Vallásközi beszélgetések – 2014 ősz

Fodor Budapest programajánló, Filozófia, Hírek, Oktatás, Programajánló, Sajtópont, Vallásközi - Hírek

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola vallásközi beszélgetés-sorozatot indít 2014. szeptemberétől, melynek keretében a világvallások tudós és gyakorló képviselői bepillantást adnak vallásuk legfontosabb teológiai témáiba.

A program különlegességét az adja, hogy nem csupán párhuzamosan beszélgetünk ugyanarról a témáról, kevéssé reflektálva a másik vallás álláspontjára, hanem szisztematikusan feltárjuk a teológiák hasonlóságait és különbözőségeit. Hiszünk abban, hogy kölcsönösen gazdagítani tudjuk egymást!

Mivel minden vallást ugyanazon tematika szerint vetünk össze, így végül – legalábbis elméletileg – lehetővé válik a programban szereplő vallások mindegyik másikkal való összehasonlítása is.

Az egyik vallás – házigazdaként – mindig a vaisnavizmus, a hinduizmus legnagyobb felekezete lesz. Egy szemeszterben egy vallást (és a vaisnavizmust) négy alkalom keretében tárgyalunk meg.

A program-sorozat 2014 őszi félévében indul a kereszténység és a vaisnavizmus megvitatásával.

A programsorozat honlapja: http://vallaskozi.bhf.hu/2014/index.html

Vallásközi

Vallásközi beszélgetések a vallások hasonlóságairól és különbözőségeiről

RÉSZLETES PROGRAM

Helyszín: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
1039 Budapest, Attila u. 8.

I. sorozat: Kereszténység és vaisnavizmus (Krisna-tudat)

PROGRAM:

Szeptember 11. csütörtök  18.00 óra – ISTENTAN
Milyen az Isten, hol van, és mit csinál?
Isten kapcsolata a világgal, és személyes megjelenése a történelemben.
Előadók: Joób Máté evangélikus lelkész, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense, az Evangélikus Hittudományi Egyetem óraadó tanára
Magyar Márta [Mandzsarí Déví Dászí] vaisnava teológus, vallásbölcselő, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola adjunktusa.
Moderátor: Banyár Magdolna [Mahárání Déví Dászí] közgazdász, szociológus, főiskolai tanár, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektora.

Szeptember 25. csütörtök 18.00 óra – A LÉLEK
A lélek tulajdonságai és kapcsolata a testtel
A lélek eredete és kapcsolata Istennel
Előadók: Kránitz Mihály római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán az Alapvető Hittan Tanszék vezetője.
Sivaráma Szvámí Mahárádzsa, vaisnava teológus, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze.
Moderátor: Banyár Magdolna [Mahárání Déví Dászí] közgazdász, szociológus, főiskolai tanár, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola rektora.

November 6. csütörtök 18.00 óra – AZ ANYAGI VILÁG
Téma: Az anyagi világ eredete: a teremtés oka és folyamata
Isten terve és célja az anyagi világgal: az eljövendő

Előadók: Béres Tamás evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének vezetője. Tóth-Soma László [Gaura Krisna Dásza] a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Elméleti és Alkalmazott Jóga-tudományi Tanszékének vezetője, a főiskola rektorhelyettese.
Moderátor: Sonkoly Gábor [Rádhánátha Dásza] a történelemtudomány kandidátusa, az ELTE BTK Nemzetközi dékánhelyettese, egyetemi docens, az “Atelier” Európai Histográfia és Társadalomtudományok Tanszék és Doktori Program vezetője.

December 11. csütörtök 18.00 óra – AZ EMBERI LÉTEZÉS CÉLJA
Téma: Az emberi élet különlegessége, értelme és célja
Az ember mint közösségi lény társadalmi kötelességei
Előadók:
Szuromi Szabolcs római katolikus pap, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, egyetemi tanár, meghívott oktató a Széchenyi István Egyetem Állam és Jogtudományi Intézetében, a Magyar Kánonjogi Társaság elnöke.Sivaráma Szvámí Mahárádzsa vaisnava teológus, a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének vezető lelkésze.
Moderátor: Sonkoly Gábor [Rádhánátha Dásza] a történelemtudomány kandidátusa, az ELTE BTK Nemzetközi dékánhelyettese, egyetemi docens, az “Atelier” Európai Histográfia és Társadalomtudományok Tanszék és Doktori Program vezetője.

A Vallásközi beszélgetés honlapja

Helyszín: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, 1039 Budapest, Attila u. 8.
Szervező: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
A program honlapja: http://vallaskozi.bhf.hu/