Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi megjelenésére

Fodor Filozófia, Hírek, Kiemelt

Úgy gondoltam, hogy Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi megjelenési napja alkalmából idéznék egy róla szóló verset és annak magyarázatát a Caitanya caritāmṛita Ādi-līlájának tízedik fejezetéből, amely a „A Caitanya-fa törzse, ágai és mellékágai” címet viseli.

śrī gopāla bhaṭṭa eka śākhā sarvottama
rūpa-sanātana-saṅge yāṅra prema-ālāpana

FORDÍTÁS
Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi, a negyvenhetedik ág a fa hatalmas és kiváló ágainak egyike volt. Rūpa Gosvāmi és Sanātana Gosvāmi társaságában örökké az Isten iránti szeretetről beszélt.

ŚRĪLA PRABHUPĀDA MAGYARÁZATA
Śrī Gopāla Bhaṭṭa Goswami Veṅkata Bhaṭṭának, Śrī Raṅgam lakójának a fia volt. Gopāla Bhaṭṭa korábban a Rāmānuja-sampradāya tanítványi láncolatához tartozott, de később a Gauḍīya-saṁpradāya tagja lett. Az Úr Caitanya Mahāprabhu a Śakābda kor 1433. évében (1511-ben), amikor Dél-Indiát járta, a Cāturmāsya ideje alatt négy hónapig Veṅkata Bhaṭṭa házában lakott, akinek ekkor lehetősége nyílt arra, hogy szíve vágya szerint szolgálja az Urat. Gopāla Bhaṭṭának ekkor szintén alkalma adódott az Úr szolgálatára. Sri Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmit később nagybátyja, a nagyszerű sannyāsi, Prabodhānanda Sarasvatī avatta fel. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi apja és anyja egyaránt nagyon szerencsések voltak, hiszen egész életüket az Úr Caitanya Mahāprabhu szolgálatának szentelték. Megengedték Gopāla Bhaṭṭa Gosvāminak, hogy Vṛndāvanába menjen, és Sri Caitanya Mahāprabhura gondolva váltak meg az életüktől. Amikor az Úr Caitanya később megtudta, hogy Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi Vṛndāvanába ment, ahol találkozott Śrī Rūpával és Sanātana Gosvamival, nagyon elégedett volt, és azt tanácsolta Śrī Rūpának és Sanātanának, hogy fogadják öccsükké Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmit, s vigyázzanak rá. Śrī Sanātana Gosvāmi Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi iránt érzett nagy szeretetében összeállította a Hari-bhakti-vilāsa című vaiṣṇava smṛtit, és az ő neve alatt adta ki. Śrīla Rūpa és Sanātana utasítására Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi beállította a vṛndāvanai hét fő mūrti egyikét, a Rādhāramaṇa mūrtit. A Rādhāramaṇa templom sevaitjai (papjai) a Gauḍīya-sampradāyához tartoznak.

KOMMENTÁR
Valójában az egyik családnak, amelyet a Rādhāramana Mandirban megbíztak a mūrti szolgálatával, a múltban volt kapcsolódása Śrīla Bhaktivinoda Thākura és Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī családfájával. Visvambhara Gosvāmi édesapja vagy nagyapja kapcsolatban állt Śrīla Bhaktivinoda Thākurával, a család tartotta a kapcsolatot Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Thākurával is, majd később Visvambhara Gosvāmi jó barátságot ápolt Śrīla Prabhupādával, akiről nagyon elismerő szavakkal szólt. Visvambhara Gosvāmi fia, Padmanabha Gosvāmi szintén kedvezően viszonyul az ISKCON-hoz. Sőt, ISKCON-bhakták gyakran tisztelnek prasādamot a Rādhāramana Mandirban lévő otthonában. Tamal Kṛṣṇa Gosvāmi társaságában egyszer jómagam is tiszteltem ott prasādamot, és Padmanabha Goswami mutatott nekünk egy levelet, amelyet Śrīla Prabhupāda írt az édesapjának, Visvambhara Gosvāminak arról, hogy minden vaiṣṇavának együtt kellene működnie. Tehát a Rādhāramana templom nemcsak hogy a Gauḍīya-sampradāyához tartozik, de a papok közül legalább néhányan közeli kapcsolatot ápoltak Śrīla Bhaktivinoda Thakura családjával.

MAGYARÁZAT (folytatás)
Amikor Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmi a Śrī Caitanya-caritāmṛta megírása előtt engedélyt kért minden vaiṣṇavától, Gopāla Bhaṭta Gosvāmi is áldásait adta, de arra kérte, hogy ne említse a nevét a könyvben. Ezért aztán Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmi nagy körültekintéssel csupán egy-két helyen tesz említést Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmiról a Caitanya-caritāmṛtában. Tattva-sandarbhája elején Śrīla Jīva Gosvāmi így ír: „Egy dél-indiai, brāhmaṇa családból származó bhakta, aki Rūpa Gosvāmi és Sanātana Gosvāmi rendkívül bensőséges barátja volt, írt egy könyvet, melyet azonban nem időrendben állított össze. Ezért én, egy parányi élőlény, akit jīvának neveznek, megpróbálom időrendi sorrendbe rendezni e könyv eseményeit, olyan kiváló személyiségek útmutatásával, mint Madhvācārya, Śridhara Svāmi, Rāmānujācārya és a tanítványi láncolat többi rangos vaiṣṇavája.” A Bhagavat-sandharba elején hasonló kijelentéseket tesz. Śrīla Gopāla Bhaṭṭta Gosvāmi írt egy könyvet, melynek címe Sat-kriyā-sāra-dīpikā. Összeállította a Haribhakti-vilāsát, előszót írt a Sat-sandarbhához, magyarázattal látta el a Kṛṣṇa-karṇāmṛtát, valamint Vrndāvanában beállította a Rādhāramana mūrtit. A Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā (184) megemlíti, hogy az Úr Kṛṣṇa kedvteléseiben Śrīla Gopāla Bhaṭta Gosvāmit Anaṅga-mañjarinak nevezték, míg néhányan azt mondják, hogy Guṇa-mañjari inkarnációja volt. Śrīnivāsa Ācārya és Gopīnātha Pūjārī a tanítványai közé tartoztak.

KOMMENTÁR
Śrīla Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi ki jaya!

Egy Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmiról szóló történet szerint a Nṛsimha-caturdaśī estéjén az összes Gosvāmi és vaiṣṇava a mūrtijaik imádatára és fesztiválokra készült Vṛindāvanában. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāminak azonban csak egy śālagrama-śilája volt, nem volt olyan mūrtija, akinek karja, lába és teste lett volna, amelyet felöltöztethetne és feldíszíthetne. Ezért aztán úgy érezte, meg van fosztva annak lehetőségétől, hogy úgy tudja szolgálni a mūrtit, ahogyan az összes többi bhakta. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi erős vágyának köszönhetően egy śālagrama-śilából megnyilvánult Rādhāramana formája. Rādhāramanát Kṛṣṇa leggyönyörűbb mūrtijának tartják. Ő a Gosvāmik eredeti mūrtija, aki akkor is Vṛindāvanaban maradt, amikor a muzulmán hódítóktól való félelem miatt a többieket máshová kellett szállítani. A vṛindāvanai Rādhāramana templom közelében található Śrī Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi samādhija.

Prabodhānanda Sarasvatī  Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi nagybátyja és śikṣa-guruja volt. Az ő samādhija is Vṛindāvanban található, nem messze a parikrama-úttól, a Kāliya-ghatanál, amely meglehetősen közel fekszik a mi Kṛṣṇa-Balarām Mandirunkhoz. Így aztán sokszor, amikor parikramára megyünk a Yamuna mellett vezető úton, felkeressük Prabodhānanda Sarasvatī samādhiját és bhajana-kutirját is. Ezután továbbhaladunk a Śrīla Sanātana Gosvāmi samādhijához. Śrīla Sanātana Gosvāmi volt a legidősebb a Gosvāmik közül, valamint közeli társa és tanítója Gopāla Bhaṭṭa Gosvāminak. Sanātana Gosvāmi valójában Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmival együtt alkotta meg a Hari-bhakta-vilāsa című nevezetes értekezést.

Úgy érzem, hogy Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi két alkalommal is különösen nagy kegyében részesített. Egyszer épp meglátogattam a bhajana-kutirját Sanketában, amely Nandagrama és Varsan között fekszik, ott, ahol Rādha és Kṛṣṇa találkozni szoktak, és néha bemutatták a rāsa-lilát. Gopāla Bhaṭṭa itt ült, és a Hare Kṛṣṇa mantrát énekelte egy föld alatti barlang mélyén, amelyet csak egy hosszú, szűk folyosón át lehetett megközelíteni. A folyosó végében nyílt egy kissé tágasabb helyiség, ahol Gopāla Bhaṭṭa énekelt, és ezt a helyet jelölték meg mint a bhajana-sthaláját. Emlékszem, Tamal Krṣṇa Gosvāmival és többekkel egy nagyon forró napon jártunk ott, és csak nagy küzdelem árán tudtuk átpréselni magunkat a szűkös folyosón a bhajana-sthalához. Nagyon nehéz volt bejutni, de amikor végre odaértem, Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi igen kegyes volt hozzám. Megengedte nekem, hogy úgy énekeljek, hogy egy pillanatra felvillanjon bennem az igaz íz. Miután minden bhakta előjött a barlangból, én még visszalopakodtam. Odakúsztam Gopāla Bhaṭṭa lótuszlábához, ott ültem, és énekeltem. Soha nem fogom elfelejteni, milyen kegyben részesített akkor, és imádkozom, hogy tegyen képessé arra, hogy ízzel és szeretettel tudjam énekelni a Szent Nevet.

Egy másik alkalommal, amikor 1999. Kartika havában, röviddel a műtétem előtt utoljára jártam Vṛindāvanában, felkerestem Gopāla Bhaṭṭa samādhiját a Rādhāramana Mandir közelében. Nem sokkal a rāja-bhoga-ārati után érkeztünk, és a pūjārī épp becsukta a samādhi-mandira ajtaját, de volt olyan kedves, és újból kinyitotta nekünk, és megengedte, hogy darśanát vegyünk. Megajándékozott néhány virággal, megkínált a caranamṛtával, és meghívott, hogy maradjunk ott a prasādamra is. Így kis társaságunk néhány helyi sādhuval együtt nagy élvezettel megtisztelte Gopāla Bhaṭṭa Prabhu maha-maha-prasādamját, és ezután még egy kicsit ott maradtunk, hogy megpihenjünk, mielőtt áldásokkal telve tovább folytattuk volna utunkat. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmi igazán nagyon kedves volt hozzánk.

Évekkel később, amikor néhány tanítványom Bombayből vṛindāvanai zarándokútra indult, meglátogatták a samādhit. Megemlítettek engem a pūjārīnak, elmondták, hogy egészségi állapotom már nem engedi meg, hogy felkeressem Vraját, és megkérdezték, hogy vihetnek-e nekem egy kis prasādamot. Az egyik pūjārī nagyon kedvesen nekik ajándékozott egy kis anyagdarabkát a samādhiból. Ez nagyon különleges ereklye. Évente két alkalommal – egyszer Gopāla Bhaṭṭa megjelenési napján, egyszer pedig az eltávozási napján – elővesszük és megérintjük. Most körbe fogjuk adni, hogy a fejünkhöz és szívünkhöz érinthessük, miközben imádkozunk Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmihoz, hogy megkaphassuk magasztos kegyét.

Köszönöm.

Hare Krsna!

(Giriraj Swami előadása Srila Gopala Bhatta Gosvami megjelenési napjáról, amelyet 2002. július 31-én tartott a kaliforniai Carpinteriában)