Miként oktasd gyermeked?

Fodor Család, Hírek, Kiemelt, Oktatás

A védikus szentírások így a Srímad-Bhágavatam említést tesz arról, hogy a gyermekeket személyiségüknek, jellemüknek megfelelően más és más módon kell nevelni. Ezek szerint 3 szinten kell megvizsgálni egy gyermek természetét, ami testi adottságaiból és mentális természetéből is fakad. Ezek alapján 2, 3 illetve 4 kategóriába sorolhatók az emberek.

Gurukula

  1. A nemek szerinti bontás nyilvánvalóan 2 kategóriát határoz meg. Ezek szerint a leányok, tehát a női testben lévő személyek számára jóval kedvezőbb az otthoni, hagyományos, háznál való tanulás, ahol a leány már igen fiatalon elsajátítja a háztartási teendőket is. A fiúk ezzel szemben az otthoni ingerektől elkülönülve, hagyományos iskolákban, a gurukulákban (vagyis a tanító otthonában és oktatási intézményében) tehetnek szert jó képzésre és ez adja jellemük alapját.
  2. A mentális természet szerinti bontás a gondolkodási sémák 3 fő típusát határozza meg. Ezek szerint egy kapha (földes, nehéz, tudatlanság kötőereje) típusú gyermek felfogása nehézkes, több türelmet igényel, sok magyarázásra van szüksége a tanuláshoz, de kiváló hosszútávú memóriával rendelkezik, az elsajátított tudása terén magabiztos.
    A pitta (tüzes, aktív, mozgékony) típusú gyermekek figyelme nehezen leköthető, mivel igen aktívak, számukra a kielégítő mennyiségű aktív mozgásos foglalkozás elengedhetetlen. Ha mozgási igényeik, aktivitásuk a megfelelő mederbe van terelve, felfogóképességük kiváló, memóriájuk hosszútávú.
    A váta (levegős, könnyed, száraz, ideges, szorongó) alaptípusú gyermekek izgágák és igen kíváncsiak, figyelmüket azonban minden csak rövid ideig köti le: Felfogásuk rendkívül gyors, de memóriájuk gyenge, ezért hamar felejtenek. Számukra az érdekes, változatos feladatok, a figyelem lekötése jelentik a folyamatos megoldást, s ismereteiket folyamatosan ismételni kell, mert különben hamar felejtenek.
  3. Az élőlények tevékenységi körök szerinti bontása az emberek 4 féle munkatípusát határozza meg. Ezek szerint vannak a súdra típusú személyek, akik szófogadóak, szabálykövetőek, engedelmesek és nagyon ügyesek, a kétkezi mesterségekben jeleskednek és odaadó, segítő tulajdonsággal rendelkeznek. A vaisja típusú szülöttek a mezőgazdasági tevékenységekben és a kereskedelemben jeleskednek, ezért őket ebben kell lefoglalni. Fő motivációjuk a jó eredmények, a bőség és felhalmozás, őket a tanulás díjazásával lehet motiválni. A ksatrija típusú személyek harciasak, hősiesek, éles szavúak, mozgékonyak és versengők, ezért őket sportfoglalkozásokkal, versenyekkel, és az erő elismerésével lehet motiválni, viszont általában nagyon nemes lelkűek, és védelmükbe veszik a gyengébbeket, kisebbeket. A brahminikus tulajdonságú gyermekek általában jóságosak, kedvesek és halk szavúak, főként az elméleti tudományokban jeleskednek, és érdekli őket sok etikai, filozófiai és erkölcsi probléma.

E fenti kategóriák figyelembe vételével még hatékonyabban lehetséges nevelni a gyermekeket. A védikus bölcsesség ugyanakkor hasznos tudományként ismeri el az asztrológiát, amely a szülötteket születési karmájuknak (horoszkópképletüknek) megfelelően részletesen kielemzi és az egyénnek megfelelő tevékenységeket javasol.

Fodor Kata

Okleveles gyermekfelügyelő, vaisnava teológus