Február 1.: Nityānanda, a bhakták megmentője

Admin Budapest programajánló, Filozófia, Programajánló

Az Úr Nityānanda megjelenési ünnepségét idén február elsején, vasárnap rendezik meg Budapesten. Egész nap énekkel, tánccal, közös imádsággal, történetek olvasásával, emlékezéssel és délután egy vegán lakomával ünnepelnek a hívek. Az ünnepség jellegzetes itala a mámorítóan édes vāruṇi, amit az év során csak egyszer, ezen az ünnepen szolgálnak fel. A budapesti templomban minden érdeklődőt szeretettel várnak a nap folyamán. (7-19-ig való intervallumban érdemes érkezni; cím: Lehel u. 15-17.)

A jeles alkalomra māgha hónap 13. holdnapján kerül sor, amely rendkívül erős és kedvező, s általában ez a holdnap a nagy fesztiválok, ünnepségek ideje.

De kicsoda valójában Nitāi, kit tisztelhetünk benne? Az Úr Nityānanda valójában Śrī Kṛṣṇa örök társa, Balarāma, a korai, 5300 évvel ezelőtti vṛndāvanai kedvtelésekben. Kṛṣṇa testvérbátyja, akivel együtt éli át a legtöbb földi kedvtelést szeretett hívei társaságában – s Aki alig különbözik Kṛṣṇától. Később, amikor a 15. században Kṛṣṇa már az Úr Caitanyaként, a Szent Név mozgalmának elterjesztőjeként szállt ālā – s tehénpásztorfiú helyett egy lemondott szerzetes szerepét vette fel -, testvérbátyja Nityānanda prabhuként jelent meg, s ekkor már 12 év korkülönbség volt közöttük. Az Úr Nityānanda bizalmas ismerője Kṛṣṇa szívének, hű tarṣa, barátja az Istenség Legfelsőbb Személyiségének, aki mindemellett rendkívül kegyes, a bhakták jóakarója, támogatója.

Nityananda

Erről így ír a Srīmad-Bhāgavatam 1. Énes 14. fejezének 28-29. verse.

Él-e még Ugrasena, a gonosz Kaṁsa apja? Él-e öccse? Boldog-e Hṛdika és fia, Kṛtavarmā? Boldog-e Akrūra, Jayanta, Gada, Sarāna és Śatrujit? Hogy van Balarāma, az Istenség Személyisége, a bhakták védelmezője?

MAGYARÁZAT: Hastināpura, a Pāṇḍavák fővárosa valahol a jelenlegi Új-Delhi közelében terült el, Ugrasena királysága pedig Mathurāban. Arjunának, amikor Dvārakāból Delhi felé indult, útba kellett ejtenie Mathurā városát, így hát érthető, hogy Yudhiṣṭhira Mahārāja Mathurā királya felől kérdezősködik. A rokonok nevei között Rāma, azaz Balarāma, az Úr Kṛṣṇa bátyja neve mellett ott találjuk a szót: az „Istenség Személyisége”, hiszen Balarāma az Úr Kṛṣṇa visṇu-tattvájának közvetlen kiterjedése mint prakāśa-vigraha. A Legfelsőbb Úr — noha egyetlen — számtalan más élőlénnyé terjeszti ki Magát. A visṇu-tattva élőlények a Legfelsőbb Úr kiterjedései, s mindannyian minőségileg és mennyiségileg is egyenlőek az Úrral. De a jīva-śakti kiterjedései, amelyek a közönséges élőlények kategóriájába tartoznak, nem egyenlőek Vele. Aki a jīva-śaktit és a visṇu-tattvāt ugyanazon szinten állóknak véli, az a világ bűnös lelkének tekintendő. Śrī Rāma, vagyis Balarāma az Úr bhaktáinak védelmezője. Baladeva minden bhakta lelki tanítómestereként cselekszik, s az elesett lelkek az Ő indokolatlan kegyéből szabadulnak fel. Śrī Baladeva az Úr Caitanya megjelenése idején Śrī Nityānanda Prabhuként volt jelen. A magasztos Úr, Nityānanda Prabhu bizonyságot tett indokolatlan kegyéről, amikor felszabadította a két velejéig bűnös lelket, Jagāit és Mādhāit. Ezért emeli ki ez a vers, hogy Balarāma az Úr bhaktáinak védelmezője. Csak az Ő isteni kegyelméből lehet megközelíteni a Legfelsőbb Urat, Śrī Kṛṣṇāt, s így Śrī Balarāma az Úr kegy-inkarnációja, aki lelki tanítómesterként, a tiszta bhakták megmentőjeként nyilvánul meg.