„A megváltás útjai”

Admin Vallásközi - Konferenciák

Február 25-én elkezdődött a Faludi Ferenc Akadémia által kezdeményezett katolikus – Krisna-hívő párbeszéd. Az érdekfeszítő beszélgetés résztvevői Nemeshegyi Péter SJ (SzHF) és Dr. Szabó Csilla (Asta Szakhí déví dászí), történész, a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola tanára voltak. Párbeszédük három fő kérdés köré épült: (1) ki Isten, (2) mi a hit és (3) mi a tettek szerepe. Szinte megtelt a 200 fős előadóterem, hogy a két tradíció igényesen kidolgozott előadását halhassa. A párbeszéd során mindkét előadó arra törekedett, hogy a számukra kijelölt témáról egy átfogó, hiteles képet adjon. A nagy érdeklődésnek köszönhetően, a szervezők rendhagyó módon időt biztosítottak a közönség számára, hogy …

Egyenesen, vagy körben jár az idő?

Admin Vallásközi - Konferenciák

A Faludi Ferenc Akadémia, a jezsuita rend ifjúság- és felnőttképzési intézete “Pár(huzamos)beszédek” címmel vallásközi előadássorozatot hirdetett. 2009 első félévében keresztény teológusok és a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége képviselői tartanak előadásokat a mindkét vallás szempontjából fontos témákról. A márciusi előadás a “Ciklikus világfolyamat, vagy előrehaladó történelem?” címet viselte. A katolikus felfogást Hankovszky Tamás filozófus, a Krisna-hívő álláspontot pedig Isvara Krisna dász (Tasi István) kultúrantropológus, vaisnava teológus – e cikk írója – képviselte. A programnak a Párbeszéd Háza (VIIII. Horánszky utca 20.) adott otthont. Először az én 45 perces előadásomra került sor. Az idő relativitásának érzékeltetése érdekében az alábbi viccel indítottam: “Egy …

Krisztus és Krisna

Admin Vallásközi - Konferenciák

Az április 22-ei előadás a “Krisztus és Krisna” címet viselte. A katolikus felfogást Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dogmatika Tanszékének vezetője, a hittudományok doktora, a Krisna- hívő álláspontot pedig Sivaráma Szvámí, a Magyarországi Krisna- tudatú Hívők Közössége vezető lelkésze képviselte. A programnak természetesen most is a Párbeszéd Háza adott otthont. Sivaráma Szvámí előadásában, kiemelte, hogy Isten mindennek a forrása, a Legfelsőbb Személy, akinek személyes formája, lelki teste van. Az ember céljának az kell hogy legyen, hogy gyakorolja, megtanulja, újra felélessze az Isten iránti önzetlen szeretetet. Hiszen csak a tiszta szereteten át láthatjuk Őt. Előadását végül azzal zárta, hogy …

Május 13-án utolsó előadásához érkezett a keresztény – Krisna-hívő párbeszédsorozat

Admin Vallásközi - Konferenciák

Az este szokás szerint először a Krisna-hívők képviselőjének előadásával kezdődött. Govardhana dász részletesen és szisztematikusan elmagyarázta a védikus szentírások által javasolt vallási gyakorlatokat, illetve a tiszta hit eléréséhez vezető lépcsőfokokat. Hangsúlyozta, hogy aki a lelki gyakorlatokat követve elindul a tiszta istenszeretethez vezető úton, nem valami idegen, kívülről ráerőltetett dologba kezd, hanem feleleveníti eredeti, szunnyadó kapcsolatát Istennel. Mustó Péter atya előadását azzal gondolattal kezdte, milyen jó, hogy próbáljuk meghallgatni, megismerni egymást. Előadásában, mely személyes élményekben bővelkedett, beszélt az ima közösségépítő erejéről, illetve arról is, milyen kihívást jelenthet kereszténynek lenni egy keresztény kultúrában. Mustó atya 74 éves. Előadásában érezhető volt az élete …

Világvallások Hete a Budapesti Hare Krisna Templomban

Admin Vallásközi - Konferenciák

Tavaly ősszel alakult meg hivatalosan a Világvallások Együttműködési Fóruma, vagyis a VEF, mely hét magyarországi kisegyház együttműködésének gyümölcse. “Magyarországon vannak olyan kisegyházak, melyek egymásra úgy tekintenek, mint egy-egy nagy világvallás képviselője”-mondta Csepregi András az OKM Egyházi Ügyek Titkárságának vezetője a rendezvény megnyitóján. A rendezvénysorozat keretében, mely mindenki számára egyformán nyitott volt, az érdeklődők minden nap más-más közösségbe látogathattak el. A szervezők úgy gondolták, hogy beszélgetni, egymás iránt érdeklődni, tanulni más vallásokról és ez által tanulni magunkról igenis fontos dolog. Kérdéseket feltenni, tévhiteket eloszlatni, hangsúlyozni a szeretetet, barátságot, jószándékot egymás iránt. Nem csak a hét egyház hivatalos képviselője, de sok civil …

Vallás a mindennapokban

Admin Vallásközi - Konferenciák

A Békés Gellért Ökumenikus Intézet (http://www.koed.hu/bgoirovid.htm), a Goldziher Intézet a Vallásközi Párbeszédért (www.goldziher.hu) és a Vallásközi Párbeszéd Társasága (www.vallaskoziparbeszed.hu) közösen szervezték a két és fél napos bentlakásos hétvégét, amelyen 41 fő vett részt – olyan 18 és 35 év közötti fiatalok, akik fontosnak ítélik a vallások közötti párbeszédet. Muszlim, zsidó, baptista, evangélikus, református, római katolikus, bahá’i és Krisna-hívő vallások követői képviseltették magukat a rendezvényen. Február 5–7. között a Szent Arnold Lelkigyakorlatosház (http://www.verbita.hu verbita.php?id=12) adott otthont a képzésnek. A vendéglátók a szervezők külön kérésére lakto-vegetáriánus ételeket készítettek, ami minden vallási hagyomány számára megfelelt. A program, a Ladik, a pannonhalmi Békés Gellért …

Bhakti Klub: az egyes vallások emberképe

Admin Vallásközi - Konferenciák

Április 29-én este 6 órai kezdettel folytatott beszélgetést egymással a Világvallások Együttműködési Fóruma hat tagja: Abdul-Fattah Munif – muszlim hívő Fináli Gábor – zsidó gyülekezet vezető Govardhana das – Krisna-hívő lelkész Koczóhné Járay Erzsébet – bahá’i hívő Dr Nagypál Szabolcs – római katolikus teológus Rozs-Nagy Szilvia – evangélikus lelkész A beszélgetés témái az egyes vallások “emberképe”, nők és férfiak helyzete, nemzeti identitás és vallás viszonya voltak. Az előadók a következő kérdésekre adtak választ: – Ki az “ember”? Test, lélek és Isten viszonya? – Mi az ember teremtésben betöltött szerepe / felelőssége? – Van-e különbség a férfiak és nők helyzetében Isten …