Adó 1% tudnivalók 2024

Admin Hírek, Kiemelt

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-éig. Az így elküldött felajánlások hatalmas segítséget jelentenek a különféle szervezeteknek, egyházaknak és alapítványoknak. Tudtad? Az adó 1%-os támogatások lehetősége nem minden országban léteznek, sőt, azt mondhatjuk, hogy ez egy igazi magyar kuriózum. Az így tett felajánlások valódi, kézzelfogható segítséget, igazi tetterőt jelentenek a szervezetek számára, mert az így befolyt összeg egy pénzügyi bázisként lehetőséget teremt az éves tervezésre.

 1. Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is. Tudtad, hogy akár már most is elkészítheted a felajánlásodat, nem kell megvárni a március 15-i adóbevallás tervezetet? Sőt, ha már pl. „katás” vállalkozóként beküldted adóbevallásodat, az 1%-os felajánlásról május 21-ig, utólag is rendelkezhetsz.
 2. A kedvezményezetteket két főcsoportból lehet kiválasztani. Az egyik csoport a civil szervezeteké, ide tartoznak az alapítványok. A másik csoport a technikai számmal rendelkező vallási közösségek, ide tartoznak az egyházak. Mindkét csoportból csak egy-egy kedvezményezettet lehet választani, azaz sem az egyik, sem a másik 1 % nem osztható meg, de nem is vonható össze. Tehát leegyszerűsítve: 1 egyház, 1 alapítvány lehet az általad támogatott szervezet.
 3. A kitöltés módjaA nyilatkozat legegyszerűbben elektronikusan nyújtható be:
 • az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
 • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
 • külön, a 23EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújtható postán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain:

 • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve
 • az e-SZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton és postázva az állandó lakcím alapján az adóigazgatóság címére vagy leadható a NAV ügyfélszolgálatain
 • a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
 • május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának! Ez nagyon fontos.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

 1. Határidő: május 21. A 2024. május 21-ei határidő jogvesztő
 2. Néhány fontos érdekesség az 1%-rólA vallási közösségeknektett felajánlások visszavonásig érvényben maradnak. 

A civil kedvezményezettek javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, ezt a 2 percet sajnos nem lehet megspórolni, de talán nem is érdemes…

Valami x 0 = Sokat ér!

Ha az adóbevallásban fizetendő adó 0,- Ft, még ebben az esetben is érdemes rendelkezni a technikai számos kedvezményezettek felé, mivel az 1 százalékon túli kiegészítő támogatás a rendelkező magánszemélyek száma, és nem a felajánlott összeg nagysága alapján történik. Így a nulla forintos rendelkezés is növeli az egyházaknak adható állami támogatások összegét.

Nem vehető figyelembe a technikai számra tett nyilatkozat, ha a magánszemély nem nyújtott be adóbevallást vagy a benyújtott bevallás alapján nem volt adóköteles jövedelme.

Az 1% ezért olyan, mint egy szavazás, egy jó, nemes, nekünk fontos ügyre voksolhatunk.

Az adó 1%-od egy olyan támogatási lehetőség, ami neked valóban nem kerül semmibe anyagilag. vagyis a zsebünkből mindenképpen kikerül. Érdemes eldönteni, hogy hova!

 1. Tudtad? Az adó 1%-os felajánlások mindig egy adott előírás szerint történnek. Ha nem követjük ezt, akkor a felajánlásod akár érvénytelen is lehet. A tavalyi évben pl. közel 9.000 érvénytelen felajánlást kaptunk,

Mitől lesz érvénytelen a felajánlás? Ha:

 • ha mindkét kedvezményezett ugyanabba a kedvezménykörbe tartozik (pl. mindegyik civil vagy technikai számos kedvezményezetti körbe tartozik pl. két egyház)
 • ha a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot vagy az téves vagy olvashatatlan, kivéve ha a technikai számos kedvezményezett a rendelkező nyilatkozatból enélkül is egyértelműen azonosítható
 • ha a rendelkező nyilatkozaton nem szerepel az a magánszemély adóazonosító jele
 • a magánszemély az adóját határidőig nem fizette meg
 • ha a rendelkező nyilatkozat vagy a boríték nem felel meg a tartalmi követelményeknek

Magyarország Krisna-tudatú Hívők Közössége és a humanitárius programját megvalósító Ételt az Életért Alapítvány továbbra is jogosult az adó 1%-os felajánlásokra. A Krisna-hívők több mint 3 évtizede állnak a magyar társadalom szolgálatára, ételosztásokkal, környezet- és állatvédelmi törekvéseikkel, az erőszakmentesség, a meditáció és a Védák időtlen bölcsességének, ősi értékeinek, és a jógafilozófiának a megismertetésével, és széles körben való elterjesztésével. Míg Krisna-völgy a magyarországi fenntarthatósági törekvések egyik alappillére és az ehhez kapcsolódó ősi tudás megőrzésének színtere, addig az Ételt az Életért a társadalmi és szociális folyamatokból fakadó kilengések: nélkülözés, szegénység és éhezés megállításában vállal kulcsszerepet – így kíván a magyar emberek segítségére lenni.

Technikai számunk: 0389, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége

Adószám: 18095575-1-41, Ételt az Életért Közhasznú Alapítvány

Több információra van szükséged? www.egyhazi.hu