Nyolc vallás a jövőért

Fodor Hírek, Öko

2013. március 26-án a Vidékfejlesztési Minisztériumban mutatták be a Zöldellő Egyház című interjúkötetet, amely a Ma & Holnap magazin kiadójának első kötete. Az interjúkötetben nyolc vallási felekezet képviselője osztja meg gondolatait a fenntartható fejlődés jelentőségéről, teremtett világunk megőrzésének lehetőségeiről.

A Ma & Holnap magazin immár 13. éve keresi a választ olyan, a mindennapjainkat átható globális kérdésekre, mint a környezet védelme, a fenntartható fejlődés vagy a zöld technológiák.  A jövő egyik nyitott kérdése az, hogy a különböző vallások erkölcsi tanításai és normái vajon az emberek egyesítését segítik elő, vagy a szembenállásukat mélyítik el.

Miltényi Kinga, a könyv szerkesztője elmondta: a  téma körbejárására jött létre négy évvel ezelőtt a magazin „Vallás és fenntarthatóság” című rovata, amely azóta is nagy sikernek örvend. A téma mára kinőtte az újság kereteit, ezért készült el ez az átfogó, hiánypótló és tudományos alapossággal megírt könyv, amely a Zöldellő Egyház címet kapta.

Zöldellő Egyház - könyvbemutató

Az eseményen a kötetet Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter méltatta: mióta az első ember megtette kezdeti bátortalan lépéseit ezen a bolygón, azóta az emberiséget – világnézetét, értékrendszerét, motivációit, döntéseit, viselkedését, valamint társadalmi berendezkedéseit – legerősebben két örök tényező befolyásolja: a vallás és a természet. A vallások egyrészt támaszt nyújtanak a különböző kulturális, morális és spirituális jelentések megértéséhez, másrészt meghatározzák az ember helyét a természetben, beleértve azt is, hogy hogyan kell viselkednie, illetve viszonyulnia az élőlényekhez.

Megtiszteltetés, hogy egy olyan, a Nemzeti Hitvallásunkat („becsüljük országunk különböző vallási hagyományait”) is figyelembe vevő könyv megszületését köszönthetem, amely nem szubjektív szempontrendszerek alapján osztályozza a különböző vallásokat, valamint a különbségek helyett épp a hasonlóságokat kívánja felszínre hozni.

A kötetben megszólaló egyházak:

Magyar Katolikus Egyház – Beran Ferenc pápai káplán
Magyarországi Református Egyház – Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke
Magyarországi Evangélikus Egyház – Gáncs Péter elnök-püspök
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége – Frölich Róbert főrabbi
Hit Gyülekezete – Németh Sándor vezető lelkész
Magyarországi Muszlimok Egyháza – Shubail Mohamed Eisa főtitkár és hitoktató
Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége – Sölétormos Jenő, Krisna-völgy alapítója, volt vezetője
Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház – Ming Lai apát

A bemutatott nyolc nézőpont által az olvasó bepillantást nyerhet a fent említett egyházak, felekezetek vallási rituáléiba, és választ kaphat arra a kérdésre, hogy hogyan valósul meg a környezet tisztelete és szeretete.

A Zöldellő Egyház kísérletet tesz arra, hogy közelebb hozza egymáshoz a teremtett világ iránt felelősséget érző embereket – vallási hovatartozástól függetlenül.

A könyv megrendelhető a kiadónál:
tel.: 06 1 388-1913
e-mail: [email protected]
www.maesholnap.hu