Jóga, az önvaló tudománya

Péter Palok Filozófia

A jóga óind lételméleti irányzat, amely hosszú évezredek óta a létező világ és az emberi lét legfontosabb kérdéseire ad a választ. Melyik irányzatai? Mi a valódi célja és hogyan lehetséges elsajátítani? Mindennapjaink rohanó életstílusa kevés lehetőséget nyújt testi és szellemi egészségünk, benső békénk fenntartására. Egyre többen teszik fel a kérdést, hogy ez a tempó, ez az életvitel, amelyet követünk, s …

Uram, kérlek, foglalj le odaadó szolgálatodban! – Az Ima Világnapja

Péter Palok Filozófia

Az ima vallási fogalom, legpontosabb meghatározása: az egyén és a transzcendens kommunikációja.Amikor imádkozunk, akár előre lefektetett, több ezer éve érvényes szövegeket vibrálunk, akár saját szavainkkal fohászkodunk, minden esetben személyes töltettel áthatva végezzük. Az ima egyidős az emberiséggel. A kapcsolat legtisztább, legközvetlenebb formája, ami az Úr és gyermeke között jön létre. Gyakran egyszerűsége és rövidsége folytán válik gyönyörűvé és erőssé. Transzcendens …

Amikor minden szó egy ének – Isten megnyilatkozása a művészetben

Péter Palok Filozófia

Az indiai költészet csúcsa a bengáli vaisnava irodalomban. A Védáktól a vidéki versekig Az indiai költészetet az irodalomtörténet egyik kuriózumaként említhetjük. Csak úgy, mint területileg, vallásilag, vagy népszokásokban, irodalma is koronként és népcsoportonként változó, eltérő jegyeket hordozó, sokáig a hagyományos értelmezésben tökéletesen kiforratlan, ugyanis hiányoznak belőle az újabb és újabb újdonságok, a nyugatra sokkal inkább jellemző önjelölt alkotói tobzódások. Ezt …

Drága Uram, kérlek, foglalj le odaadó szolgálatodban!

Péter Palok Filozófia

A „mantra” szanszkrit szó, két része, a „man” és a „tra” azt jelenti: az elme felszabadítása. A dzsapázás folyamata „Énekelni kell az Úr szent nevét hittel, lelkesedéssel és az Úr Caitanya kijelentésébe vetett szilárd meggyőződéssel, amely szerint csupán a mahá-mantra éneklésével az ember fokozatosan elérheti a lelki világot.” (Sríla Prabhupáda) A vaisnava hagyomány szerint, ha valaki csak egyszer is kimondja …

Divat vagy kényszer? A szingli jelenség

Péter Palok Életmód

A szingli-jelenség természetrajza Manapság a szingli-jelenség gyakran tárgyalt téma a médiában. Maga a szingli szó olyan fiatal embert – férfit és nőt – jelöl, aki a társadalmi szokások alapján megfelelőnek tekintett életkorban nem házasodik meg, hanem egyedül, tartós párkapcsolat nélkül él. A szingli-jelenség mint divat A média divatba hozta ezt a témát, és az utóbbi időben sorra látnak napvilágot olyan …

Alkohol – Élhetünk-e nélküle?

Péter Palok Életmód

Létezik kulturált alkoholfogyasztás? Milyen védelmet élveznek a rendszeres fogyasztók? Majdnem mindenki egyetért abban, hogy az alkoholizmus rossz. Sokan vallják azonban, hogy csupán a mértéktelenség a probléma, azonban alkalmilag – legalább a társaság kedvéért – részt kell venni az italozásban. “Tudni kell a mértéket!” – hangoztatják e szemlélet magabiztosnak tűnő képviselői. De vajon meg tudják-e védeni álláspontjukat? Az igazság az, hogy …

A lelki egészség forrása

Péter Palok Életmód, Filozófia

A lélek örök és változatlan, és alapvető természete hogy kapcsolatban van az Istenség Legfelsőbb Személyiségével. Bár korunkban a sok hasznos téma mellett számos furcsa, különös világnapot találhatunk a naptárban, mint pl. a pingvin-tudatosság vagy a nemzetközi párnacsata napja és egyéb hóbortok, mégis vannak fajsúlyos, kiemelt jelentőséggel bíró napok, mint a mai is, a Lelki egészség Világnapja. A betegség-állapot – lelki …

Vágyaink ára

Péter Palok Öko

Gondolatok a környezetvédelemről a Védák fényében Ma már senki számára nem kérdéses, hogy valami gond van a világgal, mert nem megy minden úgy, ahogy elvárnánk. Sőt. Egyre több dolog áll a feje tetejére, vagy okoz már mindennapjainkban is érzékelhető problémát. Környezeti válságról beszélünk, de elgondolkodtató, hogy honnan ered e válság: a 20–21. század mértéktelen pazarlásától, az ipari forradalom kezdetétől, a …

Megszépít és nemesít – a böjt és hatásai

Péter Palok Életmód

A böjt egyszerre frissítő, méregtelenítő, a jellemet erősítő folyamat. A vallásos böjt nem csak a szellemet emeli fel, az egészséget is visszaállítja. A böjt az egyik legérdekesebb technika, amellyel életmódunkat alakíthatjuk, egészségünket javíthatjuk. A böjt megtisztít és roborál. Számtalan formája létezik és éppen ezek szélsőségei miatt megoszlanak róla a vélemények. Van, aki veszélyesnek, és van, aki isteni csodának tartja. A …

Nagy család, nagy öröm

Péter Palok Család

India nemcsak egzotikus tájairól híres, hanem – a magyarhoz hasonló – szívélyes vendéglátásáról és szeretetteljes, nagy családjairól is. A modern pszichológia álláspontja szerint életünk legnagyobb, sokszor egész életünkön át kiheverhetetlen sebeit kora gyermekkorunkban szerezzük. Minden gyerek magatehetetlen, a környezetének teljes mértékben kiszolgáltatott lény. Igényeit, sőt követeléseit hangos sírással hozza a világ tudtára, és ha nem figyelnek rá oda, mogorva, kiállhatatlan …

Babavárás egy farmon – Békés mindennapok Krisna-völgyben

Péter Palok Család

Sokan talán azt gondolják, az erőszakmentes életvitel, a stresszhelyzetek elkerülése holmi idilli, modernkori idea. A feszültségek eltávolítása életünkből és a harmonikus családi élet megvalósítása azonban koránt sem lehetetlen. A gyermekvárás, szülés, születés békéjének titkairól Káruniká matadzsít, egy Krisna-völgyi édesanyát kérdeztünk. Hogyan viselik a várandósság körülményeit az édesanyák egy ökofaluban, ahol nincs áram vagy ahol kútvizet használnak? Az édesanyák itt már …

Szent kötelék: A Védikus esküvő

Péter Palok Család

Az esküvői szertartás az emberiség történetével egyidős. Nem volt olyan idő, amikor ne házasodtak volna, és remélhetőleg nem is lesz olyan kor, mely feleslegesnek titulálná eme esemény szentségét és fontosságát. Az Isten előtt köttetett védikus esküvő számos mozzanata arról szól, hogy tudatosítsa a házasulandó felekben, hogy komoly, felelősségteljes útra léptek, melynek nehézségeit az egymás iránti mély szeretet és tisztelet oldja …

Születés, szeretetet, szentség – Világrajövetel a védikus kultúrában 2011.04.21.

Péter Palok Család

Várandóssággal és gyermekneveléssel kapcsolatos programok. Az emberré válás alkímiája A születés az egyik legnagyobb átalakulás életünkben. Nehéz, különös, megismételhetetlen folyamat. A középkorban alkímiai csodaként tekintettek rá. A szülés folyamata tabu volt a férfi előtt. Egyszerre megrázó és erőteljes. A nők a régi korokban ritkán rendelkeztek akkora erővel és bátorsággal, mint férfitársaik, azonban megvívták saját harcaikat az utódlással. A szülés folyamatába …

Az ezotériától a vallásig

Fodor Életmód, Filozófia

New age, Vízöntő-kor, ezotéria. Gyakran használt fogalmak, amelyekkel egyre többen jellemzik alternatív világnézetüket és életmódjukat. De mi is e szavak eredeti jelentése? Az ezotéria eredete Ezotéria alatt azokat a régebbi korokban keletkezett tudásrendszereket értjük, amelyek kizárólag a beavatottak számára voltak hozzáférhetőek. Az emberi lét alapkérdéseivel foglalkoztak, és az emberi sors alakítására kínáltak többé-kevésbé hathatós technikákat. E technikáknak azonban kizárólag egy …

Mire való a tudás?

Fodor Oktatás

A tanítványi láncolat közvetítésével alászálló védikus tudás tökéletes és teljes, így kizárólag ez biztosít lehetőséget a valóság tényleges megismerésére. A védikus végkövetkeztetés szerint az Úr az egyetlen birtokos, Ő a teremtő, a tulajdonos, és a Legfelsőbb Élvező. Minden az Ő teremtésének része, egyúttal birtoklásának és élvezetének tárgya. Legyen egy dolog akár élő, akár élettelen, az eredeti tulajdonost tekintve nincs köztük …

Rendezettség és harmónia – lelki lépcsőfokok a jóság minőségében

Fodor Életmód

A jóság minőségében kiforrott életvitel a lelki élet alapja. Hogyha, lelki tudással erősítjük, a vallás táptalaja. Az emberi lény egyik legalapvetőbb és legtermészetesebb jellegzetessége, hogy boldogságra vágyik. Ez az igény belső hajtóerőként működik élete folyamán, ez az, amely motiválja hatékony tettek végzésére, cselekedetei sikerének elemzésére, és a továbblépésre. A boldogság felfedezése Az emberi életforma igazán szerencsés. „Felegyenesedett”, két lábon járó …