Nemcsak ételosztás, ősi bölcsesség – Mit adnak a krisnások a magyar társadalomnak?

Fodor Hírek, Kiemelt

Hogyan alakítják korunk társadalmát a Krisna-hívők? Krisna-hívőként több mint 30 éve szolgáljuk a magyar lakosságot. Több mint 30 esztendeje van jelen az ősi, Védákon nyugvó tudás szervezett formában is hazánkban. Szívből hisszük, hogy egy egyháznak többet kell képviselnie, mint egy vallást – életmódot, életvitelt, életfelfogást kínálunk, örök értékeket, amelyek mentén az emberek minőségivé tehetik életüket, amelyek mentén úgy szervezhetik azt, hogy az emberi életet jelentőségteljessé tegyék, és valóban méltóvá az emberi születéshez.

A Krisna-tudatos egyház az elmúlt 3 bő évtizedben rengeteget tett a rászorulókért, de a környezettudatosság, ökológiai gazdálkodás, illetve a fenntarthatóság hazai fejlesztéséért is. Közösségünk munkássága jóval több, mint pusztán az ételosztás, amiről a legtöbb ember ismer bennünket. Az étel mellé életfilozófiát és az emberek közötti gondoskodás és odaadó szolgálat édes ízét adjuk. Valójában az élet minden jelentős problémájára igyekszünk megoldást kínálni azoknak, akik hozzánk fordulnak. Az emberek kéréseiből és kérdéseiből pedig egész pontos rálátásunk van arra, hogy mire van leginkább szükségük. Nem kell nagy dolgokra gondolni, az élet apró-cseprő velejáróira a hétköznapok viharában. Van, aki nehéz helyzetben van és éhezik, mert munkanélküli, mert 3 gyermekről kell gondoskodnia, és az élelmiszerek és iskolaszerek egyre drágábbak, másvalaki idős korára szerettei elhunytával magára maradt. Sok fiatal elképesztő rohanásban él és iszonyú nyomásnak van kitéve, a szociális kapcsolatai egészségtelenek, sokan már a húszas éveikben kiégnek és értelmetlennek érzik az életüket, mert azt látják, hogy az élet eszeveszett pénzhajhászássá vált. A munka a túlélés állati mókuskerekében tartja őket, miközben az élet valódi problémáira nem kapnak megoldást vagy válaszokat. A lelki békénket azonban mindenhol megtalálhatjuk, a lelki értékek mentén való kapcsolódást minden élethelyzetben gyakorolhatjuk.

Tudjuk – különösen Magyarországon -, hogy emberek százezrei érzik úgy, hogy űr van a lelkükben és végtelenül sekélyesnek, céltalannak, vagy magányosnak érzik az életüket, és nem értik, hogy mi okozza ezt. Az ősi lelki tanítások megismerésével megismerhetjük az okot. Amikor valaki elveszíti szeretteit, jó érzés lelki támaszt, menedéket kapni, hogy tudjuk, hogy van hová fordulni, hogy imádkozzanak szeretteink lelkéért és az itt maradók békéjéért. Hogy tudjuk, hogy van hol szent fogadalmakat tenni a jövőnkre nézve. Hogy idősebb korunkban feltehetjük az élet értelmével kapcsolatos kérdéseket, például, hogy mi lesz a halálunk után, és elérhető mérföldköveket jelölni ki hátralévő életutunkra. Hogy megérthetjük, hogy az élet látszólag igazságtalannak tűnő élethelyzetei mégis miért és hogyan történhettek meg velünk – ennek érdekében ápoljuk és óvjuk az ősi védikus bölcsességet és érthető formában adjuk azt át mindenkinek. Előadások, programok vagy akár nyomtatott könyvek formájában.

A Krisna-tudatos tanítások választ adnak a reinkarnációval kapcsolatos kérdésekre. Segítenek veszteségeink feldolgozásában és kiemelnek a mélabús élethelyzetekből, célt, tartást és a méltóságteljes emberi élet átformáló vízióját nyújtva.

Ez az életmód perspektívát nyújt az anyaföldnek is, mert nem a természet kihasználására, hanem az élőlények védelmére épül és nevel. A Krisna-tudatos egyház olyan ősi tanításokat képvisel, amelyek mindannyiunkat megérintenek, kivétel nélkül. A reinkarnáció mellett hangsúlyozzuk a karma tanát és az erőszakmentesség, az ahimszá fontosságát. Segítjük az állatok védelmét, az egészséges, vegetáriánus életmód népszerűsítését. Életmódunk hozzásegíti az embert ahhoz, hogy a tudás művelésébe foghasson és betöltse az anyagi élet örömei ellenére tapasztalható végtelen szellemi űrt, amely abból fakad, hogy elfelejtettük lelki azonosságunkat, lelki természetünket és Istent. Szembe megy a divattal, hogy tilos vagy maradinak bélyegzett a Legfelsőbbről beszélni, ahogy azzal a tendenciával is, hogy anyagi sikerekkel azonosítja vagy vagyonban méri az emberi élet értékét. Mögé tekint a fizikai világban tapasztalható elveknek és kaput nyit a metafizikai magasságokra. A lelki oktatásban hangsúlyt helyez a jóga folyamatára, amely nemcsak a testnek, hanem a léleknek is egészséget és örömet nyújt és segíti szabályozni az érzékeket. Az érzékeket, amelyek folyamatosan bajba kevernek bennünket az élvezetek hajszolására, az anyagi felhalmozásra vagy mohóságra ösztönözve bennünket. Segít megérteni az egót és azt is, hogyan léphetünk túl értelmetlen játszmáin, amelyek rombolják emberi kapcsolatainkat. A Krisna-tudatos életmód egyszerűségével, de szellemi magasságával is mindenekelőtt boldoggá tesz. Az élőlények valódi, tartós boldogságát keresi, méghozzá mások boldogságával együtt, egységként, nem pedig kiemelve és piedesztálra helyezve az embert, hogy az mások kárára cselekedhessen.

A védikus bölcselettel értelmet nyernek az életünkben a kihívások, a próbatételek és elviselhetővé válik az anyagi világ legtermészetesebb folyamata, az elmúlás. Legyen szó anyagi veszteségeinkről, egészségünk hanyatlásáról, öregségről, betegségről, vagy az emberi kapcsolatok távolodásáról. Óvja a dharmát, vagyis az emberi élet azon örök elveit, amelyek jelzőfényként vezetnek a születéstől a sírig. Lévén, ez a tudás felnyitja az emberek szemét. Igazából, legeslegbelül nem vagyunk távol senkitől, a lelki világ kapujában állunk, ahol minden szó egy ének és minden lépés tánc, csak nem tudjuk, vagy nem merjük kinyitni ezt az ajtót. Sem nemzethatárok, sem vallások, kontinensek vagy emberi rasszok nem húzhatnak itt határt szeretetteljes együttlétünknek. Krisna és tudat. A tudatosságunk növelése által új dimenziók nyílnak meg életünkben, amelyben helye van a Mindenkit Vonzó Legfelsőbbnek is. Új dimenziók a biztonságérzetünkben, döntéseinkben, érzelmi állapotunkban, választásainkban és a belső elégedettség terén.

A Krisna-hívők egyháza megfogja az emberek kezét a legnagyobb bajban, amikor már nincs mit enni, őrzi az ősi bölcsességet és igyekszik minden lehetséges módon továbbadni azt. Fenntartja a vallásgyakorláshoz szükséges szent helyeket, ahol a napi meditáció és az élet fontos, ünnepi pillanatai zajlanak. Éli és átadja az egyszerű és fenntartható, természetbarát életmód elveit és a hozzá társuló praktikus tudnivalókat a biokertészettől a tehénvédelmen át a kézműves mesterségekig. Rendszerezi és szisztematikusan oktatja azt a lelki tudást, amely áthatva hétköznapi tevékenységeinket, magasabb szintre tudja emelni életünket, különlegessé teszi azt, hogy semmiképp se érezzük elvesztegetettnek. Arról már nem is beszélve, hogy őrzi India ősi kultúráját és művészetét is, a történelem előtti időkből, az emberiség bölcsőjéből.

Tudjuk, hogy még számtalan helyen segíthetnénk, hogy idősotthonokra, bentlakásos intézményekre és kórházakra lenne szükség. Hogy meditációs központok és lelki közösségi terek százaira lenne szükség most azonnal. Az emberek életkedvét és életkörülményeit is javítanunk kellene. A hozzánk érkező levelek elmondják, hogy emberek tömegei szeretnének a Krisna-hívők szolgálatkész hangulatát sugárzó ökofarmokon élni, csatlakozni egy élettel teli és magasabb szellemi perspektívákat adó közösséghez.

Tudjuk, hogy még sok munka vár ránk és azt is, hogy te is kőkeményen megdolgozol a napi betevőért és életed méltó fenntartásáért. Veled és az adód 2×1%-ával azonban egy olyan világot építhetünk, ahol mindenki elégedettebb, boldogabb lehet. Ahol minden tettünk valódi értelmet nyer.

Kérünk, hogy adód 2×1%-ával támogasd a Krisna-tudat mindenki számára elérhető életfilozófiáját, az emberi boldogság mozgalmát.
__________________________________

Veletek még több embernek segíthetünk! Ha egyetértesz törekvéseinkkel, támogasd munkánkat. Kérünk, hogy gondolj ránk adód 2X1%-ával! 🙂
Adószám: 18095575-1-41 Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
Technikai szám: 0389, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
Köszönjük!