Lelkiség a gyermeknevelésben

Admin Család, Filozófia, Hírek

Milyen tanításokat tartanak fontosnak a gyereknevelésben a különböző a vallások? Mik a legalapvetőbb erkölcsi és létszemléleti tanítások, amelyeket elengedhetetlennek tartanak egy gyermek fejlődésében?

Az Ön vallása szerint melyek a legfontosabb dolgok, amiket meg kell tanítani a gyermekeknek? – kérdezték a Hír24 Isten tudja rovatában.

A gyermekek oktatása szempontjából fontos továbbadni a lelkiséget és az anyagi világunkban való élethez, megélhetéshez szükséges ismereteket.

A gyermekek lelkiségének megalapozása igaziból a szülők spiritualitásán, Istennel fennálló kapcsolatuk gyakorlásán és megélésén is múlik. Ha a szülők ápolják a Krisnával való szeretetteljes viszonyt, akkor Hozzá fohászkodnak, hogy áldja meg őket olyan gyermekkel, aki szintén az Ő híve – a gyermek fogantatása így jámbor cselekedet. A magzati életben és a születés után is tapasztalja a gyermek eme lelki atmoszférát otthon, a saját családjában. A család mellett a lelkileg fejlett emberektől érdemes tanulnia a felnevelkedő gyermeknek. Jó, ha megtanulja a tiszteletet és más fontos lelki elvek betartását (pl. igazmondás, tisztaság, kegyesség, lemondás) és a lelki gyakorlatok figyelmes, odaadó végzését. Ha valahogy sikerül megélniük a gyermekeknek Isten közelségét és istenélményük is van, onnantól már jó és biztos “vágányon” vannak.

A gyermekek rendelkeznek bizonyos tehetséggel és érdeklődési körrel, amivel összhangban érdemes szakmát tanulniuk. Ha jól választanak, akkor hivatásként és örömmel végzik majd munkájukat és ezt Krisnának és embertársaiknak végzett szolgálatként felajánlva a lelkiség fogja ezt is áthatni.

A megélt lelkiség nagyon felemelő a gyermekek számára, hiszen a lelket nem lehet semmilyen anyagi dologgal “jóllakatni”, egyedül az Istennel fennálló kapcsolat visszaállítása, a szeretetben élés teszi teljesen elégedetté. Ennek az értékrendnek a megélése és átadása rendkívül áldásos a felnövekvő nemzedékek számára.

Tornóczky Gusztáv József
vaisnava (Krisna-hívő) oktató

Más vallási képviselők válaszai a témában >>