A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda élete

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

A hinduizmus vaiṣṇava irányzata évezredeken keresztül jóformán ismeretlen volt India határain kívül. Napjainkban azonban már sok millióan ismerik és követik ezt a hiteles lelki folyamatot bolygónk szinte minden területén. Kinek köszönhető ez?

Százhuszonöt évvel ezelőtt, 1896-ban született A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda,[1] akit követői gyakran Śríla Prabhupāda néven említenek. A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola olyan módon is szeretné kifejezni tiszteletét névadója felé, hogy a Tattva folyóirat jelen számában az oktatási intézményben készült, főként Sríla Prabhupáda személyéhez és életművéhez kötő szakdolgozatok rövidített változatát publikálja.

Bhaktivedanta Swami Prabhupāda ismertette meg az ősi indiai, védikus irodalom bölcsességét és az azon alapuló életmódot az Indián kívüli világgal, „Krisna-tudat” néven. Hitelessége és hatékonysága miatt Śríla Prabhupāda a huszadik század legnagyobb hatású indiai tanítójának nevezhető. Tekintsük át életének szakaszait és főbb eseményeit, valamint az általa elért csodálatos eredményeket!

Bhaktivedanta Swami Prabhupāda az indiai Kalkuttában, Abhay Caran De néven született 1896. szeptember 1-én (Kṛṣṇa India-szerte ünnepelt születésnapja után egy nappal). Születésekor egy asztrológus azt jósolta, hogy a gyermekből nagy vallási vezető válik majd, és száznyolc templomot fog alapítani az Úr Kṛṣṇa tiszteletére.

Abhay előkelő bengáli családban született. Szülei gauḍīya-vaiṣṇavák, Srī Caitanya Mahāprabhu[2] tanításait követő Kṛṣṇa-hívők voltak. Édesapja Śrīmān Gour Mohan De, édesanyja Śrīmatī Rajani De. Gour Mohan De sikeres kereskedőként élt. Aktív hitgyakorló volt, és gyermekét is a vaiṣṇava vallás szellemében, az azon alapuló kultúrára és életmódra nevelte. Vaiṣṇava jövőt is álmodott fiának: amikor a kis Abhay 6-7 évesen gyakorolni szerette volna a vallás egyes elemeit, segítette őt ebben. Gour Mohan rendszeresen látott vendégül sādhukat (bölcseket) az otthonában, s mindig arra kérte őket, hogy áldják meg a fiát.

A fiatal Abhay Caran felsőfokú tanulmányait a kalkuttai Scottish Church College filozófia, közgazdaságtan és angol szakán végezte, kiváló eredménnyel. Tanulmányai idején szimpatizálni kezdett a Mahātmā Gandhi vezette függetlenségi mozgalommal. A független India eszméje annyira magával ragadta, hogy miután 1920-ban letette az utolsó vizsgáit, Gandhi felhívásának eleget téve visszautasította a diplomát, ezzel fejezve ki tiltakozását az angol elnyomás ellen. Még egyetemi évei alatt, huszonkét éves korában feleségül vette Rādhārāṇī Daṭṭát. Tanulmányai végeztével Abhay Caran – a későbbi Śrīla Prabhupāda – egy gyógyszeripari cég osztályvezetőjeként helyezkedett el.

1922-ben (huszonhat évesen) következett be Śrīla Prabhupāda életének egyik fordulópontja, mikor megismerkedett későbbi lelki tanítómesterével, Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vaiṣṇava szerzetessel, a korabeli India egyik legnevesebb lelki vezetőjével. Bhaktisiddhānta Sarasvatī irányította a gauḍīya-vaiṣṇava közösséget, amelynek tagjai a hinduizmus tradicionális monoteista irányzatát követték. Bhaktisiddhānta kivételes képességekkel rendelkező teológus, polihisztor és hitszónok volt, aki számos gaudīya-vaiṣṇava kolostort alapított a szubkontinens különböző pontjain. Śrīla Prabhupādára nagy hatást gyakorolt, mikor Bhaktisiddhānta azt hangsúlyozta, hogy a Gandhi-féle mozgalom célja evilági, míg Caitanya Mahāprabhu tanításai örök érvényűek és transzcendentálisak, ezért hirdetésük fontosabb, mint a függetlenségi mozgalom célkitűzései. Śrīla Prabhupāda szívében már az első találkozáskor elfogadta gurujának Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākurát. A mester pedig már az első találkozásukkor felfigyelt az ifjú kiemelkedő képességeire, és arra kérte, hogy világszerte prédikálja Kṛṣṇa üzenetét angol nyelven.

Śrīla Prabhupāda 1923-ban Kalkuttából Allahabadba költözött, ahol gyógyszerész-üzletkötőként tartotta el családját.

1932-ben – megismerkedésük után tizenegy évvel – Bhaktisiddhānta lelki avatásban részesítette tanítványát Allahabad városában.

Az avatását követő négy évben Śrīla Prabhupāda több mint tízszer találkozott lelki tanítómesterével, aki különleges figyelemben részesítette őt. Például 1935-ben Śrīla Prabhupāda a Rādhā-kuṇḍa nevű szent tóhoz utazott, hogy meglátogassa Bhaktisiddhānta Sarasvatīt. Lelki tanítómestere ekkor híressé vált szavaival egészítette ki tanítványának korábban javasolt küldetését: „Ha bármikor pénzhez jutsz, nyomtass könyveket!” 1936-ban Bhaktisiddhāntának írott levelében Śrīla Prabhupāda feltette a kérdést, hogyan tudná szolgálni lelki tanítómesterét. Guruja így válaszolt: „Terjeszd el az Úr Caitanya tanításait az egész világon, angol nyelven.” Ez ugyanaz az utasítás volt, ami az első találkozásuk során elhangzott.

www.iskcondesiretree.net

Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura1936 decemberében, hatvanhárom évesen elhagyta az anyagi világot. Halála előtt egy hónappal levelet írt Śrīla Prabhupādának, melyben újra kifejtette: „Meggyőződésem, hogy képes vagy angolul elmagyarázni gondolatainkat és érveinket azoknak, akik nem beszélnek ezeken a nyelveken (bengáliul és hindiül). Ez neked is hasznodra fog válni, és hallgatóságodnak is. Minden remény megvan rá, hogy kiváló angol prédikátor váljon belőled.” Śrīla Prabhupāda a szívébe zárta guruja utasítását, és az elkövetkező közel három évtizedben e misszióra készült, miközben családi kötelezettségeinek is eleget tett.

Lelki tanítómestere kérését követve a következő években angol nyelvű magyarázatot írt az egyik legtekintélyesebb vaiṣṇava szentírás, a Bhagavad-gītā verseihez. A szentírásokban való jártasságát elismerve 1939-ben istentestvérei (Bhaktisiddhānta Sarasvatī más tanítványai) a megtisztelő Bhaktivedanta címet adományozták neki.

1944-ben, amikor a világot elborította a második világháború pokla, Śrīla Prabhupāda a békét és az Isten iránti tiszta odaadást hirdette az általa indított Back to Godhead (Vissza Istenhez) folyóirat hasábjain. A lapot saját maga írta, sokszorosította és terjesztette. 1953-ban megalapította a Bhakták Ligáját, de a bhakti-yoga népszerűsítését és a hívők összefogását célzó törekvései ekkor még csak korlátozott sikerrel jártak.

1954-ben, ötvennyolc évesen az indiai hagyományt követve lemondott a családos és világi életről, hogy minél inkább a lelki tudás terjesztésének szentelhesse életét.

1959-ben sannyāsa avatásban részesült, vagyis hivatalosan a lemondott szerzetesi életrendbe lépett. Ekkortól kezdte használni a Bhaktivedanta Swami nevet.

1962-től Vṛndāvaṇa szent városában Śrīla Prabhupāda szanszkritról angolra kezdte fordítani a tizennyolcezer versszakot számláló Śrīmad-Bhāgavatamot (Bhāgavatapurāṇát). Ennek első kötetét Delhiben adta ki.

Hosszas előkészületek után, 1965. augusztus 13-án Śrīla Prabhupāda élete legnagyszerűbb és egyben legkockázatosabb vállalkozásába fogott. Hatvankilenc évesen, hétdollárnyi pénzzel a zsebében, néhány saját fordítású könyv társaságában egy teherhajó fedélzetén elindult az Amerikai Egyesült Államokba, hogy megismertesse a vaiṣṇava tanításokat a nyugati világgal. Az Atlanti-óceánt átszelő utazás során tengeribetegségben szenvedett, és két szívrohamot is kapott, ám úgy érezte, hogy az Úr védelmezi őt missziója beteljesítése érdekében.

Az első egy év New Yorkban magányos küzdelemmel telt, csupán néhány támogatóval. Prabhupāda előadásokat tartott egy kibérelt helyiségben, és hagyományos mantra-énekléseket vezetett egy nyilvános parkban.

Śrīla Prabhupāda hitelessége, a védikus írások felemelő üzenetei és a Hare Kṛṣṇa mantra éneklése egyre több, főként fiatal embert vonzott. A lehetetlennek látszó küldetés így egyre sikeresebbé vált. Megalakult az első Kṛṣṇa-templom New Yorkban. Majd Śrīla Prabhupāda rendkívüli erőfeszítéseinek és tiszta odaadásának köszönhetően 1966-ban – megérkezése után csupán egy évvel – megalakult a Krisna-tudat Nemzetközi Közössége (International Society for Krishna Consciousness – ISKCON). Az alapító dokumentumban Śrīla Prabhupāda a Közösség célját hét pontban határozta meg, melyek közül az első, hogy módszeresen terjessze a lelki tudást a társadalomban, s az embereket a lelki életre nevelje azzal a szándékkal, hogy az élet értékeinek egyensúlyát visszaállítsák, s így a világra igazi egység és béke köszöntsön.”[3] A „Hare Kṛṣṇa mozgalom” néven is ismertté vált közösség bejegyzése Nyugaton is elfogadott szervezeti keretet adott a vaiṣṇavizmus sok ezer éves és Indiában mintegy hatszázmillió hívőt tömörítő hagyománya terjesztésének.

Az ISKCON létrejöttét rendkívül intenzív szervezeti fejlődés és misszionálás követte, amelyet tizenegy éven keresztül a szervezet vezetőjeként Śrīla Prabhupāda irányított. Ő és gyarapodó számú követői több mint száz központot hoztak létre szerte a világon: templomokat, központokat, önfenntartó farmközösségeket, vallásos oktatást nyújtó iskolákat és vegetáriánus éttermeket. Śrīla Prabhupāda inspirációjára jött létre a világ legnagyobb vegetáriánus ételosztó mozgalma is.

Bhaktivedanta Swami Prabhupāda élete utolsó évtizedében tizennégyszer utazta körbe a Földet, hogy előadásokat tartson az Úr Kṛṣṇa tanításairól, továbbá ellenőrizze és inspirálja a templomok és más szervezeti egységek működését. A lelki vezető idős kora ellenére rendkívüli energiáról, szervezőkészségről és teljesítőképességről tett tanúbizonyságot. Kora hajnalban kelt, hogy könyveket fordítson, és azokat magyarázatokkal lássa el. Folyamatos utazásai során is szigorú napirendet követett. Előadásokat tartott, interjúkat adott, a tanítványaival beszélgetett, és kiterjedt levelezést folytatott. Élete során több ezer tanítványt fogadott el, és részesített avatásban, életkortól és származástól függetlenül. Ez nem csupán formális beavatást jelentett a tanítványok számára, hanem komoly életmódbeli változást is: áttérést a vegetáriánus életmódra, tartózkodást a kábító- és mámorítószerektől, valamint a nem gyermeknemzést szolgáló nemi élettől. Az avatott tanítványok emellett fogadalmat tettek napi tizenhat környi meditációra is a száznyolc láncszemből álló meditációs láncon, amelynek minden egyes szemén egyszer kell elismételni a transzcendentális mantrát: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. 

Annak érdekében, hogy a Kṛṣṇa-tudat gyökereit a saját hazájában is újraélessze, Śrīla Prabhupāda többször elutazott Indiába, ahol új lendületet adott a gauḍīya-vaiṣṇava tradíciónak. Templomokat és központokat hozott létre India-szerte, például Vṛndāvaṇa és Mayapur szent városaiban.

A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda 1977. november 14-én (81 évesen), Vṛndāvaṇában hagyta el az anyagi világot, szeretett tanítványai körében. A Közösség vezetését még életében a Governing Body Comission (GBC) nevet viselő vezető testület vette át.

Śrīla Prabhupāda munkásságának legjelentősebb részét a könyvei jelentik. Több mint hetven kötetnyi irodalmat alkotott a Kṛṣṇa-követő hagyományon belül, amelyek többsége egyes védikus szentírások közérthető magyarázatokkal ellátott fordítása. A legkiemelkedőbbek ezek közül: a Bhagavad-gītā úgy, ahogy van,[4] a Śrīmad-Bhāgavatam[5] és a Śrī Caitanya-caritāmṛta.[6] Mindezek kiapadhatatlan tudásforrásforrásként szolgálnak a vaiṣṇava hívők és a védikus tudás iránt érdeklődők számára. Emellett sok indológus és vallástudós is nagyra becsüli Prabhupāda műveit mélységükért, tradícióhűségükért és világos megfogalmazásukért. Bhaktivedanta Swaminak köszönhető, hogy a védikus írások üzenete ma bárki számára elérhető az egész világon. Több egyetemen tankönyvként is használják írásait, melyeket nyolcvanhét nyelvre fordították már le.[7] Könyveit ma is a Śrīla Prabhupāda által 1970-ben alapított Bhaktivedanta Book Trust (BBT) jelenteti meg, amely a világ legnagyobb vaiṣṇava könyvkiadója. A BBT 2014-ben számolt be arról, hogy eladott kiadványainak száma meghaladta a félmilliárdot.[8] A könyvek terjesztését főként az ISKCON központjai végzik, Śrīla Prabhupāda odaadó követői segítségével.

Śrīla Prabhupāda jelentősége a világtörténelemben az, hogy ő tette ismertté a vaiṣṇavizmust a világ minden táján. Az ő, valamint tanítványai és követői ösztönzésére fogadták és fogadják el ma is a világ különböző országaiban élő emberek a bhakti, a Kṛṣṇa iránti odaadás folyamatát az önmegvalósítás legtökéletesebb eszközeként.

A hang- és filmfelvételeknek köszönhetően Śrīla Prabhupāda a modern kori történelem legjobban dokumentált vallási tanítója. Az online is elérhető Bhaktivedanta Vedabase[9] például az alábbiakat tartalmazza:

  • könyveinek szövege;
  • háromezer-ötszáz átirat hanganyagokból: előadások a szentírások alapján és egyedi események alkalmával; beszélgetések akadémikusokkal, tudósokkal, írókkal, képzőművészekkel, zenészekkel, állami tisztségviselőkkel és vallási vezetőkkel; médiainterjúk; tanítások a reggeli séták közben;[10]
  • hatezer-ötszáz levél.

A Bhaktivedanta Archives[11] gyűjteménye magában foglalja A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda hangfelvételeit, leveleit, kéziratait és más dokumentumokat, publikációit, valamint a róla és az ISKCON első évtizedeinek eseményeiről készült fényképeket. A Śrīla Prabhupāda tanításaiban való tematikus tájékozódást pedig többek között a Vanipedia nevű portál segíti.[12]

Śrīla Prabhupāda átfogó, kétkötetes életrajzát egyik tanítványa, Satsvarūpa Dāsa Goswami írta meg.[13] Ennek létezik egy tömörített változata is Prabhupāda egy bölcs ember élete és öröksége címen.[14] E teljes életrajzok mellett életének egyes időszakait, a tanítványok emlékeit már több mint ötven kötet dolgozza fel, sok olyan bhaktának (hívőnek) köszönhetően, akik hosszabb időt töltöttek Śrīla Prabhupāda társaságában.[15]

Követői úgy tekintenek Śrīla Prabhupādára, mint egy tökéletes isteni küldöttre, egy örökké felszabadult lélekre, aki a Föld bolygón élő lelkek spirituális felemelése érdekében szállt alá az örök lelki birodalomból az anyagi világba. Az ő missziója volt az első és egyben legjelentősebb lépés Caitanya Mahāprabhu jóslatának beteljesítésében: „A világ minden városában és falvában hallani fogják nevem éneklését!”

Mindazért, amit tett, az ISKCON tagjai örök hálával adóznak Śrīla Prabhupādának, és tiszteletüket azzal igyekeznek kifejezni, hogy követik Prabhupāda utasításait, és igyekeznek másoknak is átadni a Kṛṣṇa-tudat kincsét. Az ISKCON vezetősége elkötelezett, hogy a Közösség a misszió végzése és szervezeti fejlődése közben maradéktalanul hű maradjon az alapító ācārya[16] tanításaihoz és elveihez.[17]

Vannak jelei, hogy a vaiṣṇava világon kívül is egyre többen felismerik Bhaktivedanta Swami Prabhupāda nagyságát és az általa közvetített örök lelki tudás értékét. 2021. szeptember 3-án az indiai kormány emlékérmet adott ki Śrīla Prabhupāda születésének 125. évfordulója alkalmából. Az ezt bejelentő ünnepélyen Narendra Modi, India miniszterelnöke videóbeszédet tartott, amelyben méltatta Śrīla Prabhupāda minden képzeletet felülmúló odaadását az Úr Kṛṣṇa iránt.[18]

Megjelent a Tattva magazinban: Dr. Tasi István / Ísvara Krisna Dásza: Sríla Prabhupáda élete. In: Tattva, 2021, 9-17.

Felhasznált irodalom
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Conversations With Śrīla Prabhupāda. BBT, Los Angeles, 1988–1991.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van. BBT, [s. l.], 2016.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Śrīmad-Bhāgavatam (1–9. Ének; 10. Ének 1–13. fejezet). BBT, [s. l.], 1992–1995.
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Śrī Caitanya-caritāmṛta. BBT, [s. l.], 1996.
Gaura Kṛṣṇa Dāsa et al.: Védikus filozófia (Tanfolyami jegyzet.). Bhakivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest, 2020.
Magyar Márta et al.: Vaiṣṇava szentek élete és tanítása 2. Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, Budapest, 2018.
Ravindra Svarūpa Dāsa: Śrīla Prabhupāda: The Founder-Acharya of ISKCON. ISKCON GBC Press, [s. l.], 2014.
Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda – egy bölcs ember élete és öröksége. The Bhaktivedanta Book Trust, [s. l.], 2003.
Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda-līlāmṛta (Vol. I.–II.). BBT, [s. l.], 2002.

Internetes hivatkozások
AC. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda – Életrajzi áttekintés https://krisna.hu/a-c-bhaktivedanta-swami-prabhupada
Bhaktivedanta Archives https://www.prabhupada.com 
Bhaktivedanta Vedabase https://vedabase.io/en/ 
Express Web Desk: PM Modi releases special Rs 125 coin on ISKCON founder’s 125th birth anniversary 
https://indianexpress.com/article/india/pm-modi-releases-special-rs-125-coin-on-iskcon-founders-125th-birth-anniversary-7483703/
Founder-Acharya https://www.founderacharya.com/srila-prabhupada/ 
Madhava Smullen: BBT Reaches Half a Billion Books Distributed Since 1965 
https://iskconnews.org/bbt-reaches-half-a-billion-books-distributed-since-1965,4286/ 
Seven Purposes of ISKCON http://www.krishna.com/seven-purposes-iskcon-0 
Srila Prabhupada’s Biographies https://krishnashopping.com/collections/books-about-srila-prabhupada 
The Bhaktivedanta Book Trust http://www.bbt.org 
Vanipedia https://vanipedia.org/wiki/Main_Page 

[1] A neve elején álló két betű az avatott nevének (Abhay Caraṇāravindam) a rövidítése, míg a Bhaktivedanta Swami Prabhupāda 
nevek megtisztelő, vallási vezetőknek járó kifejezések, melyeket élete későbbi szakaszában kapott, 
és saját neveként használt.
[2] Srī Caitanya Mahāprabhu 1486 és 1534 között élt Indiában. Nagy hatású vaiṣṇava tanítóként széles körben elterjesztette 
a Hare Kṛṣṇa mantra éneklésén alapuló lelki gyakorlatot. Caitanya Mahāprabhut követői a védikus szentírások által 
megjövendölt isteni inkarnációnak, Srī Kṛṣṇa legutóbbi földi megjelenésének tekintik.
[3] http://www.krishna.com/seven-purposes-iskcon-0
[4] Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A. C: A Bhagavad-gītā, úgy ahogy van. BBT, [s. l.], 2016.
[5] Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A. C. Śrīmad-Bhāgavatam (1–9. Ének; 10. Ének 1–13. fejezet). BBT, [s. l.], 1992–1995.
[6] Bhaktivedanta Swami, A. C.: Śrī Caitanya-caritāmṛta. The Bhaktivedanta Book Trust, [s. l.], 1996.
[7] http://www.bbt.org
[8] https://iskconnews.org/bbt-reaches-half-a-billion-books-distributed-since-1965,4286/
[9] https://vedabase.io/en
[10] A beszélgetések átiratai nyomtatott formában is elérhetőek: 
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda: Conversations With Śrīla Prabhupāda. BBT, Los Angeles, 1988–1991.
[11] https://www.prabhupada.com
[12] https://vanipedia.org/wiki/Main_Page
[13] Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda-līlāmṛta (Vol. I–II.). The Bhaktivedanta Book Trust, [s. l.], 2002.
[14] Satsvarūpa Dāsa Goswami: Prabhupāda – egy bölcs ember élete és öröksége. BBT, [s. l.], 2003.
[15] https://krishnashopping.com/collections/books-about-srila-prabhupada
[16] Ācārya: kiemelkedő lelki vezető.
[17] Ravindra Svarūpa Dāsa: Śrīla Prabhupāda: The Founder-Acharya of ISKCON. ISKCON GBC Press, [s. l.], 2014.
[18] https://indianexpress.com/article/india/pm-modi-releases-special-rs-125-coin-on-iskcon-founders-125th-birth-anniversary-7483703/