Február 1.: Nityānanda, a bhakták megmentője

Az Úr Nityānanda megjelenési ünnepségét idén február elsején, vasárnap rendezik meg Budapesten. Egész nap énekkel, tánccal, közös imádsággal, történetek olvasásával, emlékezéssel és délután egy vegán lakomával ünnepelnek a hívek. Az ünnepség jellegzetes itala a mámorítóan édes vāruṇi, amit az év során csak egyszer, ezen az ünnepen szolgálnak fel. A budapesti templomban minden érdeklődőt szeretettel várnak a nap folyamán. (7-19-ig való intervallumban érdemes érkezni; cím: Lehel u. 15-17.)

A jeles alkalomra māgha hónap 13. holdnapján kerül sor, amely rendkívül erős és kedvező, s általában ez a holdnap a nagy fesztiválok, ünnepségek ideje.

De kicsoda valójában Nitāi, kit tisztelhetünk benne? Az Úr Nityānanda valójában Śrī Kṛṣṇa örök társa, Balarāma, a korai, 5300 évvel ezelőtti vṛndāvanai kedvtelésekben. Kṛṣṇa testvérbátyja, akivel együtt éli át a legtöbb földi kedvtelést szeretett hívei társaságában – s Aki alig különbözik Kṛṣṇától. Később, amikor a 15. században Kṛṣṇa már az Úr Caitanyaként, a Szent Név mozgalmának elterjesztőjeként szállt ālā – s tehénpásztorfiú helyett egy lemondott szerzetes szerepét vette fel -, testvérbátyja Nityānanda prabhuként jelent meg, s ekkor már 12 év korkülönbség volt közöttük. Az Úr Nityānanda bizalmas ismerője Kṛṣṇa szívének, hű tarṣa, barátja az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, aki mindemellett rendkívül kegyes, a bhakták jóakarója, támogatója.

Nityananda

Erről így ír a Srīmad-Bhāgavatam 1. Énes 14. fejezének 28-29. verse.

Él-e még Ugrasena, a gonosz Kaṁsa apja? Él-e öccse? Boldog-e Hṛdika és fia, Kṛtavarmā? Boldog-e Akrūra, Jayanta, Gada, Sarāna és Śatrujit? Hogy van Balarāma, az Istenség Személyisége, a bhakták védelmezője?

MAGYARÁZAT: Hastināpura, a Pāṇḍavák fővárosa valahol a jelenlegi Új-Delhi közelében terült el, Ugrasena királysága pedig Mathurāban. Arjunának, amikor Dvārakāból Delhi felé indult, útba kellett ejtenie Mathurā városát, így hát érthető, hogy Yudhiṣṭhira Mahārāja Mathurā királya felől kérdezősködik. A rokonok nevei között Rāma, azaz Balarāma, az Úr Kṛṣṇa bátyja neve mellett ott találjuk a szót: az „Istenség Személyisége”, hiszen Balarāma az Úr Kṛṣṇa visṇu-tattvájának közvetlen kiterjedése mint prakāśa-vigraha. A Legfelsőbb Úr — noha egyetlen — számtalan más élőlénnyé terjeszti ki Magát. A visṇu-tattva élőlények a Legfelsőbb Úr kiterjedései, s mindannyian minőségileg és mennyiségileg is egyenlőek az Úrral. De a jīva-śakti kiterjedései, amelyek a közönséges élőlények kategóriájába tartoznak, nem egyenlőek Vele. Aki a jīva-śaktit és a visṇu-tattvāt ugyanazon szinten állóknak véli, az a világ bűnös lelkének tekintendő. Śrī Rāma, vagyis Balarāma az Úr bhaktáinak védelmezője. Baladeva minden bhakta lelki tanítómestereként cselekszik, s az elesett lelkek az Ő indokolatlan kegyéből szabadulnak fel. Śrī Baladeva az Úr Caitanya megjelenése idején Śrī Nityānanda Prabhuként volt jelen. A magasztos Úr, Nityānanda Prabhu bizonyságot tett indokolatlan kegyéről, amikor felszabadította a két velejéig bűnös lelket, Jagāit és Mādhāit. Ezért emeli ki ez a vers, hogy Balarāma az Úr bhaktáinak védelmezője. Csak az Ő isteni kegyelméből lehet megközelíteni a Legfelsőbb Urat, Śrī Kṛṣṇāt, s így Śrī Balarāma az Úr kegy-inkarnációja, aki lelki tanítómesterként, a tiszta bhakták megmentőjeként nyilvánul meg.

  • Mit kell tudni a Bhagavad-gítáról? (1)