Vallási aktivitás a mai Európában – ECRL Birmingham nyilatkozat

Admin Aktuális, Hírek, Sajtópont, Vallásközi - Hírek, Vallásközi - Konferenciák

A Vallási Vezetők Európai Tanácsa nyilatkozata – 2022 június

Mi, a Vallási Vezetők Európai Tanácsa (European Council of Religious Leaders – ECRL) kifejezzük kimagasló hálánkat a Nishkam Sikh közösségnek azért, hogy vendégül láttak bennünket a COVID pandémiát követő első személyes találkozónk alkalmával. Együttlétünket felhasználva megemlékezünk azokról, akik életüket vesztették ebben a rettenetes betegségben vagy jelenleg is szenvednek tőle, és legmélyebb részvétünket és imáinkat ajánljuk fel értük.

Mint vallási felsővezetők, akik a világ nagy hagyományait képviseljük, azt az egyértelmű üzenetet fogalmazzuk meg a kormányközi szervezetek, a nemzeti kormányok, és egész Európa közösségei felé, hogy a vallási aktivitás továbbra is meghatározó szerepet játszik a világ előtt álló legnagyobb kihívásoknak való megfelelésben.

Alázattal elismerjük, hogy a hivő emberek sem hibátlanok, és hogy a vallás időnként hozzájárult a közösségek közötti megosztottság és erőszakos konfliktusok kialakításához. Ugyanakkor sok pozitív példa is van, amikor vallási vezetők, vallási közösségek életbevágóan fontos szerepet játszottak az erőszakos konfliktusok megelőzésében és kezelésében, továbbá megbékélést és békességet teremtettek.

A vallási vezetők és közösségek minden szinten kutatják a párbeszéd lehetőségét annak érdekében, hogy az Ukrajnában folyó brutális háborúnak vége legyen, és ha majd az erőszak abba marad, a vallásoknak lehetőségük nyílik arra, hogy fontos szerepet játszanak a megbékélésben és a sebek begyógyításában. A mostani találkozónk ideje alatt is számos hitalapú szervezet dolgozik fáradhatatlanul azon, hogy Ukrajnában és a környező országokban segítse a menekülteket. Ezek az emberek, akiket hitük lelkesít, például szolgálnak valamennyiünk számára, és imádkozunk a biztonságukért és a sikerükért. Elismerjük és nagyra értékeljük azt a hatalmas nagylelkűséget, amelyet a vallási és világi közösségek Európa-szerte tanúsítanak, amikor idejüket és erőforrásaikat áldozzák fel annak érdekében, hogy segítsék az ukránokat a megpróbáltatások idején.

Ugyanakkor sokkal több a tennivaló. Biztatjuk a kormányokat arra, hogy minden rendelkezésre álló erőforrást mozgósítsanak annak érdekében, hogy a menekült nők és gyermekek biztonságosan mozoghassanak, és előzzék meg az emberkereskedelem rémét. A jelenlegi felfordulásban kihasználjuk az alkalmat arra is, hogy tisztelettel emlékeztessük a kormányokat arra, hogy azért is felelősek, hogy a világ számos más pontján is megelőzzék és megszüntessék a konfliktusokat. A fegyverek és lőszerek kereskedelme csak szítja az erőszakos konfliktusokat szerte a világban, és erkölcsileg védhetetlen, ha bármelyik kormány (sőt, bárki) hasznot húz a háborúk által okozott szörnyű emberi szenvedésből. 

Mint Tanács, elszántak vagyunk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk a konfliktust követő béketeremtés és megbékélés érdekében, és azért, hogy soha ne ismétlődhessen meg egy ilyen szörnyű konfliktus. Az olyan forrás, mint a Megbocsátás és Megbékélés Békedokumentuma, amelyet a nemzetközi Vallások a Békéért (Religions for Peace) közösség a 2019-ben Lindauban tartott Világkongresszusán fogadott el, iránymutatással és bölcsességgel szolgál és lelkesít bennünket a további munkára.

Ami a hosszú távú békeépítést illeti, az ECRL rámutat arra, hogy egyre több bizonysága van annak, hogy az értékekre, erényekre és etikára alapozott oktatási tantervek és rendszerek mind a diákok, mind a tanárok számára segítséget nyújtanak abban, hogy meggondolt, rátermett, és felelős világpolgárokká váljanak, akik modellként szolgálhatnak közösségeik és a cselekvő béketeremtők számára. 

Ez világosan látszik az olyan hitalapú szervezetek munkájában és iskoláiban, mint a Nishkam Schools Trust, az Arigatou International, és a Quakers Peace Education Project – Peacemakers. A jelenlegi környezeti válság, erősödő politikai és társadalmi polarizálódás, a szegényéget és egyenlőtlenséget fokozó megélhetési költségnövekedés fényében felhívjuk az európai kormányok figyelmét arra, hogy az értékalapú oktatás nem egy választható plusz, hanem morális parancs, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy békét teremtsünk a világban. 

Ahhoz, hogy a vallások virágozhassanak társadalmainkban és közösségeinkben, szükséges az, hogy valamennyi vallás hívei szabadon gyakorolhassák vallásukat a hagyományaik szerint. Noha ez időnként ellentmondásokhoz és feszültséghez vezet mind a vallásokon belül, mind a vallások és a világi világnézetek között, meg kell találjuk a módját annak, hogy ezeket a nézeteltéréseket tisztelettudó és együttérző módon rendezzük, és gondoskodjunk arról, hogy a közösségeinkben mindenki azt érezze, hogy értékelik és tisztelik őt. Birmingham nagy történelmű városa szép példáját adja, hogyan működhet a gyakorlatban a sokféle vallás együttműködése. Köszönetünket fejezzük ki Birmingham lakóinak és a Birminghami Egyetemnek a vendégszeretetükért.

A vallás legtisztább formája a béke, amit a lelki meggyőződésünk által inspirált, másokért végzett szolgálat hoz létre. Mi a Vallási Vezetők Európai Tanácsa elkötelezettek vagyunk az egész emberiség legjobb tudásunk szerint végzett szolgálata mellett, és megteszünk minden szükséges lépést azért, hogy Európában és az egész világban megszűnjenek a konfliktusok és a szenvedés.

A Vallási Vezetők Európai Tanácsa