Egy szent hely története – 20 éves Krisna-völgy DVD

Fodor Filozófia, Hírek, Kiemelt, Krisna-völgy, Médiatár

A 20 éves Krisna-völgy rendezvénysorozat egy bárhol és bárki számára elérhető elemeként, egy újdonsággal szeretnénk meglepni a Krisna-tudat filozófiája és kultúrája valamint életmódja iránt érdeklődőket.

A Krisna-völgy 20 éves jubileumi ünnepségsorozat keretében készítettünk egy majd másfél órás filmet, amely végigköveti e 20 esztendő eseményeit, legfontosabb történéseit, lépésről lépésre. Archív felvételeken láthatjuk a völgy fejlődését, a templomépület és Krisna-völgy épülését, kiteljesedését a kezdetektől, egészen napjainkig.

Krisna-völgy 20 esztendővel ezelőtt mindössze egy birkalegelő volt, egy somogyvámosi zsákfalu, amely más kis falvakhoz hasonlóan kezdett elnéptelenedni. Krisna-völgy épülése nem csak a hívők számára jelentett egy óriási lendületet napi lelki gyakorlataikban, hanem a helyiek számára is munkalehetőséget biztosított.

A helyi termékek használatát, a gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan elvét is sikerült megvalósítani. Krisna-völgy e mellett a vidéki életvitel szeretetét is kifejezte, az egyszerű életvitel magasszintű gondolkodás elve még Sríla Prabhupádától származik, aki így jellemezte a Krisna-hívők számára javasolható, letisztult életvitelt.

20 éves Krisna-völgy

A szellemi magasságok mellett az önfenntartás és a környezetbarát életvitel fontosságát hangsúlyozta, így a hívők megtanulták a fenntarthatóság, az önellátás minden elvét is a lelki tanításokon túl. Sríla Prabhupáda, aki a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete megalapításával a nyugati, iparilag fejlett világban is megismertette ezt az ősi, több tízezer éves kultúrát, azt javasolta a hívőknek, hogy farmgazdaságokat és templomközpontokat hozzanak létre. Sőt, az indiai szegény gyermekek sorsát látva arra is kérte híveit, hogy amellett, hogy magukról gondoskodnak, a templomok 10 km-es körzetében ne engedjék, hogy éhezzenek az emberek, gondoskodjanak embertársaikról, adjanak nekik praszádamot vagyis Krisnának felajánlott ételt.

A Krisna-tudat egyszerű és szép kultúrája Somogyvámoson a magyar táj elemein keresztül szökkent szárba. Itt ma már a hagyományos, kézi műveléses gazdálkodást követik a hívők és nem szorulnak kívülről nyersanyagokra. Ma már nem csak saját akkreditált iskolával rendelkeznek és Európa egyik legkülönlegesebb és legszebb templomával, hanem a kontinens legnagyobb ökofalva ad otthon az ún. Tehénvédelmi Központnak is, amely az erőszakmentes tehéntartás lenyűgöző mintapéldája.

A hívők itt imádják az Úr Krisnát és Örök Társát, és ez az imádat és őszinte odaadás áthatja az egész völgyet. Krisna-völgy szent hely, zarándok hely, ahol vallásától függetlenül bárki békére lelhet.

Mindez ma is, a hét bármely napján megtekinthető Krisna-völgyben, a 20 éves DVD-ből azonban azt is megtudhatjuk képek és régi videofelvételek segítségével, hogy mindez hogyan fejlődött, Krisna-völgy hogyan vált egy ilyen csodálatos szent hellyé. Hogyan éltek és hogyan dolgoztak a hívők, a nehéz, embert próbáló körülmények ellenére, hogyan tevékenykedtek és közben naponta 5-6 órát foglalatoskodtak a lelki-vallásos tevékenységekkel is. Krisna-völgy példája egy lenyűgöző történet, amely a hit és a szeretet, Isten iránti páratlan odaadás eredményeként jöhetett létre.

Sríla Prabhupáda útmutatása és a Krisna-tudat gyökerei

A következő hónapokban itt a krisna.hu oldalon részleteket tekinthetnek meg a jubileumi alkotásból, ízelítőt adva e páratlan vállalkozás növekedéséről. A teljes film megvásárolható Krisna-völgyben és a budapesti templomi shopban.

A somogyvámosi Krisna-völgy ünnepélyes megalapítása, az alapkő-ceremónia