A meditáció és testi hatásai

Admin Életmód, Filozófia, Hírek

A test a védikus hagyomány alapján két fő részből áll: a durvafizikai testből, mely­nek alkotóelemei a föld, a víz, a tűz, a le­vegő és az éter. Ez az a részünk, mely az érzékszervek által tapasztalható, amin keresztül elsődlegesen teremtünk kapcsolatot a külvilággal és más élőlé­nyekkel. A test másik része a finomfizikai test, melynek alkotóelemei az érzékszervek felőli tapasztalások begyűjtését végző elme, a vá­lasztásainkért felelős intelligencia, illetve a hamis ego, melynek jelzőjéből is kiderül, hogy téves önazonosítást jelöl.

A meditáció finomfizikai testtel, azaz pontosabban az elmével dolgozik. A meditáció technikailag a elme egy pontra való rögzítése, émelynek pozitív, aktív folyamata megteremti az elme nyu­galmát, lehetővé teszi a belső béke eléré­sét. A hétköznapok során ezt bizonyos szinten tudattalanul is alkalmazzuk, de az elme nyughatatlan természete miatt csu­pán rövid ideig hatásos. A tartós ered­mény reményében fel kell készítenünk az elménket arra, hogy képes legyen hos­szú ideig egy irányba fókuszálni. Ennek elérése érdekében Tóth-Soma László a következő gyakorlati tanácsokat adja a meditációhoz kezdőknek.

 • Készüljünk fel a meditációra mentáli­san, legyen határozott célunk az, hogy ezzel szeretnénk foglalkozni.
 • Rendszeresen, lehetőleg minden nap meditáljunk, így a testünk és az el­ménk is megszokja az adott ritmust, ami támogatja mindkettő kiegyensú­lyozott működését.
 • Érdemes időpontként a kora reggeli órákat választani, mert akkor zavar­talan minden, és tisztább az éter, tisz­tább a tudat, hiszen nem érte annyi be­nyomás a külvilág felől.
 • Tusoljunk le felkelés után, így eltávo­lítjuk a durva- és a finomfizikai test szennyeződéseit is.
 • Fokozatosan növeljük az időtartamot, próbálkozzunk először 10-30 perccel, majd innen eljuthatunk az 1-2 óráig.
 • Nyugodt, csendes, békés, jól szellő­ző helyen, lehetőleg mindig ugyanott meditáljunk.
 • Testhelyzetünk legyen a keresztezett lábú ülés.

joga3

A medi­táció folyamatában megtanuljuk lecsen­desíteni elménk hullámait. A meditáció, az elme fókusza megvalósulhat egy kül­ső érzéktárgyat szemlélve is, de követ­kező lépésként, a meditáció azon formá­ján keresztül, amely nem anyagi eszközt alkalmaz, képesek leszünk a transzcen­dens felé fordulni, megértve önmagunk és Isten lelki természetét. Ennek a végső igazságnak a felismerése eredményez tel­jes, zavartalan boldogságot.Ennek az állapotnak a ta­pasztalására törekszünk az anyagi világ­ban.

Azonban a meditáció durvafizikai testre vonatkozó pozitív ha­tásait sem lényegtelenek.  Fiziológiai kísérletek során bizo­nyítást nyert, hogy már 10-30 perces ak­tív meditáció is:

 • megkönnyíti a szív munkáját, mert az lassabban, kevesebbet
 • javítja a szív- és érrendszeri funkció­kat, és a jó keringés biztosítása miatt csökken a   vérben a koleszterinszint;
 • segít a magas vérnyomás kezelésében, mivel a medi­táció ellazítja az érfal izomzatát, és ezzel tágítja az ereket;
 • jót tesz az asztmásoknak, mert a lég­zésfigyelés, a tudatosság megfelelő légáramlást biztosít a tüdőben;
 • csökkenti a testben a kortizol szintjét;
 • növeli a mellékvesénk által kibocsá­tott ,fiata­lító hormonnak is nevezett DHEA hormon szintjét;
 • csökkenti a szabadgyökök számát.

Szerző: Képes Andrea (eredeti cím: Meditáció és a test)

Forrás: Képes Andrea: Test és meditáció – mozgás- és táplálkozáskultúra a védikus hagyományokban Tattva, XVII. évfolyam, 2. szám, 2014. október, 31-32.

Felhasznált irodalom :
Gaura Krisna Dász: Jóga tiszta forrás­ból. Lál Kiadó, Somogyvámos, 2008. Tóth-Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon – Felülemelkedés önmagunk és környezetünk korlátain. Lál Kiadó, Somogyvámos, 2005.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: A Bhagavad-gítá úgy, ahogy van. Bhaktivedanta Book Trust, Budapest, 2008.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Srīmad-Bhāgavatam III. ének, Bhaktivedanta Book Trust, Budapest, 2005.
www.ayurvedagyogykozpont.hu/allergiaasztma
www.anandamarga.hu/spiritualis1_3.htm.

www.jogapont.hu