Kutatók a vallásunkról: szakdolgozatok, tanulmányok a Krisna-tudatról

Admin Filozófia, Hírek

A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége 1989 óra bejegyzett egyház hazánkban. Ez idő alatt számos társadalmtudományi tanulmány és szakdolgozat született vallási közösségünkről, különböző szempontokból. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül közlünk egy válogatást az ilyen tudományos megközelítésű írásokból.

Banyár Magdolna: Krisna társadalma.: Max Weber hinduizmus koncepciójának társadalomtörténeti alkalmazása. PhD disszertáció

Banyár Magdolna: Farkas Judit, Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. In: Tattva

Bányai Orsolya: A jövő reménységei – a valóban fenntartható települések. Miskolci Jogi Szemle

Bence Krisztina: Turisztikai motivációk, vonzerők a krisna völgyi búcsú vonatkozásában

http://epa.oszk.hu/03400/03460/00006/pdf/EPA03460_turisztika_2017_02_049-064.pdf

Bodosi-Kocsis Nóra: Online közösség. Nyújthat-e a világháló működőképes túlélési stratégiát egy új vallási csoportnak? Egy kis magyar vaisnava közösség esete. Megjelent: Barna Gábor, Povedák Kinga (szerk.) Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában pp. 83-99.

Bodosi-Kocsis Nóra: Virtual realities: The representation of Christianity in Govinda’s World. Acta Ethnographica Hungarica

Csima Ferenc: Farkas Judit: Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. Vallástudományi Szemle

Farkas Judit: Ardzsunna dilemmája: Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben

Farkas Judit: “The Body Has No Soul, the Soul Has a Body”: The Concept of Soul and Nature in the Hungarian Krishna Valley ecovillage. In: Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication pp. 34-53.

Farkas Judit: „A lelki világban folyamatosan tánc van és zene.”: A tánc szerepe a Krisna-tudatban. In: Folyamatok és fordulópontok. Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére pp. 331-359.

Farkas Judit. „Egy tál frissen sült fánk”: A közösség „mítosza” a magyar ökofalvakban. Antroport Lapozó 2014 Tavasz-Nyár

Farkas Judit: „India magyarországi mosolya”: Ellenvilágok és élménymodellek párbeszéde Krisna-völgy ökofalu turizmusában. In: Színre vitt helyek pp. 62-81.

Farkas Judit: „Isten mellett ülni a padon”: Tárgykultúra, lokalizáció és az autentikusság kérdései a somogyvámosi Krisna-völgy szenthely-koncepciójában. In: Vándorló tárgyak pp. 195-228. 

Farkas Judit. „Krisna egyik kertje”.: Hit-orientált életmód és környezet-átalakítás Somogyvámoson. In: Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében pp. 331-346.

Farkas Judit: „Létra, ami összeköti az Eget és a Földet.”: Elbeszélő gyermekirodalom a magyar Hare Krisna mozgalomban. In: Teremtés pp. 148-166.

Farkas Judit: Leválni a köldökzsinórról: Ökofalvak Magyarországon. Tanulmánykötet

Farkas Judit: “Minden lépés tánc, minden szó egy ének.”: A mindennapi élet valósága a Krisna-tudatban. Megjelent: Múlt és jelen pp. 151-185.

Farkas Judit: Nincsenek receptek: A magyar ökofalvak táplálkozásantropológiai vizsgálata. In: Tabula

Farkas Judit: The role of the offered food in the life of the Hungarian Krishna-believers. FOOD AND HISTORY

Farkas Judit: „To Separate from the Umbilical Cord of Society”: Freedom as Dependence and Independence in Hungarian Ecovillages. Etnofoor: Anthropological Journal 81-100.

Farkas Judit: Nature faith and native faith as integrative spiritualities in Hungarian ecovillages. (2018) Journal For The Study Of Religion Nature And Culture

Farkas Judit: „There are no recipes”: An anthropological assessment of nutrition in Hungarian ecovillages. Acta Ethnographica Hungarica

Farkas Judit: „Végállomás, nem megy tovább”: Krisna-völgy jelentései, értelmezési alternatívái. In: Az elkerülhetetlen pp. 555-577.

Farkas Judit: „Visszaenni magunkat Istenhez”: A táplálkozás mint áldozat a Krisna-tudatban. In: Sors, áldozat, divináció. Studia Ethnologica Hungarica. A Pécsi Tudományegyetem Néprajz Tanszékének tanulmányai. 2. pp. 103-136. 

Giczi Barna: „Annyira rászoktunk erre a kultúrára, hogy nehéz eltérni tőle”: A modern közösségépítés Krisna-völgyi példája. (2013) In: Néprajzi Látóhatár

Gubicza Gábor: Fenntarthatóság és önellátás kérdései Krisna-völgy és a nemzetközi ökofalu-mozgalom kapcsán

György Réka: „Vigyél vissza Krisnához”: Párválasztás és annak társadalmi aspektusai a somogyvámosi Krisna-völgyben. In: Középpontban a család. 2. kötet pp. 259-276.

Jeney Anna: Farkas Judit: Ardzsuna dilemmája│Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. ANTRO-PÓLUS

Jeney Anna: Gyereknevelés és mindennapok a budapesti Krisna-hívő közösségben

Kamarás István: Krisnások Magyarországon

https://mek.oszk.hu/09100/09127/09127.pdf

Keserű Judit: Szádhana Ásram: Bepillantás egy magyarországi vaisnava közösség életébe.

Kovács László. „Egyszerű élet, emelkedett gondolkodás”. Esettanulmány: a Krisna-völgyi hívők

Kun András: Beszélgetések az önellátásról: A biogazdálkodás és az ökologikus életmód alapjai.

Kun András. 31. dialógus. Az ökofalvakról és az ökofalusi életről. In: Beszélgetések az önellátásról 3. pp. 7-31.

Kun András. Spiritualitás és ökológia. Természet és ember a világválságok korában. Tattva

Lakatos Dóra: Találkozások a Krisna-tudattal

http://antroport.hu/lapozo/letoltesek/tanulmanypdf/krisna.pdf

Lánczi Csaba Dániel: Practice of Sustainability in an Eco Village: Ecological Footprint of Krishna Valley in Hungary

Lánczi Dániel: Autonómia-kísérlet a somogyvámosi Krisna-közösségben, a Krisna-völgy ökológiai lábnyoma

Lux Éva: Krisna-hitűek. In: Antropológiai – etnológiai – kultúratudományi kislexikon pp. 217-218.

Mardones Rodolfo E. et al.: Identity, coexistence and spirituality in a Hare Krishna ecological community. Cultura y Religion

Nagy Zoltán: Farkas Judit: Ardzsuna dilemmája: Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. Ethnographia

Röser Éva Adél. A Krisna-tudatban nevelt gyerekek szocializációja Magyarországon. Antroport Lapozó 1 1-36.

Simon Dóra: A Krisna tudatú vallás. Szakdolgozat, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Sipőcz Diána: A halál és a Krisna-tudat határok nélkül

https://kharon.hu/docu/2013-2_sipocz-halal.pdf

Szász Orsolya. An ethnographic account of hindu ashram life among Hungarian Krishna followers. International Journal Of Management And Social Sciences

Takács-Sánta András. A közlegelők komédiája: a közösségek újrafelfedezése mint kiút az ökológiai válságból.

Takács-Sánta András. Egy új világ építése egészen alulról? Komplex ökologikus életmód-alternatívát megvalósító helyi közösségek a vidéki Magyarországon. Socio.Hu: Társadalomtudományi Szemle

Tóth Krisztina: A Magyarországi Krisna-tudatú Hívők jelenléte hazánkban és azok kulturális szokásai. Szakdolgozat, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Varga Judit: Sorompón innen és túl – Krisna-völgy Somogyvámoson. In: Néprajzi Látóhatár.

https://neprajz.unideb.hu/sites/default/files/upload_documents/varga_judit.pdf

Vityi Dorottya. Vaj és tűz.: Férfi és nő a Krisna-tudat szemszögéből. Elv és megvalósítás Srí Majapur Dhámban. In: Társadalmi tanulmányok pp. 82-124.