A vaiṣṇava szent, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura

Admin Filozófia, Hírek

Az UNESCO 42. konferenciáján, Párizsban elfogadta a Kṛṣṇa-hívők számára annyira fontos éves témát, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura, a Gauīya Math alapítója és Śrīla Prabhupāda lelki tanītómestere születésének 150. évfordulójának megünneplését, 2024-ben. A gauḍīya vaiṣṇava szent megjelenési napja 2024-ben február 29-re, azaz mára esik. Bhaktisiddhānta Mahārāja szent volt, aki teljesen elvonatkoztatott a külsőségektől, mégis a legpraktikusabban tette azt, amire szükség volt a Kṛṣṇa-bhakti tanításainak széleskörű elterjesztése érdekében. Ő hozta létre a vaiṣṇava történelem tālān legelső szervezett intézményét, és 64 templomot alapított a kihívásokkal teli brit korszakban szerte Indiában, Śrī Lakān, a jelenlegi Bangladesben és Burmában. Tudósnak is a legkiválóbb volt, aki sok téves számítást és tévhitet korrigált a Jyotiṣa (asztrológia) területén. Több tucat könyvet írt, két újságot és havi folyóiratot adott ki a bhakti jógáról, az odaadás folyamatáról. Még saját gyorsírási nyelvet is szerkesztett, bicanto néven. Két tanítványát is elküldte, hogy megpróbáljanak templomot nyitni Londonban az 1920-as években. Ezt a vágyát azonban Śrīla Prabhupāda teljesítette végül, később, 1968-ban az ISKCON-on, a Krisna-tudat Nemzetközi Közösségén keresztül.

 

 

A Krisna-hívők szerte a világon nagy örömmel fogadják, hogy a világ felismerte ennek a Bhārata földjén született nagyszerű léleknek a tudását és meg kívánják ismerni ragyogó személyiségét.

Olvassunk hát 64 fontos mottót Bhaktisiddhānta Mahārājātól:

1. Śrī Caitanya Mahāprabhu utasítása a Siksastakamban: “param vijayate Śrī-Krishna -Sakīrtanam” a Gauīya math egyetlen mottója, a Śrī Kṛṣṇa Neveinek éneklése a legfelsőbb győzelem és tökéletesség.

2. Az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Śrī Kṛṣṇa az egyetlen élvező. Mindenki és minden más az ő élvezetének tárgya.

3. Aki nem szolgálja Hariṭ, az Istenség Legfelsőbb Személyiségét, az tudatlan és önmaga ellen való.

4. A maṭhában élőknek az egyik legfontosabb kötelessége megtanulni tolerálni a körülményeket.

5. A rūpānuga bhakták minden dicsőséget az eredeti Forrásnak ajánlanak fel ahelyett, hogy saját erejükre hagyatkoznának.

6. Azok, akik külsőséges vallásos tevékenységeket végeznek, nem tudják szolgálni az Istenség Legfelsőbb Személyiségét.

7. Egyesüljenek egy céllal, és szolgálják Hariṭ.

8. Ahol Hariról beszélgetnek, az zarándokhely.

 

 

9. Nem vagyunk jámborak, bűnösök, tanultak vagy tudatlanok, mi a Legfelsőbb Úr Śrī Hari lábai porának hordozói vagyunk, és a “kīrtanīyaḥ sada hariḥ”, „az Úr Szent Nevének éneklése” mantra avat be minket.

10. Azt tanácsolom, hogy ne kritizálj másokat. Próbáld meg magadat helyrehozni.

11. Legfőbb kötelességünk, hogy szolgáljuk Vraja lakóit, akik Kṛṣṇa Mathurāba való távozása miatt szenvednek.

12. Egy tiszta bhakta tudja, hogy mindenki lelki tanítómester. Ezért egy tiszta bhakta lehet jagad-guru.

13. Ha az igazi kedvező utat akarjuk követni, le kell mondanunk az emberek számtalan véleményéről, és csak a Védák szavaira kell hallgatnunk.

14. Bármi, ami kedvező, azt kell kívánni.

15. Egy bensőséges bhaktának nincs más vágya, mint Śrī Rūpa Gosvāmi követőit szolgálni.

16. A halláson kívül nincs más módja a transzcendenciával való társulásnak.

17. Amint elveszítjük a védelmező oltalmát, minden körülöttünk ellenségünkké válik, és megtámad minket. Egyetlen védelmezőnk a Kṛṣnáról szóló témákról hallás, amit egy valódi szenttől hallunk.

18. Egy hízelgő soha nem válhat guruvá vagy prédikátorrá.

19. Jobb milliónyi olyan fajban maradni, mint amilyenek a madarak, állatok, rovarok és férgek, mintsem csaló emberré válni. Aki mentes a csalástól, az kedvező helyzetbe kerül.

20. A vaiṣṇavizmus az egyszerűség másik neve. A paramahaṁsa vaiṣṇavák szolgái egyszerűek, ezért ők a legjobb brāhmanák.

21. A legkönyörületesebb személyek egyetlen feladata, hogy átalakítsák az emberek lealacsonyodott ízlését. Ha csak egyetlen embert is meg tudsz menteni a Mahāmāyā nagy erejétől, akkor az nagyobb emberbaráti cselekedet lesz, mint kórházak millióinak megnyitása.

22. Azoknak, akik nem tanulták meg az önmegvalósult lelkektől, hogyan fejlesszék ki a Legfelsőbb Úr szolgálatára való hajlamukat, bármennyire is kellemes a társulásuk, soha nem szabad vágyni ra.

23. A prédikálás gyakorlás nélkül nem más, mint a karma-kāṇḍa, a gyümölcsöző cselekedetek rituáléja.

24. Ha valaki csak az Istenség Legfelsőbb Személyiségét és a bhaktáit szolgálja, akkor a háztartásához (a hétköznapi élethez) való ragaszkodása csökken.

25. A fő betegségünk az, hogy olyan tárgyakat gyűjtünk, amelyeknek nincs közük Krṣṇához.

26. Nem azért jöttünk erre a világra, hogy fa- vagy kőművesek legyünk, mi csak Śrī Caitanya Mahāprabhu kegyének gyalogos katonái vagyunk.

27. Nem maradunk sokáig ezen a világon. Csak akkor lesz sikeres az ebben a testben való születésünk, ha ez a test az Úr Śrī Hari dicsőségét megénekelve esik el.

28. Életünk egyetlen vágyott célja, hogy összegyűjtsük a port Śrī Rūpa Gosvāmī lótuszlábairól, aki teljesítette Śrī Caitanya Mahāprabhu vágyát.

29. Ez az anyagi természet, amely idegenkedik az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől, egy vizsgaterem. A tolerancia, az alázat, mások megbecsülése stb. kedvezőek ahhoz, hogy kifejlesszük a Hari iránti odaadásunkat.

30. Minden születésben kap az ember egy apát és egy anyát. De lehet, hogy amī tanításokat kap tőlük, azok nem szolgálnak a javára.

31. Bár egy bhakta tevékenysége és egy ál-bhakta vétségei egyformának tűnnek, a különbség közöttük ég és föld – mint a tej és a mészvíz között.

32. Aki a becstelenséget becsületességnek látja (vagy a csalót szentnek), az nagy bajba kerül, hasonlóan ahhoz, mint aki egy kovácsot próbál becsapni azzal, hogy rossz acélt szállít neki.

33. Amint megismerjük az Abszolút Igazságot, azonnal meg kell szilárdan ragadnunk. Ahelyett, hogy egyetlen megmaradt pillanatot is elpazarolnánk, Śrī Hari szolgálatával kell foglalkoznunk.

34. Sokan összetévesztik az “utánzást” a “követéssel”. Ez a két szó nem ugyanaz. Nārada szerepét eljátszani egy színdarabban ‘utánzás’, de követni az odaadás útját Narāda Muni szerint ‘követés’.

35. Az, aki állandóan Śrī Hariról való beszélgetésbe merül el, szent. Aki állandóan az Istenség Legfelsőbb Személyiségének szolgálatával foglalkozik, az szent. Aki minden törekvésében Kṛṣṇāt próbálja szolgálni, az szent.

36. Ha az Istenség Legfelsőbb Személyisége, Nārāyana felajánlja magát, valami felajánlatlan marad, de egy bhakta teljesen fel tudja ajánlani magát az Úrnak.

37. Ne próbálj guruvá válni, hogy irigykedni kezdj. Ne próbálj guruvá válni azért, hogy elmerülj az anyagi ragaszkodásban. De ha az én szennyeződéstől mentes szolgámmá válsz, ha elnyerted a képességemet, nincs mitől félned.

38. A hiteles lelki tanítómester nem különbözik az Istenség Legfelsőbb Személyiségétől. Ha valaki nem tudja kimondani, hogy a lelki tanítómester az Istenség Legfelsőbb Személyiségének személyes megnyilvánulása, akkor nem lesz képes kimondani az Úr szent nevét.

39. Azért, hogy megtanítson minket arra, hogyan szolgáljuk Őt, Maga az Istenség Legfelsőbb Személyisége jelenik meg lelki tanítómesterként.

40. Az élőlény nem tud valódi hasznot húzni abból, hogy könyvek százait olvassa, vagy ha úgy tesz, mintha saját elképzelései szerint végezne odaadó szolgálatot.

41. Az, hogy becsapják az embereket azok, akik a hari-kathā nevében félrevezetik őket, egyfajta vallássá vált ebben a korban.(csaló guruk)

42. Valaki több száz élet vagy több száz yuga után lesz képes megérteni a félelem nélkül kimondott pártatlan igazság mély értelmét. Hacsak nem folyatunk el több száz liter nehezen megkeresett vért, nem leszünk képesek megértetni az emberekkel az igazságot.

43. Az Úr nem fogad el semmit azoktól, akik nem zengik az Úr százezer nevét nap mint nap.

44. A társulás az emberi életben az alapvető hajtóerő Śrī Hari szolgálatára. A nem bhakták társulása miatt az ember anyagi jóléthez jut. A bhakták társulása révén a lélek fokozatosan elmerül Śrī Hari szolgálatában. Ez a legnagyobb menedék az ember számára. Soha ne idegenkedjetek ettől.

 

 

45. Amikor anyagi nehézségek merülnek fel, az Istenség Legfelsőbb Személyisége menedékké válik, és lehetővé teszi, hogy az ember őt szolgálja.

46. Amíg az embernek anarthái vannak, addig nem részesül abban a szerencsében, hogy Śrīmatī Rādhārāṇi szolgájává váljon. Azok, akik Śrīmati Rādhārāīnak, Śrī Kṛṣṇa legkedvesebb szolgájának transzcendentális kedvteléseit tárgyalják, érzékkielégítők.

47. Amikor a Szent Név zengése révén megszűnnek az anarthák, akkor Kṛṣṇa formája, tulajdonságai és kedvtelései automatikusan megnyilvánulnak a névből. Nem kell arra törekedni, hogy mesterségesen emlékezzünk az Ő formájára, tulajdonságaira és kedvteléseire.

48. Mindannyian nagy lelkesedéssel hirdessétek Rūpa Gosvāmi és Raghunātha Dāsa Gosvāmi üzenetét. Legfőbb vágyunk, hogy porszemekké váljunk Śrī Rūpa Gosvāmi követőinek lótuszlábainál.

49. Ne mondjatok le az odaadó szolgálatról, még akkor sem, ha számtalan veszély, számtalan sértés és végtelen zaklatás vár rátok. Ne csüggedjetek azon, hogy a legtöbb ember ebben a világban nem fogadja el a hamisítatlan odaadó szolgálat üzenetét. Soha ne mondj le az odaadó szolgálatról és a Kṛṣnáról való hallgatásról és éneklésről, ami a mindened. Mindig a Szent Nevet zengjétek, és legyetek alázatosabbak, mint egy fűszál, és toleránsabbak, mint egy fa.

50. Nem akarunk nagy gyümölcsöző munkások vagy vallási vezetők lenni, nem vágyunk másra, mint hogy puszta porszemekké váljunk Śrī Rūpa Prabhu lótuszlábainál. Ez az eredeti identitásunk.

51. Soha ne mutassunk semmiféle ellenszenvet a sankīrtana-yajñával szemben, ami tökéletes áldozat, az áldozat hét formájával együtt. Ha fokozatosan növekvő szeretetet érzünk iránta, akkor minden megvalósul, és elérjük a végső tökéletességet. Csak hirdessük Rūpa és Raghunātha szavait lelkesedéssel és bátorsággal, teljes odaadással Śrī Rūpa követői számára.

52. Ha abbahagyom az elfogulatlan igazság prédikálását attól való félelmemben, hogy az embereknek nem fog tetszeni, akkor a nem-védikus utat fogadom el, és elutasítom a védikus utat. Akkor ateistává válok, és elveszítem az Istenség Legfelsőbb Személyiségébe vetett hitemet, aki az igazság megtestesítője.

53. Ebben az anyagi világban csak két képviselője van az Istenség Legfelsőbb Személyiségének; a Szent Név transzcendentális hangrezgése, és az ő örökké transzcendentális mūrti formája.

54. Az Istenséget a Szent Név által imádják – az érzőt az érzőn keresztül szolgálják.

55. Az Úr kedvéért az Ő bhaktái azért hívják Őt a Szent Nevével, hogy szolgálatot tegyenek Neki, nem pedig azért, hogy saját vágyaikat teljesítsék.

56. A mūrti a transzcendentális Istenség Legfelsőbb Személyisége lelki égbeli (Vaikuṇtha-beli) örök formájának irgalmas megtestesülése. Ez az Istenség Legfelsőbb Személyisége személyes formájának közvetlen bizonyítéka. A vaiṣṇavák képzelegnek arról, hogy Isten személy vagy személytelen. Ők nem bálványimádók.

57. Ahogyan a Védák jelentéseit röviden leírták a Brahma-sūtrában és a Vedānta-bhāsyában, a Śrīmad-Bhāgavatam következtetését és jelentéseit is hasonlóan röviden és pontosan leírták.

58. Ha valaki nem tanulmányozza a Śrīmad-Bhāgavatamot egy hiteles vaiṣṇava ācārya vezetésével, nem lesz képes megérteni a Brahma-sūtra valódi értelmét. A Śrīmad Bhāgavatam a Vedānta-sūtra eredeti kommentárja.

59. Śrī Jīva Gosvāmi kifejezetten kifejtette, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam a Vedānta-sūtra eredeti kommentárja.

60. Az “odaadás” szót nem lehet másra alkalmazni, mint Kṛṣṇára. Kṛṣṇa az egyetlen tárgya az odaadásnak. A Brahman a tudás tárgya, Paramātma a közelség tárgya, de Kṛṣṇa az egyetlen tárgya a szolgálatnak.

61. Minden szónak két aspektusa van; vagy tudáson alapuló, vagy tudatlanságon alapuló jelentést közvetít. A szavaknak azok az aspektusai, amelyek valami mást jelölnek, mint Kṛṣṇa, Visṇu vagy Śrī Caitanya, a tudatlanságon alapuló jelentést közvetítik. A tudásban minden Kṛṣṇára utal és Kṛṣṇāt jelenti.

62. Amit a tudatlan tömegek ‘Kṛṣṇa ‘ szón értenek, az nem a Kṛṣṇa szó valódi tárgya. Más szóval az ‘Isten’, ‘Allah’ és még a szanszkrit ‘Īśvara’, ‘Paramātma’ stb. szavak is csak egy Kṛṣṇából származó nagy energiára utalnak. Ezek nem jelzik a ‘Kṛṣṇa’ szó teljes aspektusát.

63. Nincs olyan szerencsehozó tevékenység, mint a lelki tanítómester szolgálata. Minden imádat közül az Istenség Legfelsőbb Személyiségének imádata a legnagyobb. De a lelki tanítómester lótuszlábainak imádata még nagyobb, mint az Istenség Legfelsőbb Személyiségének imádata. Ha ezt nem tudjuk szilárdan felismerni, nem érthetjük meg, mit jelent a szent társulás; nem érthetjük meg, mit jelent a lelki tanítómester oltalma; nem érthetjük meg, hogy mi függők vagyunk, és ő a fenntartónk.

64. Ha menedéket veszünk a lelki tanítómester lótuszlábainál, megszabadulhatunk az illúziótól, a félelemtől és a szorongástól. Ha teljes szívvel, minden csalás nélkül könyörgünk a kegyelméért, akkor a lelki tanítómester minden kedvezővel megajándékoz bennünket.