Véletlen, vagy felsőbb akarat?

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Az alábbiakban a Kṛṣa-tudat misszionáriusa, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda írásaiból közlünk idézeteket, melyekben a védikus bölcsesség alapján rámutat néhány népszerű elképzelés hiányosságaira, továbbá érthetővé teszi az ősi indiai írások tanításait a mindenség eredetéről. 

ÉLET CSAK ÉLŐTŐL SZÁRMAZHAT

A világon csaknem mindenki abban a tévfelfogásban él, hogy az élet az anyagból születik. Nem hagyhatjuk, hogy ez az értelmetlen teória kihívás nélkül maradjon. Az élet nem az anyagból ered. Az anyag ered az életből. Ez nem egy teória: ez tény. Mivel a tudomány egy helytelen teórián alapul, ezért minden számítása és végkövetkeztetése rossz, az emberek pedig szenvednek emiatt. Amikor az összes hibás modern tudományos teóriát kijavítják, az emberek boldogok lesznek.

Az anyagi természetnek nem áll hatalmában, hogy a puruṣa (Isten) ereje nélkül teremtsen, mint ahogyan a nő sem hozhat gyermeket a világra a férfival létesített kapcsolat nélkül. Nem várhatjuk, hogy a kecske nyakán lévő bőrkinövésből tej folyjon, még akkor sem, ha úgy látszik, mintha a tőgye lenne. Éppen így nem várhatunk el semmiféle teremtőerőt az anyagi összetevőktől.

SZUPERINTELLIGENCIA AZ ANYAG MÖGÖTT

Az ateisták nagyon homályosan úgy magyarázzák, hogy az életnek ezek a változatos formái csupán véletlenül jönnek létre. Egy magasabb rendű intelligencia terve nélkül azonban nem létezhetne a változatos létformák sokasága. 

A kertben a rózsa a látszat ellenére nem egy véletlen fizikai törvény szerint ölti fel formáját és színét, hogy gyönyörűvé és illatossá váljon. E mögött a fizikai törvény mögött a Legfelsőbb Úr teljes tudatának irányítása rejlik. Ha a festőművész minden figyelmét és művészi érzékét latba vetve fest meg egy rózsát, az akkor sem lehet olyan tökéletes, mint egy valódi rózsa. Ha ez így van, akkor hogyan mondhatjuk, hogy a valódi rózsa úgy öltött ilyen szépséges formát, hogy mögötte nem rejlik valakinek az intelligenciája?

Az okos ember képes észrevenni, hogy sem az élőlények, sem a tapasztalható világ nem a véletlen termékei. A teremtés harmóniája, szabályozott működése és kölcsönhatásai arra utalnak, hogy mögöttük egy intelligens agy terve rejlik.

Az hiteles szentírásokból, mint amilyen a Bhagavad-gītā is és a többi védikus írás, megtudhatjuk, hogy e csodálatos kozmikus megnyilvánulás mögött az Istenség Legfelsőbb Személyisége áll.  

Egy bonyolult motor vagy áramfejlesztő láttán nem ezek mechanikus felépítésén kell álmélkodnunk – a mérnököt kell dicsérnünk, aki létrehozta a csodálatosan működő gépet. Ez a különbség a bhakta (hívő) és az abhakta (hitetlen) között: a bhakták mindig az Urat dicsőítik, aki ellenőrzése alatt tartja a fizikai törvényeket.

ISTEN ÉS A TERMÉSZET KAPCSOLATA

Az agyagedények keletkezésének számos oka van, az eredeti ok azonban a fazekas, aki erejével a kereket hajtja. Az agyagedény az anyagi energia hatásának és ellenhatásának bizonyos feltételei mellett jön létre, ám a fazekas nincs benne az edényben. Hasonló módon az anyagi teremtést az Úr hozza létre, miközben Õ maga távol marad attól. Ahogyan a Védák elmondják, pusztán rápillantott az anyagra, s ezzel azonnal működésre késztette.

A teremtést, a fenntartást és a megsemmisítést mind személyesen az Istenség Legfelsőbb Személyisége irányítja, s ezt a Bhagavad-gītā is megerősíti. Minden az Ő irányításával történik, s emiatt a teremtés urának nevezik. Az Úrnak számtalan energiája van, melyek mindent szépen végrehajtanak. Így aztán Ő természetétől fogva nyugodt, és semmit sem tesz személyesen az anyagi világban.

A FAJOK EGY IDŐBEN LÉTEZNEK

Honnan származik a kutyák, macskák, fák, hüllők, rovarok, halak formája? Egy időben létezik az összes faj. Létezik a hal, az ember, a tigris – mindegyik jelen van. Akár egy város különböző lakásai. Beköltözhetsz az egyikbe, ha tudod fizetni a lakbért, de közben létezik az összes többi lakás is

Nem igaz, hogy évmilliókkal ezelőtt nem léteztek értelmes emberi lények.

A LÉLEK EGYIK FAJBÓL A MÁSIKBA VÁNDOROL

A hal után a növényi élet a „lelki evolúció” következő szintje. A növényi formából rovartestbe léphet az élőlény. A rovartest utáni következő szint a madár, aztán a vadállat, míg végül emberi létformára tesz szert a lélek. Az emberi formából pedig, ha valaki alkalmassá válik rá, még tovább lehet fejlődni. Máskülönben újra be kell lépnie a lelki evolúció körforgásába. Az emberi létforma ezért fontos elágazás az élőlény „lelki evolúciójának” útján.

A TEREMTÉS CÉLJA

Az anyagi teremtés a lázadó lelkek számára van, akik nem akarják elfogadni, hogy az Úr alárendeltjei. 

A kozmikus megnyilvánulás lehetőséget biztosít a feltételekhez kötött lelkeknek arra, hogy hazatérjenek, vissza Istenhez – s ez a teremtés fő célja. Az egész folyamat célja az, hogy ráébressze az alvó, feltételekhez kötött lelkeket a valódi életre, a lelki tudatra, hogy olyan tökéletessé válhassanak, mint az örökké felszabadult lelkek.