Mit mondanak a szexuális tabukról a Védák?

Admin Filozófia, Hírek

A szexualitás körül sok a tabu és a belső, önműködő szabályozás. Az öröm és a boldogság mellett sokaknál megjelenhet a bűntudat, a tiltás érzése is.

A pornónézés, önkielégítés értékeléséhez először is figyelembe kell vennünk, hogy nem vagyunk azonosak a testünkkel. Örök lelkek vagyunk, akik – miután elfordultunk Istentől – ebbe az anyagi világba, mint börtönbe kerültünk, és

cellánk ez a test, amelyben – bármennyire is igyekszünk az érzékeink kielégítése útján boldogok lenni – nem érhetjük el a boldogságot.

Az igazi boldogság ugyanis csak Istennel való kapcsolatban érhető el. Ebből következik, hogy az emberi élet célja nem más, mint hogy valahogyan visszajussunk a lelki világba, Isten birodalmába, ahol boldogok lehetünk.

Ez azonban nem könnyű.

Babits Mihály a halálról kesergő, egyébként gyönyörű Ősz és tavasz között című versében ezt írja: “mennyi munka maradt végezetlen / s a gyönyörök fája megszedetlen…”

Krisna elmondja azonban a Bhagavad-gítában, hogy csak az juthat vissza Hozzá, aki az emberi testben töltött élet utolsó pillanatában nem a családjára, a testi örömökre, a vagyonra vagy más anyagi dologra, hanem csakis Őrá gondol.

Az anyagi testen mint cellán

a legerősebb lakat a nemi vágy.

Akinek ez van a gondolatai középpontjában, az aligha lesz képes a halál pillanatában Istenre gondolni, hanem az elmulasztott élvezetek miatt fog lamentálni, úgy, hogy ismét anyagi testet kell majd elfogadnia és újraélnie a születés, halál, öregség, betegség szenvedéseit.

Az anyagi világban folyamatosan a testi élvezetek iránti vágyak szakadatlan özöne zúdul az emberre, aki pedig engedelmeskedik nekik, az Isten helyett tulajdonképpen a saját érzékszerveit szolgálja. Ilyen értelemben minden élvezet hajszolása egyfajta önkielégítés.

A Krisna-tudat tanítása szerint

a nemi élet rendeltetése Krisna-tudatos gyermekek nemzése, és a nemi élet minden más formája inkább csak eltérít az emberi élet céljától.

A Krisna-tudat ezért nem helyesli a puszta érzékkielégítés céljából végzett tevékenységeket.

Madhupati dász (Mérő Mátyás) – vaisnava (Krisna-hívő) lelkész

Más vallási képviselők válaszai: » link