Caitanya: a Kali-kor nehézségeinek orvosa

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Egy fojtogató korszak szimptómái A védikus írások, köztük a Srīmad Bhāgavatam szerint ma a Kali-yugában, vagyis a nézeteltérések viták és konfliktusok korában élünk. Ha körbe nézünk a világban, minden igazolja a Védák állításait, a világban tapasztalható nehézségek, betegségek, társadalmi problémák, szegénység, különféle emberi konfliktusok mind-mind bekígyóznak egészen a családokig és a személyes zónánkba. A Srīmad Bhāgavatam 12. Éneke arról ír, hogy az emberek élethossza ebben a Kali-korban megrövidül, a korszag végére egészen 50 évre csökken le. A tisztaság, az igazmondás és a tolerancia kiveszik az emberekből, ahogy a fizikai erő és a memória is megrövidül. Az igazságszolgáltatás erő alapú lesz, …

A madarak csodája

Admin Filozófia, Hírek

Az egész dolog úgy néz ki, mintha egy rajzfilm lenne, és néha rajzfilmként is mutatják be. Az egyik unokaöcsém mesélte, hogy mikor ők tanulták az evolúciót… Kérdeztem, hogy hogy magyarázták neked, hogy próbáltak meggyőzni. Azt mondta, hogy „Hát mutattak egy animációt: bejött bal oldalon egy dinoszaurusz. Ott volt egy bokor. Bement a bokor mögé, és kirepült egy madár. És így is jött létre a dinoszauruszból a madár”. De hát ez egy magyarázat? Ez nem egy tudományos igényű levezetés. Kádár Miklós: A szárny az csak egy valami tákolmány? A csontrendszer, a légzőrendszer nem egy…? Dr. Tasi István: Igen, nagyon mások a …

Vallásközi párbeszéd a bűnről – Hátat fordítottunk Istennek

Admin Filozófia, Hírek, Videótár

Mérő Mátyás Vaisnava (Krisna-hívő) lelkész gondolatai,,A mai világ problémáinak jelentős része abból ered, hogy Isten tulajdonát sajátunkként kezeljük, elherdáljuk. Például földanya az elmúlt 200-250 évi gátlástalan kifosztásának most ,,mixeli a mixer a levét”, s hamarosan megisszuk”.     Történelmi eseménynek mondhatjuk azt a találkozót, ahol nyolc vallás képviselői beszéltek bűn és bűnbocsánat felekezetükre vonatkozó tanításáról. A legnagyobb ellenségünk a tudatlanság – mondta köszöntőjében a szervező, Szurasenkó Dániel a Miskolci Galériában megtartott rendezvényen. – Ha megismerjük egymás kultúráját, sokkal könnyebb lesz az elfogadás is. Fontos, hogy vallási hovatartozás nélkül, emberként tekintsünk a másikra és működjünk együtt olyan dolgokban, amelyek építeni tudják ezt …

Isten létének bizonyítékai

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Vajon meddig vagyunk hajlandók az érzékeinknek hinni? “Nincs elég bizonyíték, Isten! Nincs elég bizonyíték!” Bertrand Russell ateista filozófust egyszer megkérdezték, mit mondana, ha az Ítélet Napján Isten előtt állna, és Isten megkérdezné tőle: „Miért nem hittél Bennem?” Russell így felelt: „Azt mondanám: – Nem volt elégséges bizonyíték, Isten! Nem volt elég bizonyíték!”  Amikor a filozófusok vagy természettudósok panaszkodnak az elégtelen bizonyíték miatt, empirikus (tapasztalati) bizonyítékokról, tehát az érzékeik útján megszerezhető bizonyítékokról beszélnek, ugyanúgy szeretnék Istent mindenféle vizsgálatok alá vetni, mint ahogyan a vizsgált anyagokat egy tárgylemezen mikroszkóp alá teszik. Nyikita Hruscsov szovjet vezető annak idején megjegyezte, hogy az első űrhajós, …

Ajándékozás a Krisna-tudatban

Admin Filozófia, Hírek

Nemrégiben kaptuk a kedves kérdést, hogy Krisna-hívőként mit gondolunk az ajándékozásról és a tárgyi meglepetésekről. Felmerül a kérdés, hogy ha nem ez a test vagyunk, hanem szellemi lélek, aki rendelkezik egy testtel, akkor mégis mi a megfelelő ajándék számunkra, mi az, amit jó és helyes adni, vagy egyáltalán jó-e az, ha ajándékozunk? Általános elvek Az ajándékozás számos okból történhet. A legfontosabb elv a Krisna-hívők életében, hogy az ajándékozás és ajándékok elfogadása – amelyet egyébként tekinthetünk adományozásnak és adományok elfogadásának – a hívők közötti szeretet-kifejezés 6 jele közé tartozik. Noha nem vagyunk azonosak az anyagi testünkkel, mégis csak ez az anyagi …

Adják vissza az embereknek a döntési lehetőséget a saját világképükről!

Admin Filozófia, Hírek

Tasi István: Nyilvánvalóan meg lehet kérdezni, hogy honnan van ez a sokszínűség, honnan van ez a sok csodálatos élőlény. A mai oktatásnak, az ismeretterjesztésnek az az egysíkúsága, hogy mindig csak ezt az evolucionista felfogást halljuk, ami – ahogy te is mondtad, és én is egyetértek vele -, nem bizonyított dolog. Se tudományosan, se logikailag nincs olyan módon levezetve, hogy azt kötelező érvényű lenne elfogadni. Számomra a modern világnak és a mai tudománynak az egyik legkülönlegesebb illúziója ez, hogy valami ennyire nincs alátámasztva, és mégis ennyire sokan hisznek benne. Ez a bizonyítéka annak, hogy valóban, itt nem csak tényekről van szó, …

Mennyire képesek a fajok megváltozni?

Admin Filozófia, Hírek

Két nagy kérdése van az evolúcióelméletnek. Az egyik, hogy meg kellene magyaráznia – amit nem tud –, az élettelenből az élő létrejöttét. Ez az egyik nagy kérdés: az élettelenből az élő létrejöhet-e. Minden eddigi tapasztalatunk szerint nem. Az evolúcióelmélet hite az, hogy igen, de soha senki nem bizonyította. Ez a világ legfanatikusabb hite, amire egyetlen bizonyíték sincs, mégis olyan sokan hisznek benne. A másik nagy kérdése az evolúcióelméletnek a fajok közötti átmenet módja. Itt én tudod, mire jutottam, hogy mi az igazi veleje ennek a kérdésnek? Hogy a fajok között lehetséges-e átmenet, vagy nem. Hogy mire képes a biológiai változás …

Az emberiség eredete (Videó)

Admin Filozófia, Hírek, Videótár

Az emberiség eredete örök kérdés, melyről a műsor vezetője, Kádár Miklós folytat vitát és eszmecserét beszélgetőpartnereivel.  A beszélgetés témája a két nagy magyarázó modell volt: az evolúciós modell és annak hiányosságai, valamint a teremtési modell.

A nők kevésbé intelligensek, mint a férfiak?

Admin Filozófia, Hírek

A Bhagavad-gītā 1. fejezet 40. versének magyarázatában olvashatunk arról, hogy a nők általában nem túl intelligensek. Ám ha valóban kevésbé intelligensek, akkor Krisna miért mondja a Bhagavad-gītā 10.34. versében, hogy a nők közül az értelem vagyok? Egy kis védikus filozófia a nők helyzetéről, mindenkinek. Vajon mit jelent az a kifejezés, hogy a „nők közül”? Mit értenek az alatt, hogy intelligencia, értelem? A nyugati felfogás szerint az értelem egy készség és nem egy női személyiség. Továbbá, ha a nőket mondhatni ostobának írják le, akkor hogyan lehetne egy női személyiség mégis intelligens? Ezáltal egy súlyos, akár komoly sértések alapjául szolgáló ellentmondás keletkezik, …

Védikus tanítás a halál kapujáról

Raghava Filozófia, Hírek

Halál, elmúlás, vég, végzet. A Halottak napja kapcsán az élet utolsó lényeges átalakulásáról, a végső kapun való áthaladásról Madhupati dāsa lelkész mesélt a Pátira Rádiónak, a Szlovák Rádió magyar nyelvű adásában. 

A Bhagavad-gītā szellemisége

Raghava Aktuális, Filozófia, Hírek, Kiemelt

Mivel a Bhagavad-gītā úgy, ahogy van az idei témánk, szeretnék általános áttekintést adni a könyvről. Még ha olvastad is a Gītát, akkor is fogsz érdekes dolgokat találni az erről szóló cikkekben. A Bhagavad-gītā döbbenetes könyv. Még ha egész életedben minden nap végig olvasnád az egész könyvet, akkor is találnál minden nap új, lelkesítő tartalmat benne. Úgyhogy olvasd ezt az összefoglalót figyelmesen, mert közben vissza fogok utalni a korábbi részeire. Először is tiszteletteljes hódolatomat ajánlom lelki tanítómesteremnek, Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupādának, mert az általa nagy kegyesen átadott tudás nélkül még ma is teljes sötétségben lennék a lelki tudást illetően. Kizárólag az Ő …

Augusztus 15.: Balarāma Pūrṇimā – Kṛṣṇa bátyjának megjelenési napja

Admin Filozófia, Hírek

Az Úr Balarāma Kṛṣṇa bátyja. Megjelenését, Balarāma Pūrṇi   māt, vagy Balarāma Jayantīt szintén fontos és kedvező ünnepként tartjuk számon, mint ahogy Kṛṣṇáét is. Az Úr Balarāma a Dvāpara-yugában jelent meg, Rohiṇī és Vasudeva gyermekeként. A védikus naptár szerint Balarāma Pūrṇimā a Śravaṇa (augusztus) hónap 15. teliholdas napjára esik. Balarāma fehér színű bőre azonban milliószor túlragyogja a telihold sugarait. Az Úr Balarāma Kṛṣṇa elsődleges kiterjedése, a sat, vagy sandhinī-śakti megtestesülése, ami az Úr Kṛṣṇa létenergiája. Az Ő kiterjedése az ezerfejű Ananta Śeṣa, aki semmi mást nem ismer, csakis az Úr szolgálatát. Ő az, aki fekhelyként szolgál az Úr testének. Saṅkarṣaṇa …

A könyvterjesztés missziója – védikus tudáskincs a világnak

Admin Filozófia, Hírek

A könyvterjesztés a Kṛṣṇa-hívők egyik legfontosabb vallásos kötelessége, amelyen keresztül a hívők elérik, hogy valóban minden faluba és városba eljusson a védikus bölcsesség esszenciája, legyünk a Föld bármely országában is. Ez volt a Kṛṣṇa-tudatos irodalmat elsőként nagy mennyiségben nyomtató Śrīla Prabhupāda ajándéka a világnak. Az utcán a leggyakrabban ezekkel a szerzetesekkel találkozhatnak az emberek. Mit kell tudni róluk? Miért terjesztik vallásuk könyveit és honnan ismerhetjük fel egészen pontosan, hogy tényleg egy a közösséghez tartozó szerzetessel találkoztunk? Adományozás – a kézzelfogható gondoskodás A gondoskodás egyik szép kifejeződése, amikor akár kétkezi segítséget nyújtunk, akár tárgyi vagy pénzügyi adományt adunk közvetlenül az embertársainknak, vagy egy segítő szervezetnek. Azt …

A 8 legfontosabb tanítás a Bhagavad-gītāból

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

A Bhagavad-gītā India ősi, több ezer éves jógaszentírása, amely számtalan bölcsességet rejt, mégis van 8 nagyon fontos alaptanítás benne, amely sohasem évül el, minden korban, minden emberre egyaránt élvényes. Miért ezt olvasd el az esti tévézés helyett? Nem ez a test vagy A Bhagavad-gītā és általában véve a védikus, vagyis az ősi Védák könyvein alapuló tanítások legfontosabb és legmélyebb tanítása az, hogy különbséget tesz a test és a lélek között. Meghatározza azt, hogy az élőlények, legyenek akár emberi, állati vagy növényi testben, valójában lelkek, akiknek van egy testük és nem a testtel azonosak, akiknek van egy lelkük. Első hallásra ez …

Bhagavad-gītā: Ha a harc helyett a tudatosság mezején élnél

Admin Filozófia, Hírek, Kiemelt

Az emberiség történetének legrégebbi és legérdekesebb motivációs könyvével kapcsolatban van néhány érdekesség, amelyet csak kevesen tudnak. Azok, akik ismerik a Mahābhārata című ősi indiai eposzt, tudják, hogy a Bhagavad–gītā, amelyet India Bibliájaként is emlegetnek, nem egyszerűen egy szentírás, hanem egy életvezetési útmutató. Nemcsak a filozófia, hanem sokkal inkább az egészséges, boldog és sikeres életet keresők kalauza. Az egyik érdekesség a Bhagavad–gītā keletkezésével kapcsolatban, hogy egy csatatéren beszélték el, egy háború kellős közepén. Ez azért érdekes igazán, mert Kṛṣṇa (Visṇu), akit a Legfelsőbbként tisztelnek Indiában, számtalanszor találkozott már Ardzsunával, unokatestvérével, akit ebben a párbeszédben látszólag tanított. A Gītā tömör tartalma a kurukṣetrai csata előtt hangzik el, amely a rendkívül részletes és pontos helyszín- és …

Május 20.: Élet az élet után – vallásközi konferencia

Admin Filozófia, Hírek, Programajánló, PROGRAMOK

Május 20-án a Keresztény-Zsidó Társaság szervezésében ismét félnapos konferencia lesz a Teréz Templom konferenciatermében.    A minikonferencia témája: Élet az élet után.  Ennek keretében az ún. ábrahámi vallások, azaz zsidó, a keresztény, és a muszlim vallások hittudós képviselői, valamint egy Krisna-hívő lelkész fog beszélni arról, mirt tanítanak a vallásaik a halál utáni életről.    A fő kérdés természetesen az, hogy van-e lélekvándorlás, és ha van, miben áll. Korántsincs azonban arról szó, hogy az ábrahámi vallások egységesen elutasítják a lélekvándorlást, szmben a Krisna-hittel. Az előadások éppen a tanítások fősodra mellett létező, lélekvándorlást elfogadó búvópatakokról (is) fognak szólni.      TERÉZVÁROSI VALLÁSKÖZI …

Minden vallásban megemlékeznek a halottakról – Isten tudja…

Admin Filozófia, Hírek

Október utolsó és november első napja nálunk a halottakról való megemlékezésről szól. Vallástól mentesen is, a nyugati világban mindenhol ezen a két napon emlékezünk meg halottainkról. Ám más vallásokban, más kultúrákban, ez másként működik. Vagy mégsem? Ennek járt utána Rába Géza, a 24.hu Isten tudja rovatának szerkesztője. A vaisnavizmusban (Krisna-hit) először is már a halál beállta előtt igyekeznek elvégezni minden fontos ceremóniát a nagy útra induló érdekében. A test elhagyásakor hamvasztásos módon temetik el a halottakat, elégetve a testet ugyanis ezáltal a lélek, amely a testet elfoglalta, az utolsó evilági, anyagi ragaszkodásait is feladhatja.   A halottak búcsúztatása itt korántsem …

Október 24-november 21.: A lámpásajánlás hónapja

Admin Filozófia, Hírek, Programajánló

Október 24-én kezdődik a Dāmodara-vrata, amikor Kṛṣṇa egy gyermekkori formáját dicsőítjük és ajánlunk Neki lámpást minden este. A templomainkban esténként 19:30-tól, (Krisna-völgyben 18:30) tartjuk meg ezt a szertartást. Mellé pedig egy gyönyörű és meghitt dalt énekelnek a hívek, a Dāmodara-aṣṭakát, amelyet minden nap más énekes énekel elő, a közönség pedig, a tradíciónak megfelelően visszaénekli ezt. Érdemes csatlakozni, mert nem csak, hogy nagyon szép és bensőséges hangulatú esemény, hanem igen áldásos hatású is, valóban az ember lelkét táplálja az év legsötétebb hónapjában. Kārtika hónap A Kārtika hónap nevét arról kapta, hogy a telihold ebben az időszakban a Krittika csillagképben áll be. …

Az otthonunk is lehet szent hely

Admin Filozófia, Hírek

Vannak különleges szent helyek a Földön, de tudjuk-e, hogy mitől lesz valamely hely fontosabb, mint a másik és egyáltalán, mi kell ahhoz, hogy szentnek nevezzenek egy helyet? Rába Géza, a 24.hu Isten tudja rovatának szerkesztője megkérdezte különböző vallások képviselőit a témában.   A Kṛṣṇa-tudat, a vaisnavizmus szent helyeinek legnagyobb része Indiában található. Szent helyeket látogatni vagy szent helyen élni egyike az öt legfontosabb vallásos folyamatnak.   A szent helyek (vagyis dhámok) általában úgy jönnek létre, hogy ott Kṛṣṇa valamely formája, vagy egy követe megjelenik és csodálatos tetteket hajt végre, vagy fontos tanításokat ad át. A legfontosabbak ezek közül Mathurā-Vṛndāvana falvak, Kṛṣṇa itt …

„Ha valamit be kéne tiltani, azok nem a jelképek, hanem a háborúk.”

Admin Filozófia, Hírek

 A horogkereszt (vagyis a szvasztika) eddig tiltott helyeken jelenhet meg. Németországban, a videojátékokban újra engedélyezik a horogkereszt megjelenítését. Számos kérdést felvet ez az egyetlen mondat, mi most erre kérdeztünk rá:  Ön mit gondol, be kell-e tiltani bármilyen szimbólumot, vagy jelképet?  Rába Géza, a 24.hu Isten tudja rovatának szerkesztője megkérdezte különböző vallások képviselőit a témában. Ez nagyon összetett kérdés, mert egyes szimbólumok betiltásával a törvényhozók nyilvánvalóan nem a jelképet, hanem a mögötte lévő destruktív, társadalmilag veszélyes ideológiát kívánják korlátozni. A jelkép azonban, ahogy a nevében is szerepel, egy jelentéssel felruházott kép, és a jelentés társadalmi megegyezésen múlik. Ám néhány jelkép ősi, vallási eredetű, és a …