Főiskolánkra jelentkeznél? Tanulj vaisnava jógamesternek vagy teológusnak!

Admin Hírek, Jóga, Kiemelt

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Csillaghegyen, Budapest békés zöldövezetében fogadja hallgatóit.

Főiskolánkon három szak működik bolognai rendszerű, hároméves BA- és kétéves MA- képzés keretében. A 2 alapszakon vaisnava teológusnak vagy vaisnava jógamesternek tanulhatnak a hallgatók.

Az elméleti oktatás jelenleg mindkét alapszakon, nappali és levelező tagozaton online formában, az interaktivitás megtartására törekedve folyik. Jógamester szakon a gyakorlati órákat továbbra is személyes formában tartjuk meg.

Vaisnava jógamester szak bemutatása
A vaisnava jógamester BA-szak az alapoktól kezdve készíti fel hallgatóit, így kezdő jógások is bátran jelentkezhetnek. Sokan második diplomaként, pályamódosítási szándékkal, egészségmegőrzés céljából, vagy a spirituális fejlődés érdekében választják iskolánkat. Hallgatóink kiemelkedő szakmai színvonalon, hazánkban egyedülálló módon, a legmagasabb óraszámban tanulják a jógát. A képzés során a jógagyakorlatok elsajátítása, a helyes felvétel, kitartás, lebontás, instruálás és javítás mellett az oktatáshoz szükséges tudományos hátteret is megismerik a hallgatók: elsajátítják az anatómiai alapokat, az egészség és táplálkozás
tudományát, a jógapszichológiát; a relaxáció, a meditáció és a légzés technikáit, s oktatásmódszertant és retorikát is tanulnak. Így tehát elmondhatjuk, hogy főiskolánk az ország legsokoldalúbb jógaoktatóit neveli, mivel összhangba hozzuk a jóga sokezer évest radícióját a mai modern világgal. A hallgatók képzett jógaoktatóvá válnak, akik tájékozottak a jógahagyományokban, valamint rálátásuk van a jóga vallásfilozófiai hátterére is. A hároméves oktatás alatt hallgatóink megértik, hogy a jógázás nem csak egy tornagyakorlat, hanem annál sokkal többről van szó. Önismereti út, mely során diákjaink nem csak informálódnak, hanem transzformálódnak a jóga teljes eszköztárának segítségével.
 
 
Vaisnava teológus szak bemutatása
Végzett szakembereink jártasságot szereznek az indiai hagyományokban és a nyugat-európai tudományokban is, így képessé válnak a kettő közötti kapcsolódási pontokat megtalálni és alkalmazni azokat életükben. BA szakon 3 év, míg MA szakon további 2 év során kiemelten tanulmányozzák a hinduizmus vaisnava ágának páratlan mélységű vallásbölcseletét, és az ezen alapuló természetes életstílus alapelveit.
A vaisnava teológus jelöltek az alapképzésben megismerkednek a védikus tudományokkal és kultúrával, elmélyedhetnek az élet nagy kérdéseinek kutatásában: Kik vagyunk mi? Honnan jöttünk ide? Miért vagyunk itt? Hogyan működik az anyagi világ? Hogyan működik a reinkarnáció és karma törvénye?
Elmélyednek a világvallások hasonló és eltérő jellemzőiben, India történelmében, a különböző filozófiai irányzatokban és tájékozottá válnak az ájurvéda, a védikus asztrológia, a szertartástan és a meditáció terén is.

Volt teológia szakosaink egybehangzóan állítják, megváltozott az életük. A 3 év során hallgatóink olyan autentikus szellemi műhely részesei lehetnek, ahol a sokezer éves indiai kultúra tanításai összhangba kerülnek a mai modern világgal anélkül, hogy azok veszítenének eredeti jelentésükből. A teológiai tudás elmélete mellett a gyakorlati alkalmazásában is jártassá tesszük hallgatóinkat.

Jó választás az Ön számára a teológia szak, ha:
 érdeklik a világvallások hasonlóságai és különbözőségei
 fontos Önnek az önfenntartás, a fenntarthatóság
 érdeklik a társadalmi szerepek, a szociológia
 érdeklik az emberi lét alapkérdései, az univerzum és az élet eredete
 vonzza India sokszínű hitvilága
 szeretné érteni és tanítani a keleti életfilozófiát
 ha tudás útján szeretne kilépni a mókuskerékből
 hozzájárulna az emberiség valódi értékeinek megőrzéséhez
 szeretné tudni, mi a helyes irány
 szívesen tanulná a szentírások ősi nyelvét, a szanszkritot
 felfedezné önmaga belső világát
 fontos Önnek a spirituális fejlődés is

Fontos információk a Főiskoláról, értékekről, oktatókról
Főiskolánk az első és egyetlen olyan felsőoktatási intézmény Európában, amely vaisnava teológusként, illetve jógamesterként végzett hallgatói számára államilag elismert diplomát biztosít. Terveink szerint jógamester szakunkon elindítjuk az angol nyelvű képzést is. Oktatóink különféle tudományterületeken szereztek egyetemi diplomát és PhD-fokozatot. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a védikus tudást a gyakorlatban is át tudjuk adni hallgatóink számára. Oktatóink és főiskolánk alkalmazottai nem csak elméleti síkon beszélnek a védikus sztenderdekről, hanem a saját életükön, mindennapjaikon keresztül is bemutatják ezt a megvalósított tudást. Példaként említem meg, hogy főiskolánk oktatói és dolgozói az erőszakmentesség jegyében mind vegetáriánus vagy vegán életmódot folytatnak.

A Főiskola kapui felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül mindenki előtt nyitva állnak – akit érdekel a jóga, India kultúrája vagy a hindu vaisnava vallásbölcselet, annak lehetősége nyílik kiváló szakemberektől, magasan képzett oktatóktól tanulni.

Gyakorlati tudnivalók
Képzéseink nappali és levelező tagozaton, állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában is látogathatók. BA szakon ösztöndíjas képzésre, a felsőoktatási törvényben meghatározott feltételek szerint, az állam által biztosított 12 félévből maximum 8 félévet lehet elhasználni.
A felvételi eljárással kapcsolatban fontos megjegyeznünk, hogy a felvétel nem a középiskolából hozott pontok, hanem a Főiskolán tett felvételi vizsga eredménye alapján kerül elbírálásra. A felkészülést több módon is segítjük: kidolgozott jegyzettel, a szükséges ászanák bemutatásával, valamint igény szerint felkészítő tanfolyamokkal. A nappali tagozatos állami ösztöndíjas hallgatók a jó tanulmányi eredményért járó tanulmányi ösztöndíj mellett szociális ösztöndíjat és lakhatási támogatást is igényelhetnek. A 2019-ben felépült diákotthon pedig szállást biztosít a hallgatók számára; kedvező anyagi feltételekkel, a Főiskola közelében.

Főiskolai- és közélet
A Főiskolát aktív, összetartó diákság jellemzi mind a nappali, mind a levelező tagozaton. Az olyan különleges rendezvények, mint például a Hattyúbál (gólyabál) vagy a YogaFest (a legnagyobb hazai, tradicionális jógaiskolák részvételével tartott jógafesztivál), valamint az egyedülálló Krisna-völgyi szakmai gyakorlatok és jógatáborok kivételes lehetőséget biztosítanak a lelki feltöltődésre, szórakozásra, kapcsolatépítésre. Jelenlegi és végzett hallgatóink BHF-Szangákon is részt vehetnek. E találkozókon a hallgatók egy oktató részvételével, kötetlenül beszélgetnek a lelki élet gyakorlati kérdéseiről, és osztják meg egymással a tapasztalataikat.

Könyvtár
A Főiskola könyvtára biztosítja az oktatási és tudományos kutatói tevékenységhez szükséges szakirodalom hozzáférhetőségét, de nyitva áll külsős látogatók előtt is. Jelenleg a vaisnava szakirodalom gyűjtőkönyvtára, és célja, hogy a hinduizmus és a Dél-Ázsiával foglalkozó tanulmányok szakkönyvtárává váljon. A teológiai alapművek főként a Bhaktivedanta Book Trust, a Lál Kiadó és az indiai Motilal Banarsidass kiadó gondozásában láttak napvilágot. 2011-ben Puskás Ildikó indológus terjedelmes hagyatékát is a Könyvtár kapta meg, ami Puskás Ildikó Indológiai Gyűjteményként áll a kutatók rendelkezésére.

A Főiskola szomszédságában található Lélek Palotájában működő Govinda étterem egészséges és ízletes étkezési lehetőséget biztosít a Főiskola hallgatói és az idelátogató vendégek számára.
Szeptembertől szeretettel várjuk új diákjaink között!

 
 
Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola