Ami elromolhat, az el is romlik – A kor, melyben élünk

Fodor Filozófia, Hírek, Kiemelt

A jelenleg használatos időszámítás szerint nem olyan régen léptünk át egy új évezredbe. A védikus időszemlélet szerint azonban egy tekintélyesebb hosszúságú világkorszak küszöbét már jóval korábban átléptük… 

A védikus időszámítás szerint jelenleg a Kali-yugának (Kali-kornak) nevezett világkorszakban élünk. A mi léptékeink szerint már elég régóta, több mint 5100 éve. Az indiai írásokban részletezett időszámítás szerint ugyanis a Föld történelme során négy nagy világkorszak váltogatja egymást, az évszakok körforgásához hasonlóan. A Kali-yuga ezek közül az utolsó, ez az emberiség „tele”. A világkorszakok egyébiránt nem egyforma hosszúak: a Kali-kor 432 000 év hosszú (ezek szerint ebből már kevesebb, mint 427 000 év van hátra). Az ezt megelőző korszak (melyet dvāpara-yugának hívnak) kétszer ilyen hosszú volt, az azt megelőző (tretā-yuga) háromszorosa a mostani hosszúságának, a legelső kor (a Satya-yuga) pedig négyszer olyan hosszú, mint a Kali-kor.

Mi különbözteti meg egymástól ezeket az elképesztő hosszúságú időszakokat? Például a fennállásuk során a Földön jellemző körülmények, és az adott emberi társadalomra jellemző értékrend illetve életmód. Bolygónkon a négy korszak során egyre kedvezőtlenebb tulajdonságok válnak jellemzővé: csökken az emberek testi ereje, emlékezőképessége, vallásossága illetve erkölcsi mércéje. Mivel most az utolsó korszak kezdeti szakaszában élünk, az eddigi legmeredekebb lejtő áll előttünk… Miközben a globalizálódó világ az emberi élet tökéletesedése felé törekszik, sokan abban bíznak, hogy a tudomány és a technológia segítségével minden betegséget legyőzünk és a társadalmi problémák többségét megoldjuk – a Védák tudása szerint a kilátásaink korántsem ennyire kedvezőek. Ahogy a jó öreg Murphy megmondta: ami elromolhat, az el is fog romlani. Ez a világunk természete. Nem csak a műszerek, hanem idővel a pozitív emberi tulajdonságok is elromlanak: a lelki tudás fényei elhalványulnak, az évezredek elkoptatják a valódi értékeket, az emberi kapcsolatok csikorogva működnek.

Kortünetek
– védikus jóslatok

Az ősi indiai iratok sokféle leírást, jóslatot tartalmaznak a Kali-korra vonatkozóan. Érdekes, hogy ezek közül már több is beteljesedett. Például konkrét említést olvashatunk Buddha és más lelki tanítók megjelenéséről és cselekedeteiről, akik jóval a leírások után születtek. Ezen túlmenve a védikus szentírások próféciái előrevetítik azt az időszakot is, ami az emberiség előtt áll a Kali-yugában, mindaddig, míg a spirális idő működésének köszönhetően újra be nem köszönt majd az ideális Satya-yuga.

Addig azonban a dolgok fokozatosan rosszabra fordulnak – mondja a Śrīmad-Bhāgavatam című megbecsült szentírás, melynek néhány részlete a következőképpen írja le az előttünk álló időszakot (részletek a 12. ének 2.fejezetének 1-7 verseiből):

Többek között ezek a jóslatok vonatkoznak korszakunkra, s az olvasóra bízzuk annak megítélését, hogy beteljesülésük elkezdődött-e már. És vigyázat, süllyedünk… Vigasztalásul megjegyezzük, hogy bár nehéz korban élünk, ahogy minden rosszban, ebben is van valami jó.

Aranykor a vaskorban

Korunkat a nézeteltérések és a félreértések korának, vagy vaskorszaknak is szokás nevezni – mivel a különféle járművek, gépek és épületalkatrészek formájában sok-sok vasat használunk, valamint azért, mert az emberi szívek is e kevésbé értékes fémhez kezdenek hasonlítani. Sőt, olykor kicsit már rozsdásodnak is.

A korszak felsorolt nehézségei miatt Kali korában még a létfenntartás is nehézzé válik, különösen pedig a lelki élet művelése. Az emberi élet célja a lelki fejlődés, de manapság az erre vonatkozó tudás, illetve annak gyakorlata háttérbe szorult, ennek következménye pedig az emberiség spirituális tudatosságának hanyatlása:

Nem végeznek védikus szertartásokat, és nem követik a szabályozóelveket, így mindenkit teljesen befed a szenvedély és a tudatlanság kötőereje. (Śrīmad-Bhāgavatam 12.1.40)

Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen lehetetlenné válna a megtisztulás. A védikus leírások szerint Isten minden világkorszakban megjelenik Földünkön, és bemutatja azt az önmegvalósítási módszert, amelyet követve az adott időszakban a leghatékonyabban lehet elérni az emberi élet tökéletességét. Az az isteni inkarnáció, aki bemutatta a Kali-kor negatív befolyásának ellenszerét, Śrī Caitanya Mahāprabhu volt, Aki a szentírások szerint maga az arany színben megjelenő Legfelsőbb Úr, Śrī Kṛṣṇa. Śrī Caitanya Isten szent neveinek éneklését hirdette és gyakorolta mint a világi szennyeződésektől való megszabadulás hiteles folyamatát. Magas szintű filozófiai tanításokban részesítette követőit, emellett pedig társaival és híveivel közös felvonulásokat tartottak, a mahā-mantra nyilvános éneklé­sével: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. A védikus írások szintén a felszabadulás „aktuális” eszközének tekintik Kṛṣṇa neveinek éneklését. 

Kedves királyom, bár a Kali-yuga a hibák óceánja, mégis van egy jó tulajdonság ebben a korszakban; egyszerűen a Hare Kṛṣṇa mahā-mantra éneklésével az ember elérheti a felszabadulást az anyag rabságából, és beléphet a transzcendentális királyságba. (Śrīmad Bhāgavatam 12.3.51)

Caitanya Mahāprabhu több, mint ötszáz évvel ezelőtt tett jóslata szerint egy napon a világ minden falvában és városában énekelni fogják Kṛṣṇa neveit. E prófécia beteljesülése Śrīla Prabhu­pada nyugati missziós utazásával vette kezdetét, aki a világ sok nagyvárosában ismertette meg és tette népszerűvé a mantrázás gyakorlatát. Isten nevei olyan energiákkal rendelkeznek, amelyek képesek megszabadítani a földi lényeket az elme és a test által okozott gyötrelmektől és megajándékozza őket a legmagasabbrendű boldogsággal, az Istenszeretet eksztázisával.

Persze kérdéses, hogy egyáltalán megfékezhető-e bármi módon a Kali-yuga növekvő befolyása, az emberi társadalom degradálódása. A védikus megközelítés szerint módunkban áll akár aranykorszakot is varázsolni a vaskorból, mégpedig az erkölcsileg tiszta életmód és a Hare Kṛṣṇa mantrán való gyakori meditáció segítségével.

De még ha nem is sikerülne mindenestül megváltoztatnunk a világot,
akkor legalább saját magunkat megvédhetjük Kali hatalmától. Amikor felhőszakadásba kerülünk, nem áll módunkban, hogy elállítsuk az esőt. De elővehetjük az esernyőnket, hogy legalább mi szárazak maradjunk.  

 Īśvara Kṛṣṇa Das

 

Óh, király, Kali vaskorszaka befolyásának hatására napról napra hanyatlik majd a vallás, az igazmondás, a tisztaság, a tolerancia, a kegyesség, az élettartam, a fizikai erő és az emberek emlékezőképessége.   
A Kali-yugában egyedül a vagyon alapján fogják megítélni az ember származását, viselkedését és tulajdonságait. A törvényt és az igazságot pedig csupán az emberek hatalma alapján osztják.
A férfiak és a nők csupán felületes vonzódásuk alapján fognak együtt élni, az üzleti élet sikere pedig a csaláson fog múlni. A nőiességet és a férfiasságot az ember szexben való jártassága alapján ítélik majd meg, és egy embert pusztán amiatt br§hmaŁának [papnak] fognak tartani, mert br§hmaŁa-zsinórt visel.
Az ember lelki emelkedettségét csak a külsőségek alapján állapítják majd meg… Komolyan meg fogják kérdőjelezni annak a jólneveltségét, aki nem keres jól. Azt pedig, aki nagyon okosan bűvészkedik a szavakkal, tanult tudósnak fogják tekinteni.
Gonosznak fogják tartani azt, akinek nincs pénze, a képmutatás pedig erénynek fog számítani. A házasságot csak szóbeli megállapodás fogja helyettesíteni…
A szent helyeket úgy fogják tekinteni, mint víztárolókat a messzi távolban, és úgy fogják vélni, hogy  a szépség attól függ, milyen divatos az ember frizurája. Az élet célja a gyomor megtöltése lesz, és aki elég szemtelenül viselkedik, arról azt hiszik, hogy igaza van.
Aki fenn tudja tartani a családját, az már ügyes embernek számít majd, a vallás elveit pedig pusztán a hírnév kedvéért tartják be.
A földet így korrupt népességgel lepi el, és bármilyen társadalmi rétegből származó ember politikai erőhöz juthat, ha eljátssza, hogy ő a legerősebb.