Látható-e Isten?

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

A világvallások egyetértenek abban, hogy az Úr fölötte áll anyagi érzékeinknek. Isten formáját illetőleg azonban már tapasztalhatunk  eltéréseket. E különbségek elsődleges oka abból fakad, hogy az  egyes vallások teológiája és hívei milyen kapcsolatban állnak az Úrral. Minél személyesebb ez a kapcsolat, Isten annál inkább felfedi személyes formáját. Mint Teremtő, a szentírásokon keresztül ad számunkra tudást önnön magáról.

A Védák teológiája köztudottan személyes Isten-képen alapul, és ebből adódóan  ismerhetjük meg nagyon alaposan az Úr formáját. Ám mivel Isten teljes mértékben lelki szubsztancia,  nem láthatjuk Őt jelenlegi szemünkkel, s nem hallhatjuk Őt ezekkel a fülekkel itt, az anyagi világban. Ám időről időre, korszakról korszakra megjelenik  egy-egy meghatározott inkarnáció, avatāra formájában, hogy újjáélessze kapcsolatát a Tőle elfordult lelkekkel. És mivel Isten mindenható, mindent átható, képes lelki önvalóját bármilyen anyagi formán keresztül megnyilvánítani.

A védikus szentírások nagyon egyértelműen és részletesen leírják számunkra az  egyes inkarnációk, avatārák hangulatát, tulajdonságait, és az e tulajdonságok jellemezte formát. Így például a purāṇák beszámolnak Isten óriási aranyhal alakjáról, amely megmentette az élőlények különféle fajait a pusztító vízözöntől; a Vāmanadeva nevű törpe brāhmaṇa alakjáról, aki testét és lépéseit kiterjesztve 2 lépéssel átérte az egész univerzumot; vagy a vallási elveket szigorúan betartó, emberi formában megjelenő királyról, az igazságos Úr Rāmacandráról, akinek uralkodásáról a Rāmāyaṇa lapjain olvashatunk.

Napjainkban az Istenség Személyisége egy nagyon  különleges formában ad lehetőséget arra, hogy láthassuk Őt. Ez az úgynevezett mūrtiforma, amely az anyagi érzékfelfogás számára úgy tűnhet, mintha szobor lenne. Ám mégsem szabad azt gondolnunk, hogy bálványról van szó.

 

 

Minél mentesebb egy ember a bűnöktől, annál inkább képes felismerni a mūrti jelentőségét, élő, abszolút lelki szubsztanciáját, amely örökkévaló, teljes tudással és boldogsággal teli. És annál inkább képes személyes kapcsolatot teremteni az Úrral.

Isten mūrti-formájának talán legkülönlegesebb aspektusa, hogy teljes mértékben rábízza magát híveinek szeretetére. A Krisna-völgyi mūrti további különlegessége pedig az, hogy az Úr abban az alakjában látható, amely az összes inkarnáció és avatāra  kiáradásának eredeti formája, s így személyisége megnyilváníja az isteni tulajdonságok mindegyikét. Ebben a mūrti-alakban neve Śyāmasundara, s e név arra utal, hogy színe olyan, mint az esőfelhő, melyet beragyog elbűvölő mosolya, miközben kezében táncol  örök párja, az önzetlen szeretet szívet megolvasztó Istennője, Rādhārāṇī mellett…

Aṣṭa-sakhī Devī Dāsī