Meghívott vendégként az evangélikus nyugdíjas körnél

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A Deák téri evangélikus templom belső épületében voltam szeptember 1-én, Görög Tibor nyugalmazott lelkész meghívására. A nyugdíjas kör tagjai kedvesen fogadtak és meginvitáltak, hogy az általuk tartott közös áhitaton is vegyek részt, amit szívesen megtettem. Ezt követően, mint a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségét képviselő vendég beszéltem a Krisna-tudat eredetéről és filozófiájáról. Az előadás után sok kérdést tettek fel vendéglátóim. A …

A budapesti templom megnyitója

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Nemrég zajlott a budapesti templom hivatalos megnyitó ünnepsége (2006-09-15), melyre más egyházak képviselőit, tagjait is meghívtuk. Örömünkre szolgált, hogy több vallás követőit is vendégül láthattunk ebből az alkalomból. Jelen voltak a református, katolikus, evangélikus, buddhista, zsidó és bahá’í vallások képviselői. A megnyitó beszédet Ranjit Rae, India Nagykövete és Egyed Albertné, vallásügyi tanácsadó asszony tartották. A templom megnyitója után megtekintettük a …

Buddha ereklyék megtekintése

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Buddha ereklyéket tekintettünk meg október 24-én a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében. Az ereklyék világkörüli úton vannak jelenleg, a lehetőséget a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség teremtette meg hazánkban. Már több hónappal ezelőtt megkaptuk Balogh Zsolt meghívását a rendezvényre, amit örömmel el is fogadtunk. Több ereklyegyöngyöt (ringszel) is láthattunk, melyek létrejöttére nincs tudományos magyarázat. Az ereklyéket Láma Zopa Rinpocse gyűjtötte egybe, …

Vallásismereti sorozat a Jókai Klubban I.

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A Jókai Klubban jártunk november 22-én. A Jókai Klub, a Párbeszéd Munkacsoport és a Vallási Információs Nevelési Oktatási Központ vallásismereti előadássorozatot szervezett, melynek ez volt a harmadik része. Este 19 órától kezdődött a program Dr. Balogh Judit moderátor bevezetőjével az aktuális témáról, ami a gyermeknevelés – tanulás – tanítás volt. Ezt követően az öt világvallás (hinduizmus, buddhizmus, judaizmus, kereszténység, iszlám) …

Világvallások nyomában, filmbemutatók az Uránia Nemzeti Filmszínházban

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A program 17 órakor kezdődött Rubovszky Rita művészettörténész bevezetőjével, aki több szempontból is elemezte és méltatta a filmet. Ezt követte Breuer Péter, tanácsadó (Oktatási és Kulturális Minisztérium) rövid köszöntője, amit a film megtekintése követett. A filmbemutató díszvendége Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek volt. A „világvallások nyomában sorozat” előző vetítésén a Judaizmus, vagyis a zsidóság történetét láthattuk. Most november 25-én …

Vallásismereti sorozat a Jókai Klubban II.

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A Jókai Klubban tovább folytatódott a vallásismereti előadássorozat. A mostani, december 20-i, már a negyedik alkalom volt, hogy találkoztunk. A Jókai Klub, a Párbeszéd Munkacsoport és a Vallási Információs Nevelési Oktatási Központ által szervezett program este 19 órától kezdődött, melynek témája a mindennapi élet, család, munka, emberi kapcsolatok volt. Az egyes vallások képviselői a következő témakörökről ejtettek szót: • családi …

Találkozás Láma Csöpellel

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A tavalyi évben a Buddha ereklyék kiállításra mentünk el, most a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség III. kerületi központjában tettünk látogatást. Templomunk és a buddhista központ egymástól tízpercnyi sétára esik. Láma Csöpel fogadott minket a szentélynél, ahol kétórányit beszélgettünk vele és közösségük tagjaival. Érdekes volt a találkozónk, aminek egyik fő témája, lelki hagyományaink összehasonlítása volt. Mindkét hagyomány használ „málá”-t (imafüzért), …

A „Visszakapott szabadság” c. előadássorozat első részén

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban, (Budapest VIII., Reviczky u. 6.) idén is folytatódik a visszakapott szabadság c. sorozat. Nyárig összesen 7 alkalommal lesznek előadások a HIK második emeleti dísztermében. Február 14-én a nemiségről beszélt Wolfgang Köbel lelkigondozó a jelenlévő kb. 100 fős hallgatóság előtt. Előadása első felében a szexfüggőség kialakulásának folyamatáról, annak tüneteiről és káros hatásáról hallhattunk. Az ezzel …

Halál, temetés és gyász a különböző vallásokban

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

A Jókai Klubban megrendezésre kerülő programsorozat egyik legérdekesebb része volt elmúlt hét szerdán (márc. 21.). Vallástól és hittől függetlenül, mindenkit egyformán érint a halál problematikája, mellyel mindannyian szembesülünk. Hogyan értelmezik a halál kérdését az egyes vallások? Mi is történik ilyenkor, és mi történik a halál beállta után? Hogyan gyászolnak különböző felekezetek? Milyen temetkezési szokásokkal találkozhatunk? – ezekről a kérdésekről beszélgettünk …

Egyházi főiskolák diákjai találkoztak a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Egyházunk főiskolája, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola volt idén a vendéglátója öt egyházi főiskola diákjainak vallásismereti vetélkedőjéhez (2007.03.23.). A program szervezője Német Dávid II. évfolyam nappali tagozatos diák volt. A rendezvényen a következő egyházi intézmények hallgatói vettek részt: • Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem • Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Központi Papnevelő Intézet • Evangélikus Hittudományi Egyetem • Tan Kapuja Buddhista Főiskola • …

A Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesületnél

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Márky Ádám meghívására vettem részt a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesületnél újraindított előadás-sorozat egyik részén. Március 30-án, péntek este 19 órakor kezdtük el a programot a Városmajori Plébánia, Torony III. emeletén. Előadásom első fél órájában a Krisna-hit (Hindu vallás) eredetét, erkölcsi elveinket, lelki gyakorlatunkat és magyarországi szervezetünk felépítését ismertettem. Ezt követően sok gyakorlati kérdésről beszélgettünk a jelenlevőkkel, többek között az ima, …

Sulinapok az Árpád Gimnáziumban

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Egyházunk is hivatalos volt az Árpád Gimnázium lelkes tanárai, és diákjai által szervezett iskolanapokra (április 4-én), amelynek egyik program pontjaként három vallás képviselőjével, és rajtuk keresztül vallásuk főbb filozófiai és teológiai pontjaival ismerkedhettek meg a tanulók. Egyházunkat Nagy Richárd képviselte. A kisebb fórumon jelen volt egy katolikus lelkész, egy evangélikus lelkész, és egy Krisna-hívő. A több mint egy órás beszélgetés …

A Nyíregyházi Hittanárképző Tagozat látogatása Krisna-völgybe

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Nyíregyházi Hittanárképző Tagozatának kirándulócsoportja április 11-én, kora délután érkezett Krisna-völgybe. A közel 40 fős diákokból és tanárokból álló csoport vegetáriánus ebéddel kezdte a programját a hosszú út után. Vendégeink között üdvözölhettük Csepregi András evangélikus lelkészt, aki az egyetem Hittanárképző Tagozatának docense és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője. Az indiai ízek megkóstolása után …

A vallásos ember jövőképe a 21. század elején

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Tegnap este, május 16-án a vallásos emberek elvárásairól, társadalmi szerepvállalásáról és hozzájárulásáról beszélgettünk (mindezt a jelen, modern társadalmunkban szemlélve), majd megemlítettük a közeli és a távolabbi jövőre vonatkozó lehetséges elképzeléseket is. A bevezető előadást Wildmann János valláspszichológus, közgazdász (Pécsi Tudományegyetem) tartotta. Egy felmérés statisztikai anyagát mutatta be az Európai Unióhoz való csatlakozás megítélése kapcsán (katolikus viszonylatban). Ezt követően kollégám, Kugler …

A Jókai Klub vallásismereti sorozatának évadzáró programja

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Elérkeztünk a tavaly ősszel elkezdett vallásismereti sorozat záró programjához. Délután három órától kezdtünk el gyülekezni, majd egymással kötetlenül beszélgetni. Ezt követően az öt vallási közösség képviselői (keresztények, zsidók, muszlimok, buddhisták és hinduk) hitükre jellemző, azt jól kifejező műsort adtak elő. A keresztények a napi zsolozsmából énekeltek, a zsidók tanulságos történetet olvastak fel, a muszlimok imába hívást és rövid anekdotákat adtak …

Vallások párbeszéde Hajóson

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Közösségünk kecskeméti központja kapott meghívást a IV. Hajósi Fesztiválra (2007-06-23.), ahol hagyományos indiai zenével (bhajana), vegetáriánus ételosztással és a vallásközi beszélgetésen való részvétellel képviseltettük magunkat. A színpadi programok között szerepelt a vallásközi kerekasztal, melynek témája az „én, lélek, hit a globális világban” volt. A közeli katolikus pap és jómagam fejtettük ki véleményünket moderátorunk segítségével erről az összetett témáról. Rövid mikrofonpróba …

Sziget Fesztivál I.

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Az idei Sziget Fesztivál sokszínű programjai között szerepelt a Civil Szigeten megrendezésre került „a sokszínűségért, a diszkrimináció ellen” elnevezésű sátor vallásközi beszélgetése. Az Egyházi Kapcsolatok Titkársága által szervezett programon tíz egyház képviselői vettek részt. Zsidó, katolikus, református, evangélikus, iszlám, buddhista kollégáinkkal az állam és egyházak magyarországi kapcsolatáról tartottunk eszmecserét. A kérdésre több szempont alapján különböző válaszokat adtak a képviselők. Jómagam …

Sziget Fesztivál II.

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Augusztus 10-én a vallásközi beszélgetés után körülnéztem a Civil Sziget területén. Párbeszédünk helyszínétől nem messze láttam az ortodox zsidó sátrat, majd az úton továbbhaladva a keresztény egyházak Közös Pont sátrát. Itt ismét találkoztam beszélgetésünk katolikus résztvevőével, Nobilis Márióval, az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatójával. A sátorban hellyel kínáltak és Körmendy Petrával, aki az Evangélikus Egyetemi Gyülekezet lelkésze, folytattunk hosszabb eszmecserét a …

Nyári emlék: Ambrózy Tamás atya első miséjén

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Tamás atyával a vallásismereti sorozat több alkalmával is találkoztunk már, mint a Papnevelő Intézet egyik végzős diákja. Székesfehérváron szentelték pappá, majd másnap, 2007 június 24.-én tartotta első miséjét szülőhelyén Budakeszin. Kedvesen engem is meginvitált erre az alkalomra, amit örömmel el is fogadtam. Feleségemmel a karzatról figyeltük, amint bevonul, vezetői beszédeket mondanak, ő kifejezi háláját tanárai és szülei felé, majd megtartja …

Más egyházak képviselőit is fogadtuk az idei Közéleti Díszvacsoránkon

Admin Vallásközi - Egyházközi találkozók

Évente megrendezésre kerülő rendezvényünk a Közéleti Díszvacsora, melyen közéleti személyek a vendégeink – köztük tudósok / tanárok, politikusok, média tagok, művészek és természetesen más egyházak képviselői. Az indiai vegetáriánus vacsora előtt szinpadi programmal kedveskedtünk vendégeinknek, melyet ő excellenciája Ranjit Rae, India nagykövete nyitott meg. Ezt követte Csepregi András evangélikus lelkész, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkárságának vezetője beszéde. …