Énekeld a Szent Nevet és varázsold el a szívedet

Admin Filozófia, Hírek

Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, de sajnos – valamiért – úgy döntöttünk, hogy elvágjuk a Vele való kapcsolatunkat, így kerültünk a múlandó anyagi világba. Azt gondoltuk, hogy itt majd nagyobb élvezetben lehet részünk függetlenül, nélküle. Ez a gondolkodás azonban cserben hagyott minket, s most úgy tűnik, szenvedéseink sora sosem ér véget.

Valamennyi szentírás arra kér bennünket, hogy mentsük meg lelkünk, egyesüljünk újra a Legfelsőbb Atyával. Ahhoz, hogy újra megalapozzuk elvesztett kapcsolatunkat, a bölcsesség könyvei egyértelműen azt tanácsolják, hogy énekeljük a Legfelsőbb Úr szent neveit. Különösen a mostani Kali-yugában tartják ezt nagyon praktikusnak és hatásosnak.

japa

A Brihan-nāradīya Purāna 38. 126 azt mondja: „A veszekedések és képmutatás e vaskorszakában, az egyetlen eszköz a felszabadulásra az Úr Szent Neveinek éneklése. Nincs más út. Nincs más út. Nincs más út.”
A Szent Név éneklése nagyon egyszerű. Bárki bárhol énekelheti. Az emberek társadalmi helyzettől, hitvallástól, nemtől, nemzetiségtől függetlenül teljesen elmerülhetnek az Úr szent neveinek éneklésében és határtalan haszonra tehetnek szert.

A SrīmadBhāgavatam 6.2.14 reményt ad, amikor azt mondja: „Aki énekli az Úr szent nevét azonnal megszabadul számtalan bűne visszahatásától.”
Amikor Nārada Muni megkérdezte az Úr Brahmātól: „Hogyan szabadulhat majd fel a Kali-yuga embere?” Az Úr Brahmā így válaszolt: „A Legfelsőbb Úr szent nevének éneklése az egyetlen mód ebben a korba.” Ez, a Kali Santaraṇa Upaniṣadban elhangzott párbeszéd, mely két nagyszerű személyiség között folyt, kiemeli a Szent Név éneklésének fontosságát.

Mi, a jelen kor embere, nem vagyunk alkalmasak yagnák (tűzáldozatok) vagy mūrti imádat végzésére, mert ezekhez nagyon sok szabályt kellene betartani. Nincsenek meg az erőforrásaink, nincs elég időnk és képzetségünk hozzá.
A Szent Név éneklésének azonban nincsenek előfeltételei. Az egyetlen, amī kell hozzá, az őszinteségünk és tiszta motivációnk.

Japa

A Srīmad Bhāgavatamban (12. 3. 51) Śukadeva Gosvāmi így szól Parīksit királyhoz: „Kedves királyom, bár a Kali-yuga a tévedések és hibák óceánja, mégis van e kornak egy jó tulajdonsága: Egyszerűen az által, hogy az ember a Hare Kṛṣṇa mahā-mantrát énekli, megszabadulhat az anyagi kötelékektől és a transzcendentális birodalomba juthat.”
A következő versben a tiszteletreméltó szent így szól a királyhoz: „A a Satya-yugában az Úr Viṣṇun meditálva, a Tretā-yugában az áldozatok bemutatásával, a Dvāpara-yugában az Úr lótuszlábainak imádatával vált elérhetővé, az a Kali-yugában a Hare Kṛṣṇa mahāmantra éneklésével érhető el.” (S.B. 12. 3. 52)
Kṛṣṇa, a Legfelsőbb Úr szent nevének éneklése a legjobb és leghatékonyabb eszköz ebben a korban.
A Kali-yugában a Szent Név, a Hare Kṛṣṇa mahāmantra, az Úr Kṛṣṇa inkarnációja. A Szent Név éneklésével az ember közvetlenül Kṛṣṇával társul. Bárki, aki így tesz, biztosan felszabadul.” Caitanya Caritamrita Ādi Līla 17.22

Ezer és ezer lélek aratta már le jutalmát a Hare Kṛṣṇa mahāmantra éneklésével. Jagāi és Mādhāi példája mutatja legjobban a mahāmantra hatását. E két testvér oly kegyetlen volt, hogy élvezettel nézte mások szenvedéseit. Olyan gonoszak voltak, hogy a jámbor emberek nem is mertek rájuk nézni, mert féltek, hogy megfertőzik őket. Miután azonban menedéket vettek az Úr Caitanyánál és Kṛṣṇa szent nevének éneklésénél, megtisztultak. Akiknek annak idején fájdalmat okoztak, most alázatos szolgájává lettek és bocsánatukért esedeztek. Szívük átalakulása mindenkit meglepett. Régen becsmérelt gazemberek voltak, most az emberek dicsőségüket zengték.

A Kali Santaraṇa Upaniṣad így magasztalja a Hare Kṛṣṇa mahāmantra erényeit: E tizenhat név, mely összesen harminckét szótagból áll, az egyetlen eszköz a Kali-yuga gonosz hatásával szemben. Még az egész Védikus irodalom átkutatásával sem találna senki olyan vallást e korra, mely oly magasztos lenne, mint a Hare Kṛṣṇa mantra. (Kali Santaraṇa Upaniṣad)

A Kali-yugában a Hare Kṛṣṇa mahāmantra éneklése a yuga dharma.
A mantrázás meglágyítja és megtisztítja szívünket és megnyugtatja az elménket. Tisztátalanságok milliói tűnnek el, mint például a kéj, a mohság, a düh, a gőg és az irigység, melyek megbéklyózzák szívünket, és megakadályozzák, hogy belső isteni tulajdonságaink megnyilvánuljanak. Nem kell más hozzá csak az őszinte éneklés.

A világi dolgok nem képesek elégedetté tenni bennünket, csak még jobban beszennyeznek. (Ez azt jelenti, hogy nőnek az anyagi ragaszkodások a könnyen tovaszálló anyagi dolgok iránt és csökkennek a lelkiek – a szerk.) Szívünk csak akkor tisztulhat meg, ha Kṛṣṇāt beengedjük az életünkbe. Éhező szívünk csak akkor talál megnyugvásra, ha Kṛṣṇāt helyezzük életünk középpontjába. A Szent Név éneklése a legjobb eszköz, hogy jóakarónkat, szerető Urunkat a szívünkbe hívjuk. Ez az éneklés elvarázsolja a szívet és megnyitja az örök boldogsággal teljes élet kapuját.

(Fotó:  www.krishnalounge.com)
Fordította: Guru-sevika dd
Forrás >>