Fogadj odaadó szolgálatodba, drága Uram!

Admin Életmód, Filozófia, Hírek

A „mantra” szanszkrit szó, két része, a „man” és a „tra” azt jelenti: az elme felszabadítása. Többféle mantra létezik. A különböző hindu és buddhista ágazatok sokszínű palettáját vonultatják fel az ősi hangsoroknak. Különböző célokra más-más verseket recitálnak. A bhija, vagyis a mantra-mag az om (A-U-M) szótag. Sok transzcendentális ima ezzel kezdődik, de önmagában is lehet meditálni ezen a három hangon, az „m”-et hosszan elnyújtva, orrhangon zengve. A Mukunda-upaniṣad szerint az om az íj, amely az élőlényt elindítja az önmegvalósítás útján, és lelki energiát ad az eltökéltség fenntartásához. A mahā-mantra tartalmazza az om erejét is, sőt hallható is, ha sokan japáznak együtt, például reggelente a templomban.

A japázás folyamata

„Énekelni kell az Úr szent nevét hittel, lelkesedéssel és az Úr Caitanya kijelentésébe vetett szilárd meggyőződéssel, amely szerint csupán a mahā-mantra éneklésével az ember fokozatosan elérheti a lelki világot.” (Śrīla Prabhupāda)

A vaiṣava hagyomány szerint, ha valaki csak egyszer is kimondja Kṛṣṇa nevét, már nagy áldásban részesül, számos bűn visszahatásától megszabadul. A Krisna-hívők legfőbb lelki gyakorlata ezért a mahā-mantraHare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare – éneklése. Ha ezt hangszerekkel kísérve, társaságban végezzük, bhajana a neve, ha táncolunk is, kīrtanának hívjuk, míg ha egy 108+1 szemből álló különleges tulasī-füzér segítségével, önmagunkban meditálunk, akkor japázásról beszélünk (ejtsd: dzsapa, dzsapázás). Mindhárom esetben a mahā-mantrát, ezt a varázslatos 16 szót ismételjük. A mantrázást bárki, előképzettség nélkül elkezdheti, nincsenek megkötések vagy feltételek. Ha nyelvünket és fülünket a Szent Név szolgálatába állítjuk, tisztul a szívünk, és elkezdődik lelki fejlődésünk. Eleinte még a japa-lánc sem szükséges, elég, ha egy csendes, nyugodt helyre félrevonulunk, és hallhatóan kimondjuk: Haré Krisna Haré Krisna Krisna Krisna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Fontos, hogy közben másra ne figyeljünk, ne kalandozzanak el a gondolataink, csakis a Szent Névre koncentráljunk. Ha ezt mindennap, lehetőleg azonos időben (a legkedvezőbbek a reggeli órák, 5-től 7-ig), legalább tíz percen keresztül ismételjük, már néhány hét után tapasztalhatjuk a pozitív változást. Kinyílik a szívünk, kiegyensúlyozottabbak, türelmesebbek, kedvesebbek leszünk, mivel Kṛṣṇa hallja, hogy szólunk Hozzá, és ezt viszonozni is fogja. Ha beszerzünk egy japa-láncot, a tapintóérzékünket is bevonjuk a mantrázásba, ami még inkább segíti az elmélyülést.

A mahā-mantra jelentése

A mahā-mantra tulajdonképpen egy könyörgés Istenhez, egy kérés: „Ó, mindenkit vonzó és mindenkinek örömet szerző Úr! Ó, Uram gyönyörenergiája (Rādhārāī), kérlek, fogadj odaadó szolgálatodba, hogy ne a māyāt, az illúziót szolgáljam tovább!”

A japázás fejlesztése

Ha valaki elkezd japázni, valószínűleg mosolyogni fog közben, hiszen a mantra valódi boldogságot ad. A későbbiekben a rendszeres gyakorlás folytán kialakul az egyre alázatosabb attitűd, érezni, érteni fogjuk a mahā-mantra jelentését, azt, hogy kizárólag Kṛṣṇától függünk, és napi meditációnkat is ez a hangulat hatja át. Olyan ez a könyörgés, mint egy elveszett gyermek kétségbeesett kiáltása édesanyja után.

Az avatott hívek számára napi 16 japa-kör a minimum, ez mintegy 1,5–2 órát vesz igénybe. Első hallásra soknak tűnhet, de pontosan be lehet illeszteni a mindennapi rutinba, hiszen a védikus szentírások napi 6 óra alvást javasolnak a Nyugaton elterjedt 8 óra pihenéssel szemben – a mantrázás azonban nemcsak a testet, a szellemet is feltölti, pihenteti ebben a két órában. Ha tehát két órával korábban felkelünk, az így nyert két órát használjuk a Szent Néven való meditációra. Ez a lehető legjobb testünknek és lelkünknek egyaránt.

Minél többet gyakorlunk, japázásunk üteme természetes módon gyorsul, de nem lehet cél, hogy mihamarabb „letudjuk” a napi köreinket, hiszen ez nem verseny. Ne siessünk! Mindig tisztán, érthetően ki kell mondani a 16 szót. Nem mehet a minőség rovására a mennyiség. Eleinte napi egy-két körrel kezdjünk, majd amikor már természetes szokásunkká vált a meditáció, emeljük fokozatosan a körök számát.

Ajánlatos megtanulni, és a japázás megkezdése előtt vagy akár minden kör előtt elmondani a guru-praāma-mantrát, de legfőképp a pañca-tattva-mantrát, hogy Caitanya Mahāprabhu – Kṛṣṇa 16. században megjelent inkarnációja, aki újjáélesztette a Szent Név éneklésének hagyományát – részesítsen minket kegyében, és megkaphassuk a mahā-mantra minden áldását.

 „A legsötétebb tudatlanságban születtem, de lelki tanítómesterem a tudás fáklyalángjával felnyitotta szememet. Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Neki.”

 „Hódolatomat ajánlom Śrī Kṛṣṇa Caitanyának, Nityānanda Prabhunak, Śrī Advaitának, Gadādharának, Śrīvāsának és mindenkinek, aki az odaadás útján halad!”

Néhány további gyakorlati dolog

Japázáshoz a megfelelő testhelyzet a törökülés vagy a sarkunkon ülés térdelő helyzetben. Ha ezek nem kényelmesek, ülhetünk széken is, de hátunkat tartsuk egyenesen és ne terpeszkedjünk. A sétálás közbeni japa is kedvező. Fekve azonban nem tanácsos meditálni, mivel úgy könnyen elalszik az ember.

Meditációnk előtt gyújthatunk füstölőt, gyertyát, ajánlhatunk illatos olajat, virágot, vizet Kṛṣṇának, ez segít a ráhangolódásban. Miután végeztünk a köreinkkel, ne kezdjünk azonnal világi feladatainkkal foglalkozni, várjunk néhány percet, így szilárddá válik a lelki hangulat.

Próbáljuk meg mindig az elménkben tartani a mahā-mantrát. Ha soha nem felejtkezünk el Kṛṣṇáról, akkor minden bizonnyal életünk végén, a legszükségesebb pillanatban is megfelelő lesz a tudatállapotunk ahhoz, hogy emlékezzünk Rá, és létünk ne a gyötrelmes anyagi világban folytatódjon tovább, hanem a lelki világban.

Várvölgyi Zsuzsa

Megjelent a Vissza Istenhez Magazinban

(Felhasznált irodalom:
Dr. Tóth-Soma László: Személyiségfejlesztés felsőfokon, Lál Kiadó, 2005.

Maháráni dévi dászi: Vaisnava etikett /oktatási segédanyag, BHF, 2011
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupáda: A tökéletesség útja, BBT, 1996
Templomi énekeskönyv, Lál Kiadó, 2007
http://www.sivaramaswami.com/hu/
http://gouraprema.com/)