December 5.: Bhāgavata-kathā ünnep

Admin Budapest programajánló, Filozófia, Hírek, Programajánló, PROGRAMOK

A Gītā-jayantī ünnep a leghíresebb hindu írásmű, Bhagavad-gītā elbeszélésének napja. E művet nevezhetjük India Bibliájának is, ez ugyanis az egyik legfontosabb és legalapvetőbb szentírás a mintegy 600 millió hindu számára. Többségük Indiában él, noha nyugaton is egyre többen követik az ősi védikus elveket és a vaiṣṇavizmus tanításait, köztük a Kṛṣṇa-hívők is. A Bhagavad-gītā mellett a Srīmad Bhāgavatam is mindig a figyelem közzépontjába kerül, hiszen ez sokkal nagyobb időintervallumot felölelve mutatja be a védikus korok híres személyiségeit és tanításaikat.

Kṛṣṇaa hindu panteonban
A „Bhagavad-gītā” kifejezés szó szerint azt jelenti: „Az Úr éneke”. Ezt a szentírást ugyanis Maga az Úr Kṛṣṇa beszélte el személyesen. A Kṛṣṇa név jelentése pedig annyit tesz: a „Mindenkit vonzó”, tehát az Úr legfontosabb tulajdonságára utaló személynév. A Kṛṣṇa-tudat tanításai szerint Isten a különféle inkarnációk formájában időről időre alászáll a lelki világból a hétköznapi, materiális valóságba, különféle emberfeletti cselekedeteket mutat be, és egyben tanításokat ad át híveinek, miközben különlegesen vonzó, mennyei természetével mindenkit elbűvöl. Bár Isten a hinduizmusban számos formában megjelenhet, mégis fontos tudni, hogy a hinduizmus alapvetően egyistenhívő, monoteista vallás, ahol az Istenség Legfelsőbb Személyisége alárendeltjeiként az ún. félistenek látják el a különféle irányítói feladatokat, egyfajta „miniszteri” pozícióban. Ilyenek például az Úr Śiva, a pusztítás „táncoló” istene, vagy a jól ismert elefántfejű istenség, Ganés, akihez leginkább anyagi gazdagságért imádkoznak.

Háborúba torkolló trónviszály
Az Úr Kṛṣṇa eredeti emberi alakjában legutóbb 5300 évvel ezelőtt szállt alá erre a Földre, az indiai Vrindávan falucskába. Kṛṣṇa itt töltötte gyermekéveit, majd fiatal felnőttként Dvāraka hercege lett. Családi kapcsolatait tekintve az unokatestvére volt azoknak a jámbor Pāṇḍava testvéreknek, akik akkoriban India kiterjedt földnyelve, Bhārata jogos trónörökösei lettek volna, ám akiket saját rokonaik, a Kauravák gonosz cselszövések sorozatával száműzetésbe kényszerítettek, és végül kisemmiztek. Az évtizedeken át húzódó testvérháború végül egy 18 napig tartó véres, ám sorsdöntő ütközetbe torkollt, amit a valós harc mellett egyben az elvek csatájának is nevezhetünk.


A tanítások esszenciája néhány órában
Az indiai Kurukṣetra csatamezőjén a háború előtti percekben az egyik Pāṇḍava fivér, Arjuna, rokonait látva az ellenség sorai között a csata értelmetlenségén kezdett rágódni, ezért Krṣṇához fordult magyarázatért. Kṛṣṇa a több ezer harcos füle hallatára, a dharma, a vallás elveinek tanításain keresztül feltárta előtte, miért elkerülhetetlen a csata, s alapvető tanításokat adott át az élet végső céljáról és az ember lelki természetéről.

A Bhagavad-gītā tehát egy kiemelkedő szentírás, amelyet több mint 5000 évvel ezelőtt az Úr Kṛṣṇa Maga beszélt el a földkerekség egyik legnagyobb háborúja előtt. Kṛṣṇa örökérvényű tanításait később lejegyezték, s ma könyv formájában érhető el, melyet nemcsak a hinduk tekintenek a lelki megértés ábécéjének, hanem számos nagy nyugati gondolkodó – köztük Einstein, Emerson, Jung, Hesse, Thoreau – is méltatott.

A Mahábháratától a Gítáig
Magáról a kurukṣetrai csatáról egyébként a Mahābhārata elnevezésű óind eposz fejezetei között olvashatunk. E mű képezi a földtörténet egyik legnagyobb szabású és legkegyetlenebb háborúja kerettörténetét. A családon belüli trónutódlási konfliktus végkimeneteleként vívott csata számos erkölcsi kérdést is felvetett, amelyek kapcsán az Úr Kṛṣṇa az élet minden területére kiterjedő elvi tanítást nyújtott az eljövendő kor embere számára. A Bhagavad-gītā 700 verse során Kṛṣṇa részletekbe menően adja át a védikus tudás legjavát.

Felvilágosít, hogy minden élőlény lélek, amely keletkezés nélküli, halhatatlan és örökkévaló, valamint rámutat, hogy az emberi élet tökéletességéhez épp e bennünk lakozó örök lélek felismerésén keresztül vezet az út. Választ ad olyan alapvető fontosságú kérdésekre is, mint hogy miért van szenvedés ebben a világban, vajon van-e élet más bolygókon, hogyan maradhatunk tartósan boldogok, valamint, hogy ki Isten és hogyan juthatunk el az Ő országába. E nagyszerű és nagy hatást kiváltó olvasmány eloszlatja a tudatlanságunkat és a téveszméinket, és visszaadja az emlékezetünket, miszerint mind lelki természetűek vagyunk.

Tűzceremónia
A röviden csak Gītāként emlegetett mű elbeszélésének ünnepe minden évben december elején esedékes, a holdnaptár függvényében – 2020-ban december 5-én tartjuk. Ebből az alkalomból a Kṛṣṇa-hívők Budapesten és más vidéki helyszíneken tűzceremóniával egybekötött megemlékezést tartanak. A Gītā-jayantīnak nevezett ünnepségen közvetlenül az Úrra emlékeznek és a Gītā mind a 700 szanszkrit nyelvű versét felolvassák vagy a Srīmad Bhāgavatam verseit recitálják. A tradicionális tűzceremónián a Kṛṣṇa-hívők Közösségének kiemelkedő tanítói is részt vesznek, a vendégek pedig a szentírás köteteit ajándékozzák egymásnak és szeretteiknek. Végül imádságokat énekelnek közösen, mint a Hare Kṛṣṇa mantra és programjukat ízletes, vegetáriánus lakomával zárják.

Online Bhāgavata-kathā ünnep
2020-ban minden egy picit másképp megy, mint ahogy megszokhattuk. A járványügyi helyzet végett idén online tartjuk meg az ünnepséget, ennek nagy előnye azonban, hogy az online térben végre nincs létszám korlátozás, és vidékről is sokkal könnyebben részt vehettek rajta. Az idei ünnepségen a Śrīmad Bhāgavatam kerül a fő középpontba, mivel ismét elérhető újra az egész könyvsorozat, amelyre sokan már évek óta vártak.

A Bhāgavata-kathā online, tűzceremóniával egybekötött felolvasást december 5-én 10 órai kezdettel rendezzük meg. A felolvasás egy szponzori program része, amellyel a könyvek további nyomtatását segítjük elő, ezért előfeltétele minimum 25.000 Ft értékű hozzájárulás, amely egy szett nyomtatási költségének harmadát fedezi! De teljes szett szponzorálása is lehetséges. Az adományokért cserébe természetesen átvehetőek lesznek a könyvcsomagok, ezért ezeket majd adott időpontban, november 29-én vagy december 5-én és 6-án lehetséges átvenni.

Jelentkezni az adomány átatalásával december 3-ig lehetséges. A részletekről, a szettek csoportos adományozásáról és minden további részletről Aṣṭa Sakhī Devī Dāsīnál lehet érdeklődni: +36306001459

Adományozás:
MKB
10300002-10534404-49020028
számlatulajd: MKTHK


“Kijelentem, hogy aki tanulmányozza ezt a szent párbeszédet, az az értelmével imád Engem.”
Bhagavad-gītā 18.70.

Gītānak szentelt tematikus év

A Kṛṣṇa-hívők számára 2019-2020 a Bhagavad-gītā Éve. Céljuk, hogy ebben az időszakban a lehető legtöbb magyar emberrel megismertessék az ősi védikus bölcsesség e páratlan gyümölcsét.

A Gītā egy igazi életvezetési útmutató, a tudatos élet iskolájának legszebb alkotása, mivel nem ember alkotta. Bölcsessége lámpásként szolgál ma is, kortól, vallástól vagy akár élethelyzettől függetlenül mindenkinek, aki egyszerűen csak boldog szeretne lenni. A Gītā egy igazi útravaló korunk emberének, ablak egy teljesebb, hibátlan világra. Teljes egészében tartalmazza az önmegvalósítás védikus ismereteinek lényegét. Kérdés, kinyitjuk-e…

A Gītā-jayantī ünnep a leghíresebb hindu írásmű, a Bhagavad-gītā elbeszélésének napja. E művet nevezhetjük India Bibliájának is, ez ugyanis az egyik legfontosabb és legalapvetőbb szentírás a mintegy 600 millió hindu számára. Többségük Indiában él, noha nyugaton is egyre többen követik az ősi védikus elveket és a vaiṣṇavizmus tanításait, köztük a Kṛṣṇa-hívők is. A Bhagavad-gītā mellett a Srīmad Bhāgavatam is mindig a figyelem közzépontjába kerül, hiszen ez sokkal nagyobb időintervallumot felölelve mutatja be a védikus korok híres személyiségeit és tanításaikat.