Jógarádzsa Kiválósági Díj jógaoktatóknak

Admin Életmód, Filozófia, Hírek, Kiemelt, Oktatás

A magyar jógaoktatók anyagi és erkölcsi támogatását, illetve ösztönzését szolgálja „JÓGARÁDZSA Kiválósági Díj Jógaoktatóknak” elnevezésű új kezdeményezés, melyet a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola  2015.11.11.-én a hindu Fény ünnepén, a Dívali napján, 11 óra 11 perckor indított el.
Ennek, a Magyarországon teljesen új kezdeményezésnek a célja, hogy a figyelem középpontjába kerüljenek a jógának, ennek a test és a lélek egyensúlyát, harmóniáját kiváltképpen szolgáló tevékenységnek a magas szintű művelői és oktatói.

Jógarádzsa Díj

Az 1000 euróval járó Díj átadásával szeretne az alapító Főiskola köszönetet mondani azoknak a magyar jógaoktatónak, akik tevékenységükkel és életvitelükkel segítik a jóga több ezer éves múltra visszatekintő kultúrája által megőrzött örök emberi értékek átadását, megőrzését, önzéstől mentesen szolgálva az emberiséget.

Jógarádzsa

A Célról:

A jóga nemcsak a test, hanem a lélek tudománya is. Időtlen filozófiája és gyakorlatai révén valamennyi kor emberét támogatni képes a harmónia, az egészség és a boldogság elérésében.

A díjban azok a jógaoktatók részesülhetnek, akik nemcsak a közismert jógagyakorlatok oktatásában emelkednek ki, hanem a jógatermek falain kívül, a hétköznapi életükben is megvalósítják a jóga örökérvényű alapelveit, ezáltal valódi példaként szolgálhatnak valamennyiünk. A díj nemcsak a védikus alapokon nyugvó tradicionális irányzatokat követő jógaoktatóknak, hanem az ászanákra, illetve légzőgyakorlatokra koncentráló modern stílusok képviselőinek is adományozható. Ez utóbbi stílusok oktatói kiemelkedő egészségmegőrző, rekreációs vagy gyógyító jellegű munkásságuk alapján kerülhetnek elismerésre.

A Díjjal járó jogosultságokról

Az évenként átadásra kerülő díj a magyar jógaoktatók által elérhető első kitüntetés. Az 1000 euróval járó díjat elnyerő jógaoktató jogosulttá válik „JÓGARÁDZSA Kiválósági Díjas” cím időbeli korlát nélküli használatára is, amelyet az oktató személyes weboldalain, illetve oktatásának helyén is feltüntethet.

A Díjazás menetéről

A díjazás menete két szakaszból áll.

A 2015. november 11-én 11:11 órakor kezdődött ajánlás szakaszában az alapító Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola felhívására a jógagyakorlók közössége küldi be azoknak a jógaoktatóknak az elérhetőségeit, akiket méltónak tartanak a „JÓGARÁDZSA Kiválósági Díj” elnyerésére.

A www.jogaradzsa.hu oldalon beküldött ajánlások segítségével a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola hívja meg a jógaoktatókat a jelöltség elfogadására. A jelöltség elfogadása az alapfeltételeket is tartalmazó pályázati anyag visszaküldésével történik.

Az ajánlás megtételére 2015. november 11. – 2016. január 31. között van lehetőség.

A második szakaszban a Főiskola által felkért Bizottság választ legalább három jelöltet szakmai szempontok szerint a jelöltek közül. Közöttük a www.jogaradzsa.hu felületén leadott közönségszavazatok döntik majd el, hogy ki lesz jogosult a „JÓGARÁDZSA Kiválósági Díjas” cím viselésére és az 1000 euró összegű pénzdíj átvételére.

A szavazásra nyitva álló időszak: 2016. február 15. – 2016. április 4.

Az eredményhirdetésre és a Díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor 2016. április 23. napján.

A részvételről

Jógaoktatóra ajánlást tehet bármilyen jógairányzathoz tartozó magyar jógaszervezet, valamint jógát rendszeresen itthon gyakorló magyar magánszemély. Működési formájától függetlenül (bejegyzett jógastúdió, egyesület, alapítvány stb.) egy jógaszervezet egy jógaoktatót jelölhet. Természetes személyek részéről 5 fő ajánlása szükséges egy jógaoktató meghívásához.

A Díj ideális jelöltje jógaoktatói oklevéllel rendelkezik, s annak megszerzését követően legalább öt éve tanít, és maga is gyakorol; illetve a díj meghirdetésének évében is aktív oktatói tevékenységet folytat. A jóga tanításának és erkölcsiségének megfelelően vegetáriánus, káros szenvedélyektől mentes, továbbá oktatói tevékenységében fellelhető az emberiség önzetlen szolgálata. E szolgálat különféle módokon nyilvánulhat meg, így például lelki vagy karitatív célú tevékenységben, ellenszolgáltatás nélküli jógaórák megtartásában, esetleg valamely lelki intézmény számára végzett önkéntesi tevékenységben.

A Díj Alapítójáról

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Európában egyedülálló módon, 3 éves képzésben, eurokonform kétnyelvű, államilag akkreditált BA diplomát ad a jóga területén.

A jógamester szak hallgatói a jóga és a védikus kultúra minden fontosabb területével megismerkednek. A több mint 2500 órás oktatás során mélyreható elméleti és gyakorlati képzést kapnak a védikus irodalom és a jógaszentírások tanításai; a szanszkrit nyelv; az ászana és pránájáma gyakorlatok; egészségtani ismeretek, jóga-pszichológia; a meditáció módszerei; a világvallások filozófiája, és az olyan szakrális tudományok, mint például a szent tér filozófiája, a védikus matematika, valamint a szakrális zene területén is.

http://www.jogaradzsa.hu/