A Pándava-ékádasí (Pāṇḍava-ekādasī) böjtnap története

Fodor Életmód, Filozófia

A május/június hónapra (a növekvő hold idejére) eső Pándava-nirdzsalá-ékádasiról a Brahma-vaivarta-purána beszél, a Vjászadeva és Bhímaszéna közötti beszélgetésben. Egy alkalommal Bhímaszéna, Judhisthíra öccse, a nagy bölcshöz, Vjászadévához fordult, „Óh, legműveltebb és legnagyobb imádatra méltó nagyapa! Kérlek, hallgasd meg a kérésemet. A bátyám, Judhisthíra, anyám, Kuntí déví, a fivéreim, Ardzsuna, Nakula és Szahadéva, valamint Draupadi semmit nem esznek ékádasi napján. Mindig …

Az örök lélek tudománya

Admin Filozófia

Mit jelent az, hogy a lélek örök? A lélek sohasem született, keletkezésének nincs „dátuma”. Mindig létezett és létezik, s ennek nem vethet véget semmi és senki. Amikor ideiglenes növényi, állati, emberi testeket ölt fel és vet le, akkor úgy tűnhet, hogy megszületik és elpusztul, mindez azonban csak az anyagi testek váltakozása, a lélek e folyamatok alatt változatlan marad. Az anyag …

Az Úr Krisna megjelenési napját ünneplik hívők szerte a világban

Admin Filozófia Leave a Comment

Az Úr Krisna által bemutatott egyszerű és vallásos életvitel ma is követendő példa lehet az emberiség számára! A Krisna-hívők idén augusztus második hétvégéjén rendezik meg az Úr Krisna megjelenési ünnepségét és az azt követő napon a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezete alapítójának, Sríla Prabhupádának megemlékezését. A szerzeteseknek ez a legfőbb, és legfontosabb, ám egyben a legbensőségesebb vallási ünnepe, amelyre külföldről is érkeznek …

Sors vagy erőfeszítés?

Admin Filozófia

Egyszerű bábok lennénk, akiket a múlt tettei mozgatnak? Kétségbeesetten nézem a távolodó autómentőt, amint egy roncsot szállít, hajdanvolt autónkat. – Ne aggódj – próbál vigasztalni a feleségem. – Biztos csak valami rossz karma. Elgondolkozom a szavain. Épp most törte össze az autónkat (hátulról belement egy teherautóba) és nagy buzgalommal a sors számlájára írja a történteket. Azon tűnődöm, ez valóban rossz …

Nehézségek hálójában – Az Úr menedéke

Admin Filozófia

Ha hívét az Úr nehéz helyzet elé állítja, akkor célja van vele. Az Úr őszinte híve ezért nem csügged, nincs is szüksége ennél több bíztatásra. Sríla Prabhupáda amikor 1965-ben Amerikába hajózott a Dzsaladuta fedélzetén, mindössze 7 dollárnak megfelelő rúpia volt nála, nagyon kevés kellék, rengeteg száraz élelem és végtelen hite. A hajó fedélzetén több alkalommal rosszul lett, több szívinfarktust is …

Sríla Prabhupáda

Fodor Filozófia

Sríla Prabhupáda sikeresen véghezvitte lelki tanítómesterének vágyát, hogy terjessze a nyugati világban is az Úr Csaitanja üzenetét. 115 évvel ezelőtt egy csodálatos nap köszöntött a Földre. 1896. szeptember elsején megszületett Abhay Caran De, a később Sríla Prabhupáda néven ismertté vált, a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének alapító tanítója a mai Kalkuttában, tiszta vaisnava családban. Édesapjától mindent megtanult Krisna szolgálatáról; már kisgyermekként mridangán …

A Szent Név megjelenése

Admin Filozófia

A maha-mantra a milliónyi hiteles mantra közül a legtökéletesebb, mellyel az Abszolút Tudás a jelenlegi korban elérhető. A mantra a nyugati nyelvekben is meghonosodott, szanszkrit eredetű kifejezés. Jelentése többek között szent hangsor, mely a meditáció eszközéül és egyben céljául is szolgál. A mantra-meditáció testesíti meg a tudás művelésének védikus elvét, amely csak az elmélet és a gyakorlat teljes harmóniáját tekinti …

Matematikatörténet

Admin Filozófia

A matematika csak manapság igyekszik megkaparintani Isten pozícióját, ugyanis létrejöttének idején lelki célokat szolgált a társadalomban. A fejlett ősi kultúrákban nem voltak ismeretlenek

Élet a halál után

Admin Filozófia

Egyre több tudományos megfigyelés bizonyítja, hogy az emberi elme az agy halála után is működik. Ennek kézenfekvő magyarázata az, hogy tudatunk forrása nem az anyagi agy, hanem az anyagtól

Ki szereti Istent?

Admin Filozófia

Mit mond Sríla Prabhupáda a valódi Isten-tudatról? Sríla Prabhupáda: Mi az Isten-tudatot prédikáljuk. Isten, Ő Isten. Nem keresztény, nem hindu, nem mohamedán. Mozgalmunk az istenszeretetet prédikálja. Vagyis nem számít, milyen vallást gyakorol valaki, csak az a lényeg, hogy van-e szeretete Isten iránt. A bhágavata-dharma meghatározása a következő: sza vai pumsám paró dharmó jató bhaktir adhoksadzse. Első osztályú vallás az, melynek …

Kegyes hazugságok?

Admin Filozófia

Igazmondás: a vallás negyedik lába A Srímad-Bhágavatamban van egy történet, amelyben Paríksit Mahárája, földünk nagy és igazságos uralkodója találkozik Dharmával, a vallás személyiségével,

A misztikus képességek titka

Admin Filozófia

Avagy a misztikus képességek titka A XIX. század második fele óta egyre szélesebb körűvé vált a nyugati világ érdeklődése az ezoterikus tanok iránt, s e terület kutatói egyértelműen kelet, ezen belül pedig India felé fordultak a misztikus képességek, a titokzatos erők titkának kutatása során. Az első indiai utazók és kutatók számos csodáról számoltak be, melyeket indiai jógik mutattak be, kezdve …

Skizofrén társadalom

Admin Filozófia

Visszatalálás az Isten által adott erkölcshöz: a dharma parancsolataihoz. Az erkölcsi szabályok fontossága a mindennapi viselkedésben Életünk során állandó kapcsolatban vagyunk a környezetünkben lakó emberekkel és más élőlényekkel, valamint egyéb, a környezetünket alkotó élettelen dolgokkal. Tevékenységeink során szabályoznunk kell a viselkedésünket, hiszen mindig figyelembe kell vennünk a körülményeket és más élőlények érdekeit is. Amennyiben a cselekedeteink összhangban állnak az adott …

A lélekvándorlás bizonyítékai

Admin Filozófia, Hírek

Érdekes esettanulmányok a lélek természetéről. Közismert, hogy az indiai gondolkodásmód szerves része a lélekvándorlásról szóló tanítás. Ebben a rendszerben az örökkévaló, elpusztíthatatlan

“Kedves Uram! Te nem egy szobor vagy!”

Admin Filozófia

Krisna indokolatlan kegyéből megjelenik egy számunkra is látható formában, s így képessé tesz minket, hogy szolgáljuk őt. „Tiszteletteljes hódolatomat ajánlom Srí Krisna Csaitanjánakés az Úr Nitjánandának, akik olyanok, mint a Nap és a Hold. Egyszerre keltek fel Gauda látóhatárán, hogy szétoszlassák a tudatlanság sötétségét, s így csodálatos módon mindenkit áldásban részesítsenek.” Krisnának semmi érdeke nem fűződik hozzá, mégis indokolatlan kegyéből …

Lelki szinten cselekedni – Szerzetesek és önkéntesek

Admin Filozófia

Bár elsőre egy szerzetes élete megpróbáltatásokkal telinek tűnhet, valójában az elme legyőzésén túl egyfajta kiegyensúlyozottságot ad. Február 2-át még II. János Pál pápa nyilvánította ünnepnappá, 1997-ben, és elsősorban a katolikus szerzetesek és szerzetesnők megbecsülésére, a róluk való emlékezésre szerette volna felhívnia figyelmet, az ünnepről azóta azonban más felekezetek is megemlékeznek. Olyan személyeknek elismerés ez a nap, akik életüket Isten vagy …

Jóga, az önvaló tudománya

Admin Filozófia

A jóga óind lételméleti irányzat, amely hosszú évezredek óta a létező világ és az emberi lét legfontosabb kérdéseire ad a választ. Melyik irányzatai? Mi a valódi célja és hogyan lehetséges elsajátítani? Mindennapjaink rohanó életstílusa kevés lehetőséget nyújt testi és szellemi egészségünk, benső békénk fenntartására. Egyre többen teszik fel a kérdést, hogy ez a tempó, ez az életvitel, amelyet követünk, s …

Uram, kérlek, foglalj le odaadó szolgálatodban! – Az Ima Világnapja

Admin Filozófia

Az ima vallási fogalom, legpontosabb meghatározása: az egyén és a transzcendens kommunikációja.Amikor imádkozunk, akár előre lefektetett, több ezer éve érvényes szövegeket vibrálunk, akár saját szavainkkal fohászkodunk, minden esetben személyes töltettel áthatva végezzük. Az ima egyidős az emberiséggel. A kapcsolat legtisztább, legközvetlenebb formája, ami az Úr és gyermeke között jön létre. Gyakran egyszerűsége és rövidsége folytán válik gyönyörűvé és erőssé. Transzcendens …