Két azonos nemű ember frigyre léphet Isten színe előtt?

Admin Filozófia, Hírek

Az egyházak támogatják vagy ellenzik a melegházasságokat? Két azonos nemű ember frigyre léphet Isten színe előtt? Vajon hogyan vélekednek a különböző vallású tanítók a kérdésben?

Ezen a héten a melegházasságról szóló írországi népszavazás, illetve annak eredménye kapcsán kérdeztük a vallások képviselőit a homoszexualitásról és az azonos neműek házasodásáról.

A konkrét kérdésünk így hangzott:

Mi a véleménye arról, hogy Európa egyik legvallásosabb országában (Írországban), népszavazás útján engedélyezték az azonos neműek házasságát? – kérdezi Rába Géza rovatvezető tőlünk a Hír24 Isten tudja rovatában.

A Krisna-tudat egyik fő szentírása, a Srímad-Bhágavatam 12. Énekében találjuk a következő magyarázatot: „ …Az emberi életnek nagyszerű és komoly célja van: a lelki felszabadulás. Az olyan alapvető intézményeknek, mint a házasság és a gyermeknevelés is ezt a nagy célt kell szolgálnia. Sajnálatos módon a mai korban a nemi késztetés vált a házasság fő, sőt sokszor egyetlen okává.”

A jelen korban, a Kali-júgában, a félreértések, veszekedések és háborúk korában a férfiak és nők pusztán a húsból, csontból, vérből stb. álló testek kölcsönös vonzása alapján egyesülnek, nem is csak az ellentétes nemmel, hanem azonos nemű partnerrel is. A mai, Isten nélkül élő társadalomban a családi élet legtöbbször nélkülözi a magasabb célt és értéket.

Noha a saját nemű partnerrel folytatott nemi élet nem tartozik a szentírások által jóváhagyott kapcsolatok körébe, a mai kor körülményei között ez mégis előfordul. Nem az a probléma, ha az ilyen személyek állandó élettársi kapcsolatot létesítenek, vagy ezt jogi formában is deklarálják, vagy hogy így többletjogokban részesülnek, mint az élettárs képviselete, vagyonközösség, öröklés. A probléma az, hogy ezt a kapcsolatot házasságnak nevezni azt jelenti, hogy lemondunk a fogalmak tartalmáról, és arról, hogy az isteni törvényeket legalább ideális szinten mércének tekintsük.

A Kali-júgában, amikor nincsenek hibátlan vezetési képességgel rendelkező, a vallás elveit tökéletesen követő szent királyok, helyeselhető a demokrácia rendszere, és hasznos lehet egy népszavazás. Nem árt azonban tudatában lenni annak, hogy a kor jellemzőihez híven a tévedésre hajlamos és zavarodott nép is képességei szerinti döntést fog hozni. Az ír népszavazás eredménye tehát jellemző példa arra, hogy a nyugati gazdasági és társadalmi modell, amely a szélsőségekbe hajló érzék-kielégítésre épül, mennyire romboló hatású az emberiség örök értékeire.

Madhupati dász (Mérő Mátyás)
Vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Más vallási képviselők válaszai: http://www.hir24.hu/elet-stilus/2015/05/29/a-meleghazassag-lesz-europa-veszte/

(Fotó: http://piqs.de/fotos/151230.html)