Az Úr Caitanya mentőakciója

Admin Filozófia, Hírek

Tele van reménnyel és boldogsággal, mint a monszunfelhő, és úgy osztja ingyen a boldogságot mindenkinek, mint egy monszuneső, nem számít, hogy barát vagy ellenség, mert Ő mindenki barátja. Fontos mentőakcióra jött ebbe a világba. A küldetés: meggyógyítani a beteg lelkeket, megszabadítani őket az anyagi szennyeződésektől és visszavinni őket eredeti otthonukba, a lelki világba. Az Úr Caitanya maga a szeretet, aki mint a legkegyesebb inkarnáció, körülbelül 500 éve jelent meg az indiai Māyāpurában.

A védikus irodalom kijelenti, hogy az Úr Caitanya a Legfelsőbb Isten.

Mivel az Úr Caitanya elrejtette azonosságát, a legtöbben nincsenek tisztában azzal, hogy Ő valójában a Legfelsőbb Isten. Ha azonban felütjük a védikus irodalom könyveit, kellemesen meglepődhetünk, mert rengeteg helyen találunk bizonyítékot arra, hogy az Úr Caitanya kétségtelenül az Istenség Legfelsőbb Személyisége volt.

Néhány ilyen idézet:

A Mahābhāratában a Visṇu-sahasranāma-stotra elmagyarázza: suvarṇa varṇa hemāṅgo varāṅgaś candanāṅgadī / sannyāsa kṛt-chamaḥ santo niṣṭha shanti parāyaṇaḥ. Korai kedvtelései során Ő (az Úr Caitanya) házasemberként jelenik meg, aranyszínű arcszínnel. Végtagjai gyönyörűek, és szantálpéppel díszített teste olyan, mint az olvadt arany. Későbbi kedvteléseiben elfogadja a lemondott rendet (sannyāsa), kiegyensúlyozott és békés. Ő a béke és odaadás lefelsőbb menedéke, aki elhallgattatja a személytelen abhaktákat. Az Ādi Purāṇában és a Narāda Purāṇában a Legfelsőbb Úr ezt mondja: aham eva dvija-śreṣṭho / nityam pracchanna-vigrahaḥ / bhagavad-bhakta-rūpeṇa / lokam raksami sarvadā

„Meg fogok jelenni egy brāhmaṇa bhakta formájában (aham eva dvija-śreṣṭho), el fogom rejteni valódi azonosságomat (prachanna vigrahaḥ). Megváltást fogok hozni az összes világnak / bolygórendszernek. (lokam raksami sarvadā).”

A Padma Purāṇában is megemlítést nyer: “A Legfőbb Személyiség, aki a jogīk meditációjának a tárgya, aki megmenti mindenféle szenvedéstől a bhaktáit, aki minden jógafolyamat Ura, és aki mindig teljes az isteni transzcendentális eksztázissal és boldogsággal, az Úr Caitanya isteni formájában fog mejelenni.”

A Garuḍa Purāṇában az Istenség Legfelsőbb Személyisége Maga jelenti ki: “Meg fogok születni mint Sāci fia a māyāpurai Navadvīpában. A Kali-yuga első részében teljes lelki formámban fogok eljönni.”

A Kali-korszakban az intelligens emberek együttes énekléssel fogják imádni Isten inkarnációját, aki folyton Kṛṣṇa neveit énekli. Habár arca nem feketés, mégis Ő Maga Kṛṣṇa. Kísérete, szolgái, fegyverei, bizalmas társai fogják kísérni. (Śrīmad-Bhāgavatam 11.5.32)

Śrīla Prabhupāda fáradhatatlanul törekedett arra, hogy az Úr Caitanya misszióját és üzenetét elterjessze az egész világon. Az ő hatalmas erőfeszítésének köszönhető, hogy ma tudjuk, hogy életünket megmenthetjük, ha az Úr Gaurāṅgánál veszünk menedéket. Prabhupāda vágya volt, hogy Māyāpura, az Úr Caitanya születési helye váljon a világ lelki fővárosává. Ez a terület hatalmas lelki potenciával bír, minden porszemét átitatja az Úr Caitanya szeretete. Śrīla Prabhupāda vágyát teljesítve, a Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közössége csodálatos templomot épít az indiai Māyāpurban, melynek neve „A Védikus Planetárium Temploma”. Ez a világ egyik legnagyobb védikus temploma lesz, és fontos szerepet fog játszani abban, hogy az Úr Gaurāṅga üzenete a világ minden sarkába eljusson.

Mentőakció

Itt, ebben a világban, ha az embereket szerencsétlenség éri, és lakhatatlan területen rekednek, a kormány mentőalakulatokat küld értük, hogy visszahozzák a túlélőket. Az Úr Caitanya is ilyen, egy mindenkit megmenteni próbáló küldetéssel jött, hogy megmentse a szenvedő lelkeket. Az Úr Caitanya feladata azonban egy kicsit nehezebb volt. Amikor egy szerencsétlenséget követően megérkezik a mentőalakulat, a túlélők általában tárt karokkal várják a megmentőket és önként velük mennek. Az Úr Caitanya azonban olyanokat jött megmenteni, akik lelki amnéziában szenvednek, olyannyira, hogy az elveszett lelkek még azt sem hajlandók elismerni, hogy illúzióban szenvednek és nem hajlandók elfogadni a gyógyszert. Nem arról van szó, hogy a Legfelsőbb Úr ne lenne képes a feltételekhez kötött lelkeket visszacibálni a lelki világba. De az Úr szabad akaratot adott, mindenki maga dönthet, hogy a lelki birodalomban kíván-e élni, vagy ebben az anyagi világba akar-e maradni, hogy függetlenül élhessen. Ő soha nem korlátozza választási lehetőségünket, de újra meg újra emlékeztet bennünket arra, hogy az anyagi világban a boldogság hiú ábránd. Ebben a világban a lélek lassanként elfelejti az Úrral való kapcsolatát és szörnyen szenved.

A helyzet csak romlik a Kali-yugában, mivel a négy korszak, a Satya-yuga, Tretā-yuga, Dvāpara-yuga és Kali-yuga közül ez a Kali-yuga a legveszélyesebb. Ebben a korban a bűn erőt vesz az erényen, és a vallástalanság annyira előre tör, hogy a valódi lelki embereket félreállítják, az élvezetet hajszolják és az emberek általában a húsevés örömét keresik. Annyira tudatlanok és szemtelenek lesznek, hogy tagadják Isten létezését és életmódjukban versenyre kelnek az állatokkal. Az érzékek feletti uralom, a nemi vágy féken tartása, az önkontroll meghaladja az emberek képességeit. Alig érdekli létük célja és nincs meg a megfelelő értelmük sem ahhoz, hogy különbséget tegyenek anyag és lélek között.

Az éneklés a legjobb gyógyszer

Az Úr Caitanya a mostani kor bizonytalanságára tekintettel nagyon egyszerű, ám rendkívül hatékony gyógyszert írt elő. A gyógyszer a Hare Kṛṣṇa mahāmantra éneklése: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare / Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Caitanya Mahāprabhu a Śikṣāṣtakában magyarázza el ennek a nagy mantrának a dicsőségét: “Minden dicsőséget az Úr Kṛṣṇa szent neve éneklésének, mely megtisztítja a szív tükrét az évek során rárakódott portól, és megszüntesse az anyagi létezés erdőtüzének nyomorúságát.” Bárki, bárhol mantrázhat, lehet hangosan és az elmében is, egyénileg vagy együttesen, és ha őszintén tesszük, mindig meglesz ugyanaz a hatása. Śrīla Prabhupāda azt ajánlotta, hogy a tudat megtisztítása érdekében legalább 16 kör Hare Kṛṣṇa mantrát mondjunk el azon imaláncon naponta, ami 108 szemet tartalmaz. A mantrázás ne legyen hangtalan, hanem legalább annyira hangos legyen, hogy a mantrázó hallja a hangot, ez pedig nemcsak a gyakorlóját tisztítja meg, hanem mindazokat is, akik hallják a transzcendentális hangot.

 

Lelki szárnyakon szállunk lelki hazánkba

Sok olyan vallási hagyomány van, amely úgy próbálja vonzani az embereket, hogy azzal kecsegteti őket, hogy ha az ő útjukat követik, akkor teljesülnek az anyagi vágyaik és így boldog és teljes életet élhetnek. Mivel az Úr Caitanya Mahāprabhu Maga a Legfelsőbb Úr, Ő soha nem vezette félre az embereket és soha nem keltett hamis reményeket a keresőkben.

Ő őszintén megmondta, hogy itt, ebben a világban senki sem érheti el a teljes békét és boldogságot, mert ez a szenvedés birodalma – duḥkhālayam aśāśvatam (Bhagavad-gītā 8.15) – és nyomorúságait semekkora anyagi gazdagodás nem tudja csökkenteni. Egyetlen módon lehet minden gondtól megszabadulni: ha megpróbáljuk helyreállítani kapcsolatunkat az Úr Kṛṣṇával, hogy visszamehessünk a lelki világba. A Śikṣāṣṭaka versben, amely az egyetlen irodalmi mű, amit az Úr Caitanya hátrahagyott, leírja minden lelki tudás lényegét, és azt, hogyan érhetjük el a tiszta istenszeretetet. Ha betartjuk az Úr Caitanya utasításait és őszintén énekeljük Kṛṣṇa szent neveit, akkor csakhamar kifejlesztjük lelki szárnyainkat, amelyekkel boldogan visszarepülhetünk lelki otthonunkba.

Az Úr Caitanya azért jött el értünk, mert szívből törődik velünk. Fejezzük ki hálánkat azzal, hogy lelkiismeretesen arra használjuk testünket, elménket és szavainkat, hogy szolgáljuk Őt, emlékezzünk Rá és dicsőítjük Őt.

Navadvīpa Dhāma Mahātmaya című művében Bhaktivinoda Thākura, a nagy vaiṣṇava szent így dicsőíti az Úr Caitanyāt: “Mivel a Kali-yugában az emberek megszámlálhatatlanul sok sértést követnek el, amit nehéz elkerülni, nincs más megváltás, mint az Úr Gaurāṅga neve. Így hát a Kali-yugában nem látok más megmentőt, mint az Úr Gaurāṅgát.”

Szerző: Purushottam Kumar, a kolkatai Krisna-közösség tagja. A kolkatai Tech Mahindra cégnél dolgozik, mint megoldástervező.

(Forrás: Iskcon News)