Szokott-e Krisna csodákat tenni?

Admin Filozófia, Hírek

Mi Isten tényleges módszere az emberek hitének felébresztésére? A Legintelligensebb Alkotó a szelíd inspiráció módszereinek olyan működőképes hálózatát hozta létre, amely nemcsak a hit felébresztésére, hanem annak növelésére is alkalmas, továbbá a spirituális fejlődéshez szükséges lelki erőt is folyamatosan biztosítja.

Nemrégiben az alábbi filozófiai kihívás fogalmazódott egy érdeklődő részéről – írja Isvara Krisna dász a Védikus Tudományok Kutatóközpontja oldalán.

“A védikus szentírások igazságait akkor tudnám elfogadni és követni, ha Isten megjelenítene előttem egy kisméretű követ, amely a levegőben lebegne. Mivel Ő szeretné, hogy közeledjek Hozzá, és ugyanakkor mindenható is, meg tudná ezt csinálni. Ha valóban megtenné, akkor a hívévé szegődnék.”

Köszönöm szépen a felvetésedet – ami egy gondolkodó ember jogos kérdése – és válaszolok rá a vaisnava (Krisna-követő) filozófia szemszögéből.

Persze évezredek óta sokan kértek már egyéb, hétköznapi természetű vagy pedig csodaszámba menő
„jelet” Istentől. Egyesek hitük felébresztésének reményében tették ezt, míg mások (a jel elmaradására
apellálva) éppen Isten létének, hatalmának, vagy pedig a szentírások tanításainak megkérdőjelezése céljából.

Teológiai szempontból a megfogalmazott kihívás a hit ébredése, valamint a csodák lehetősége témájával
érintkezik. Az alábbiakban először pár bekezdésben egy tömör választ fogalmazok meg. Ezt követően
bővebben is kifejtem a gondolataimat a témában. Bemutatom a vaisnava teológia alapjait, majd arra
válaszolok, általában miért nem engedelmeskedik Krisna (Isten) az ilyen kéréseknek, és hogy miért tűnik
indokoltnak a részéről ez a „passzivitás” – még a hétköznapi logika szemszögéből nézve is. Ezt követően
pedig kitérek néhány további – a hit, valamint a csodák témakörébe tartozó – teológiai kérdésre.

Tasi István

Miért nem mutat általában lebegő követ, vagy valami más csodát a Legfelsőbb Isteni Lény azoknak, akik hitükért cserébe előzetesen ezt kérik Tőle?

A Legbölcsebb Jótevőnk – emberi logikával is megérthető okokból – nem ezt a módszert alkalmazza a hitünk felébresztésre. Hiszen egy ilyen alkalmi (vagy akár ismétlődő, tartós) csodát további kétkedés is követhet; a kihívó tovább és tovább emelheti a mércét, „még erősebb bizonyítékot” követelve; egy repdeső kavics ráadásul nem jelent logikai igazolást egy szentírás minden állításának igazolására; továbbá nem biztosít elegendő meggyőződést és pszichikai erőt a spirituális fejlődéshez szükséges erkölcsi elvek követéséhez és meditációs gyakorlatok végzéséhez. Továbbá „Isten dolgoztatásának kísérlete” ellentétben áll a vallások legalapvetőbb elvével, mely szerint kapcsolatunk visszaállítása érdekében a mi dolgunk az, hogy engedelmeskedjünk az Ő kéréseinek.

Mi Isten tényleges módszere az emberek hitének felébresztésére? A Legintelligensebb Alkotó a szelíd
inspiráció módszereinek olyan működőképes hálózatát hozta létre, amely nemcsak a hit felébresztésére,
hanem annak növelésére is alkalmas, továbbá a spirituális fejlődéshez szükséges lelki erőt is folyamatosan biztosítja. Ennek a szelíd-szolíd ösztönzésnek a módszere például a természeti világ harmóniájának és az ugyanakkor benne uralkodó szenvedéseknek a láthatóvá tétele számunkra; további inspirálásunk érdekében időről időre megjelenik ebben a világban és megajándékoz minket a kinyilatkoztatásokkal; megalapította továbbá a tanítványi láncolat rendszerét (ennek köszönhetjük az önmegvalósított, példaértékű tanítók jelenlétét); és olyan lelki gyakorlatokat javasol, amelyek révén minden elméleti meggyőződésnél erősebb visszajelzéseket és megerősítéseket kaphatunk, személyes tapasztalatokra tehetünk szert.

A védikus kinyilatkoztatás, valamint a józanész segítségével megérthetjük, hogy az Istenség Legfelsőbb
Személyisége milyen módszereket alkalmaz az emberek hitének felkeltésére, és hogy miért épp ezeket
választotta. Az Általa zseniálisan kitalált, és évezredek óta alkalmazott módszerek együttese az emberi
psziché és viselkedés tökéletes ismeretén alapul: hiszen csak egy átfogó tudásrendszer képes hosszú távon inspirálni minket, valamint amikor azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik ennek alkalmazása által boldogabbak lettek. A Krisna által alkalmazott hitépítő folyamat emberek sokaságának lelki felemelkedését tette lehetővé az idők során, míg a mások által javasolt (emberi spekuláción alapuló) hitébresztő ötletek még elméletben sem alkalmazhatóak univerzálisan.

Isten természetesen változatos csodák előidézésére képes, ezeket azonban egyedül személyes vágya miatt
hajtja végre, akkor és amikor Ő jónak látja. A Vele bizalmas kapcsolatban álló, kéréseit hűségesen követő
hívei nagyobb eséllyel tapasztalnak meg csodaszámba menő eseményeket, mint akik nem rendelkeznek hittel Benne, és nem végeznek odaadó cselekedeteket. A tökéletes önmegvalósítást elérő lelkek pedig életük végén visszatérnek Hozzá, eredeti, örök otthonukba, amely a mindennapos csodák világa.

A teljes filozófiai okfejtés ITT olvasható >>