatosan gondolkodjon. De hogy ez a lény vajon az univerzumunkon belül, vagy azon túl van, azt nem lehet megfigyelések vagy kísérletek alapján kitalálni.
Az intelligens tervezettséget támogató tudósok tiszteletben tartják a tudománynak ezt a korlátját, és úgy látják, hogy a tervező kilétére vonatkozó kérdések a filozófia és a vallások területére tartoznak. Az intelligens tervezettség elmélete tehát csak egy tervező értelem létének felismeréséig vezet el bennünket. Az igazán izgalmas kérdések azonban ezt követően vetődnek fel, megnyitva az emberi tudakozódás egy új dimenzióját. Ki lehet az intelligens tervező? Hol van, és hogyan cselekszik? Miért és hogyan hozta létre a csodálatos bioszférával megáldott, mégsem tökéletes világunkat? Milyen kapcsolatban vagyunk, vagy lehetünk mi emberek ezzel a felsőbb értelemmel?
Ahol a tudomány kompetenciája véget ér, ott jutnak nagy szerephez a vallások szentírásai. Hiszen ezek nem mást állítanak magukról, hogy éppen egy ilyen emberfeletti értelem üzeneteit hordozzák. A világ legterjedelmesebb szakrális irodalmát az ősi indiai védikus írások alkotják. Érdemes tehát utánanézünk, mit válaszolnak ezek a könyvek az intelligens tervezettség által felvetett, de a tudomány által megválaszolhatatlan kérdésekre.