Krisna-völgyben fenntartható jövőt építünk!

Fodor Hírek, Kiemelt, Öko

Lehetetlen fenntartható változást elérni a társadalomban a saját viselkedésünk, értékeink és szemléletünk megfelelő megváltoztatása nélkül.

Krisna-völgy 1993-ban jött létre egy somogyvámosi birkalegelő helyén és mára egy évente 25 ezer turistát és 12 ezer vaisnava zarándokot fogadó vallási központ és biofarm. A vízió közös az itt lakók életében: az ősi védikus tudásra építve egy olyan Isten-központú közösséget létrehozni, amely értékalapú, figyelembe veszi a környezet sajátosságait és a fenntartható életmód mellett önellátó gazdálkodást folytat. Olyan mintafalut építenek és modellprogramot működtetnek, amely a fenntartható jövő építőköve, tehát másolható, megismételhető. A közösség lakóinak célja, hogy megismertessék másokkal ezt az életvitelt, és szisztematikusan átadják és oktassák a felhalmozott tudást, ezzel lehetőséget adva mindenkinek a biztonságos és virágzó életre.

Krisna-völgy hazánkban az egyik legrégebben működő és stabilan fejlődő ökofalu. Ehhez hozzájárult a természet tisztelete és a közös életstílus mellett az is, hogy a Völgy lakóinak életfilozófiája, világszemlélete, szokásrendszere és célja hasonló.

Ezeket az alappilléreket kifejezetten támogatja az itt lakók konstruktív életvezetése, amely a szélesebb társadalom számára is értékes, ám egyaránt közösség- és önfejlesztő jellegű is. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk a Védák tudáskincsének napi szintű tanulmányozására és a személyiségfejlesztésre, az élethosszig tartó tanulás elvét valljuk. Az önismeret útját járó és kiválóságra törekvő emberek, valamint a társadalom legkisebb és legszorosabb szociális kötelékét alkotó egységek, a családok szilárd pillérei egy konstruktív, Isten-tudatos társadalomnak. 

 „Egyszerű életmód, emelkedett gondolkodás”

Krisna-völgy környezeti fenntarthatóságát a hívők istenközpontú, egyszerű és erőszakmentes életmódja biztosítja. Az egyszerű életmód elengedhetetlen feltétele az elégedettség. Ennek elérése úgy lehetséges, ha csiszoljuk a jellemünket, ezáltal pedig a vágyak és igények folyamatos hajszolása helyett megelégszünk azzal a körülménnyel, mely valódi szükségleteink kielégítését szolgálja. Ily módon több lehetőségünk nyílik az Istennel való kapcsolatunk mélyítésére és az önmegvalósításra.

A következő idézet elmagyarázza, hogy a Krisna-hívők hogyan állnak az őket körülvevő természethez:

īśāvāsyam idaḿ sarvaṁ
yat kiñca jagatyāṁ jagat
tena tyaktena bhuñjīthā
mā gṛdhaḥ kasya svid dhanam

“A világegyetemen belül az Úr irányít minden élőt és élettelent, s minden az Övé. Az embernek ezért csupán azt szabad elfogadnia, amire szüksége van, s ami őt illeti meg. Minden mástól tartózkodnia kell, jól tudván, hogy az kihez tartozik.” (Śrī Īśopaniṣad 1. mantra)

Mivel szentírásaink szerint az ember nem tulajdonosa az őt körülvevő természetnek, hanem azt kölcsön kapta Istentől, ez a felfogás minden cselekedetünket áthatja a környezetünk tisztán tartásától, a vegetáriánus étkezésen át, a természeti kincsek használatáig.

Krisna-völgy jelenleg nem teljes mértékben önellátó, de széleskörű önellátásra törekszik, és lakóinak alapvető szükségleteit újratermelődő, fenntartható forrásból igyekszik kielégíteni. A fenntartható fejlődés víziójával szemben így a hosszú távú fenntarthatóság elvét valósítja meg a gyakorlatban, már 3 évtizede.

Krisna-völgy közössége a fenntarthatóság elveire és az ökotudatosságra építi életét, amelyet gazdasági területen manapság leginkább ökologikus gazdaságfejlesztésnek hívnak. Az ökotudatosság nemcsak egy népszerű gondolkodásmód, hanem kötelező felelősségvállalás azokért a tettekért, amelyeket a világban végrehajtunk, vagy épp nem hajtunk végre – ez is része a karma törvényének. Mindehhez elengedhetetlen a környezet, az ember és a gazdaság működésének együttes védelme, megfelelő egyensúlya, a természeti erőforrások megóvása.

Az ökoszisztéma működésének megértése és az a szerinti életmód visszahelyezi az embert a természet egységébe. Krisna-völgy lakói ennek megvalósulásához a “vágyak helyett szükségletek” elvét követik. Az ember hajlamos arra, hogy a vágyak özönében mohóvá váljon és túl-fogyasszon, ám ha az ökotudatosság szintjére lépünk, a valódi szükségleteink fogják megszabni fogyasztási szokásainkat. Így a boldogság keresése a külsőségek hajszolása helyett sokkal inkább belső úttá, önmegvalósítássá válik. Döntéseinket és választásainkat tudatosan, valódi, örök emberi értékekre alapozzuk, amelyek évezredek alatt sem változnak.

Krisna-völgy 30 éve ezen értékek mentén kívánja szolgálni a magyar lakosságot. Visszavezetni az embereket ahhoz a hagyományos életformához, amelyet nagyszüleink még ismertek, de amellyel a kapcsolatot mi, korunk embere valahogy elveszítettük. Korunk gazdasági és környezeti kríziséből egyes egyedül a Völgyben képviselt egyszerű életmód gyakorlása lehet a kiút. Munkánk támogatásával ezt a fenntartható jövőt építik Önök is.

Veletek még több embernek segíthetünk! Ha egyetértesz törekvéseinkkel, támogasd munkánkat. Kérünk, hogy gondolj ránk adód 2X1%-ával! 🙂

Adószám: 18095575-1-41 Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány
Technikai szám: 0389, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Köszönjük!