Őszentsége XVI. Benedek pápa emlékére

Fodor Hírek, Sajtópont, Vallásközi - Hírek

Őszentsége Ferenc pápa,
valamint a Katolikus Egyház tagjai részére

  1. január 1.
    A Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közössége (ISKCON) a Római Katolikus Egyházbeli valamennyi barátja és kollégája felé szívből jövő részvétét nyilvánítja ki, átérezve a veszteséget, amelyet Őszentsége XVI. Benedek pápa elhunyta jelent a számukra.

Benedek pápa a mai egyház nagy teológusa és tudósa volt. Számos érdeme közül számunkra a legmegindítóbb első enciklikája, a 2005-ben kiadott Deus Caritas Est volt, amelyben Istennek az emberiség iránt érzett végtelen szeretetéről beszél. A szeretet e szelleme inspirálja a mi gaudiya vaisnava hitünket is. Benedek pápa úttörő is volt. Miután önzetlenül szolgálta az Egyházat sok évtizeden át, nagy alázatról és aszkézisről tett tanúságot, amikor a legmagasabb posztról lemondott, hogy egy fiatalabb egyházfő, Ferenc pápa kerülhessen a helyére. Az egész világ tanulhat abból a példából, amit szolgálatból és lemondásból adott.

1965-ben a Katolikus egyház történelmi változáson ment át, amikor elfogadásra került a Nostra Aetate, a második Vatikáni Zsinat dokumentuma. Az akkor Ratzinger bíborosként ismert Benedek a zsinaton a haladást képviselte. Az 1965-ös év az ISKCON számára is kivételes fontosságú, mivel abban az évben érkezett az Egyesült Államokba Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada az Úr Krisna üzenetével, hogy elterjessze az istenszeretetet a gaudiya vaisnava hagyományok szerint.

1968-ban Prabhupada a következőket írta VI. Pál pápának írt levelében:

Őszentsége VI. Pál pápa,
Jézus Krisztus plébánosa részére
Szentséged!

Kérlek, fogadd tiszteletteljes és alázatos hódolatomat lótuszlábaidnál…

Az emberi élet sajátos jelentősége abban áll, hogy az élet tökéletessége az istenszeretet elérése.

A jelenlegi emberi társadalom a vallásosságot és jogszerűséget illetően egyre inkább silányul; az erkölcsösséget és igazságosságot fokozatosan kiszorítja az ököljog…

Mivel Szentséged egy nagyszerű vallási közösség feje, úgy gondolom, találkoznunk kellene és fel kellene vázolni egy együttműködési programot. Nagyon örülnék, ha Szentséged lehetőséget adna egy beszélgetésre. Mielőbbi válaszát várva maradok

Öné az Úr szolgálatában,
A.C. Bhaktivedanta Swami

Habár VI. Pál pápa és Srila Prabhupada nem tudtak találkozni, a Krisna-hívők azóta, és Benedek pápa ideje alatt is a Katolikus Egyház számos vezetőjével – bíborosokkal, püspökökkel papokkal, tudósokkal, világi vezetőkkel egyaránt – találkoztak a világ minden táján, sokféle vallásközi fórumon mind formálisan, mind informálisan.

2008-ban a Krisna-hívők, köztük Dr. Ravi Gupta professzor is meghívást kaptak, hogy találkozzanak Benedek pápával Washingtonban, az Egyesült Államokban tett látogatása alkalmából. A rövid beszélgetés során Dr. Gupta tájékoztatta a Szentatyát a két vallás és intézményei közötti folyamatos párbeszédről és baráti kapcsolatokról. Amint az a Nostra Aetate-ban áll, “a hinduizmusban az emberek az isteni misztériumot kutatják, s kimeríthetetlen gazdagságú mítoszokkal és a bölcselet mélyreható törekvéseivel fejezik ki, szabadulást keresnek létünk nyomorúságaiból aszketikus gyakorlatokkal, elmélyült meditációval vagy szerető bizalommal Istenhez menekülve.” 

A Nostra Aetate a továbbiakban kijelenti: “[Az Egyház] buzdítja tehát gyermekeit, hogy okosan és szeretettel folytatván a párbeszédet és együttműködve más vallások követőivel, tanúskodjanak a keresztény hitről és életről; s ismerjék meg, becsüljék és támogassák a náluk található lelki, erkölcsi és társadalmi-kulturális értékeket.”

Benedek pápa ideje alatt a Krisna-tudatú hívők és az Egyház közötti kapcsolatok növekedtek és virágoztak. Hálásak vagyunk Benedek pápának azért, hogy támogatta ezeket a törekvéseket, és nagyra értékeljük, hogy az Egyház továbbra is örömmel és bátorítóan vesz részt a párbeszédben és együttműködésben világszerte, sokféle fórumon.

Hálásak vagyunk Benedek pápának az odaadásáért és sok évtizedes szolgálatáért. Imádkozunk, hogy folytatódjék az erőfeszítés a “találkozásra és az együttműködés felvázolására” a béke és az istenszeretet egész világon való terjesztése érdekében.

A Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Közössége nevében:
Anuttama Dasa
az ISKCON Kommunikációs Minisztere
az Vezetői Testület (GBC) tagja