Azok az értékek, melyek összekötnek, erősebbek, mint az eltérések közöttünk

Admin Hírek, Sajtópont, Vallásközi - Hírek, Vallásközi - Konferenciák, Vallásközi - Nemzetközi kapcsolatok

Európa vallási vezetői felhívják a közösségeket, hogy tegyék félre az előítéleteket és a megkülönböztetést.

2018 május 7-8-án az Európai Vallási Vezetők Tanácsa a szépséges és történelmi Budapest városában tanácskozott a “Vallásközi együttműködés szerepe a közösségi összetartás és emberi biztonság” témájában.

Az ECRL tanácskozása a judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a buddhizmus, a hinduizmus, a szikh vallás és zoroasztrianizmus magas rangú képviselőit egyesítette. Szimpóziumot is tartottak arról, hogy a vallások hogyan támogathatják azokat a törekvéseket, amelyek a negatív sztereotípiák felszámolására, a jelenleg fennálló mély megosztottság helyett egyetértés elérésére irányulnak, és hogyan járulhatnak ahhoz, hogy Európában biztonságos, békés és összetartó közösségek és társadalmak jöjjenek létre. 

A mai Európában a gyorsan változó politikai, társadalmi és demográfiai feltételek komoly kihívások elé állítják az európai polgárok nemzedékét, a közösségeket és a kormányokat. Mint az európai vallási vezetők legreprezentatívabb testülete, az ECRL közös nyilatkozatot adott ki, amelyet a közösségeknek és a vallási és politikai vezetőknek címeztek. 

A Budapesti Nyilatkozat kéri, hogy “valósítsuk meg és ismerjük el mindenki egyéni emberségét és méltóságát függetlenül a származásától vagy hátterétől és fáradhatatlanul dolgozzunk együtt azon, hogy legyőzzük az előítéletek és a megkülönböztetés minden formáját”.  “A félelem, a gyűlölet és a megosztottság tipikusan hamis negatív sztereotípiákon alapul” – folytatja a Nyilatkozat. 

“Európa-szerte és világszerte a vallásos emberek túlnyomó többsége határozottan elutasítja az erőszak, az üldözés és a gyűlöletbeszéd minden formáját” – hangsúlyozza az ECRL. Ennélfogva szükséges “szembeszállnunk a negatív közbeszéddel és politikai retorikával, amelyek összezavarják a vallási azonosság és az emberi biztonság ügyét”.

A történelem világosan megmutatta, hogy “a félelmen alapuló társadalom vagy politika csak még nagyobb aggodalomra, közösségi feszültségekre és szenvedésre vezet” – mutat rá a Nyilatkozat. “Az a társadalom vagy vallás, amely fél a változástól, saját azonosságában sem bízik”.

“Mint olyan Tanács, amely különféle vallási hagyományokat és hitelveket képviselő személyeket tömörít, szilárdan hiszünk abban, hogy azok az értékek, hitelemek és remények, amelyek összekötnek bennünket, sokkal nagyobbak és erősebbek, mint azok az eltérések, amelyek megkülönböztetnek minket” – záródik a Nyilatkozat.

A Nyilatkozat itt olvasható (angolul) >>

További információ >>

Az Európai Vallási Vezetők Tanácsa  (ECRL) Európa hagyományos vallásai: a judaizmus, kereszténység és iszlám vezetőit egyesíti a buddhistákkal, hindukkal, szikhekkel és zoroasztriánusokkal. Az ECRL egyike az ENSz égisze alatt működő globális Vallások a Békéért mozgalom öt vallásközi Tanácsának. Ez a mozgalom a világ legnagyobb és legreprezentatívabb vallásközi együttműködése, amely 1970 óta szervezi a békéért folytatott közös cselekvést.